Leverandør

Opprett og vedlikehold egen vare- og prisinformasjon slik at produktene blir presentert rett til kundene i et effektivt system slik at de er lett å finne.

 

Bli funnet og valgt

I NOBB kan du legge inn alle grunndata om varen som kundene behøver for salg, logistikk, bestilling, fakturering osv. All vareinformasjon blir kvalitetssikret og strukturert i vår varegruppestruktur. Ved registrering av varer tildeles varene automatisk et nummer. Dette nummeret er unikt for det enkelte produkt, og benyttes videre i hele verdikjeden.

 

 

I byggevarebasen kan man  registrere og vedlikeholde leverandøravtaler. Ved å samle betingelser vedrørende årsavtaler på ett sted blir det enklere å kalkulere priser og holde oversikt.

 

 

Features

  • Ved å legge all informasjon om produktene inn i byggevarebasen blir varene tilgjengelige for hele byggenæringen på en effektiv måte.
  • Vareinformasjonen gjøres tilgjengelig for brukere av byggevarebasen, FTP og gjennom webservices.
  • Dataene gjenbrukes videre i kundenes dataløsninger, kalkulasjonsverktøy, nettbutikker og lignende.
  • Informasjonen gir korrekt kalkulerte priser og mer effektivt vedlikehold av innkjøpsavtalene.

Aktuelt og nyttig

Byggtjeneste utvider

Til nyopprettet stilling søker vi Leder Forretningsutvikling CDO.

En spennende og utfordrende stilling som deg mulighet til lede utviklingen av digitale tjenester i byggenæringen.