Hva er Beast Supply 4.0 og Peppol?

  • Internasjonal, metodikk og standard som bidrar til å optimalisere samhandlingen, det vil si transaksjonene, i byggenæringen.

  • Elektroniske handelsdokumenter (EDI) reduserer transaksjonskostnader og gir mulighet for sporbarhet på leveranser.

  • Peppol er nettverket som formidler transaksjonene i form av elektroniske fakturaer og er basert på en ISO-standard.

Byggebransjens egne produktnummer er internasjonalt godkjent


Alle produktnummer i NOBB er nå godkjent som internasjonal standard. Det betyr at NRF-nummer og NOBB-nummer, på lik linje med GTIN, er klare for elektronisk fakturering. Både her til lands og i resten av Europa.

Byggtjeneste, med sin velkjente NOBB-database, har valgt å være pådriver i denne prosessen, fordi de så bransjens behov for å digitalisere og møte de stadig økende kravene fra EU om fri flyt av varer og tjenester.

Fjerner hindringer

Ole Gunnar Honningsøy - strategisk rådgiver i Byggtjeneste.
Ole Gunnar Honningsøy – strategisk rådgiver i Byggtjeneste.

– Alle produktnummer i NOBB er nå offisielt godkjent og blir tilgjengelige i Peppol for elektronisk fakturering fra august, forteller Ole Gunnar Honningsøy, strategisk rådgiver i Byggtjeneste.

For ett og et halvt år siden startet han arbeidet med å få byggebransjens NOBB-nummer internasjonalt godkjent.

– Bare det å finne ut hvem som kunne godkjenne dette var tidkrevende, sier han og forteller at han til slutt fant frem til et firma i New York, som hadde dette som sitt ansvarsområde.

– Hvorfor er det en stor nyhet? Kan man ikke bare bruke GTIN?

– GTIN passer godt på ferdigdefinerte produkter, men ikke på produkter som for eksempel skal tilpasses kunden eller delprodukter. Leverandører som har behov for det, kan derfor fortsette å bruke NOBB-nummer eller NRF-nummer som identifikatorer. Ikke bare i norsk sammenheng, men nå også i global sammenheng. Nå finnes det heller ikke lenger noen hindringer for at bransjen kan ta i bruk elektronisk fakturering.

Bedre sporbarhet

– At vi har samlet alle data i én NOBB-database og i tillegg fått produktnumrene internasjonalt godkjent, gjør det enklere for hele byggebransjen å handle, sende fakturaer og få systemer til å snakke sammen. Ikke bare her til lands, men i hele Europa. Det gjør det også enklere for sluttbrukeren å finne tilbake til produktdataene, forklarer Honningsøy.

– Hvordan da?

– Ved at produktnummer er i henhold til en internasjonal standard kan hvem som helst finne tilbake til riktig produkt, leverandør, miljødata med mer, ved å skanne en strekkode eller en QR-kode ved hjelp av mobilen, forklarer Ole Gunnar.

Logistikkbesparelser

Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste.
Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste.

Mikkel Nielsen, Administrerende direktør i Byggtjeneste, understreker betydningen av denne standardiseringen:

– At bransjen benytter seg av NOBB-nummer med internasjonal standard vil resultere i logistikkbesparelser for alle aktører i bransjen, sier Nielsen.

– Hvordan kan dette bidra til å kutte andre kostnader?

– Fordi du har en moden standard, blir det mindre jobb med å få systemer til å snakke med hverandre. Det blir mindre avvik og du slipper å følge med på om fakturaen som kommer inn er riktig, forklarer Honningsøy.

Et kvalitetsstempel

– Selv om dette ikke endrer folks hverdag over natten, gir internasjonal sertifisering og godkjenning av våre produktnummer en trygghet for fremtiden. Produktdataene som NOBB-numrene representerer, har vært gjennom en solid granskning i denne godkjennelsesprosessen, det gir en garanti for kvalitet og for fremtiden. For Byggtjeneste, som har digitalisert byggenæringen gjennom 30 år, betyr dette enda et skritt i riktig retning ved at våre bransjenøkler faktisk har blitt en internasjonal standard, sier Nielsen.

Kostnadsbesparelser

Hver enkelt aktør må likevel tilpasse seg standardene og konfigurere sine egne systemer til å forstå og behandle dataene i henhold til Beast Supply 4.0-standarden fra Byggstand.no, for å ta i bruk denne fordelen.

– Men det vil resultere i en betydelig forenkling av den digitale kommunikasjonen mellom partene i verdikjeden og bidra til at vi kan digitalisere hele næringen, utdyper sier Morten Stensrud, kommersiell direktør i Byggtjeneste.

 Gratis webinar:
Hvor kommer egentlig produktene fra?

Bli med på gratis webinar 7. mars som arrangeres av Byggstand.no. I dette webinaret vil du lære mer om mer effektiv vareflyt, standardisering og produktmerking i byggenæringen.

Les mer og meld deg på

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.