Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB Frakt

NOBB Frakt gir deg korrekte transport kostnader på salg og innkjøp. Det er et tidsbesparende verktøy for alle i byggenæringen som trenger å transportere varer.

NOBB Frakt er et kalkulasjonsverktøy for byggenæringen som sørger for korrekt beregning av transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør. Ved å registrere leverandørens fraktmatriser i NOBB Frakt vil kunder i handelen automatisk kunne beregne fraktkostnader til aktuell leveringsadresse. NOBB Frakt gir en presis fraktkostnad basert på mengde (volum, vekt m.m.) og postnummer uavhengig av type transport.

Shutterstock 1430785007 312x170px
frakt_proff-312×170
byggnorm_2-312×170
Shutterstock 1430785007 312x170px

NOBB Frakt for leverandører

Leverandører med komplekse fraktmatriser bruker i dag mye tid i sin kundedialog på fraktberegninger. Ofte foregår fraktberegningene manuelt, basert på priskataloger fra leverandørene.

NOBB Frakt strukturer og samler fraktmatrisene digitalt på ett sted, og er lett tilgjengelig for dine kunder i kjøp- og salgsøyeblikket. Dette forenkler prosessene mellom leverandør og kunde, samt bidrar til økt presisjon på transaksjonsdata.

frakt_proff-312×170

NOBB Frakt for handelen

I handelen foregår som regel beregninger av transportkostnader manuelt. Mangel på automatiske prosesser, medfører økt tidsbruk og unøyaktige priser. I forbindelse med EDI er mangelen på presisjon i disse beregninger en stor utfordring da man sjelden klarer å være presis i utvekslingen av fraktkostnader i meldingene.

Med NOBB Frakt kan handelen effektivisere sine prosesser innen salg og innkjøp.

byggnorm_2-312×170

NOBB Frakt for entreprenør/proffen

For entreprenør og byggmester vil NOBB Frakt kunne beregne korrekte transportkostnader til byggeplass.

NOBB Frakt er unik i den forstand at handelen kan gjøre sine fraktpriser tilgjengelig for sine proffkunder i tilbuds- eller salgsøyeblikket. 

Med NOBB Frakt unngår du usikkerhet og overraskelser på sluttfaktura knyttet til fraktkostnader.

NOBB Frakt er en genial løsning vil effektivisere innkjøps- og salgsprosessene hos våre medlemmer

Pål Strand, IKT Direktør i Nordek AS

Vil du vite mer om hvordan du kan optimalisere kundeopplevelsen ved alltid å gi kunden presis utregning av fraktkostnaden?

Ja, jeg ønsker mer informasjon

Tusen takk for din interesse for NOBB Frakt. Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig.

Det er mange fordeler med å bruke NOBB Frakt - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_effektivitet

Økt effektivitet

Integrasjon i kjøpers salgssystem gjør det mulig å sende forespørsel på frakt ved tilbud eller bestilling, og sikrer korrekte data gjennom salgsprosessen til kunden. Prisene beregnes automatisk via integrasjon i kundenes IT-systemer.

bt-ikoner-312x170_profesjonalitet

Økt profesjonalitet

Manuelle rutiner erstattes med strukturerte data. Dette forenkler kjøps- og salgsprosessene mellom leverandør og kunde, og man får korrekte fraktpriser. Det gir færre henvendelser om hva fraktkostnaden blir.

bt-ikoner-312x170_logistikk

Integrert logistikkinfo

Fraktkostnadene beregnes ut fra logistikkinformasjonen på varene i Norsk Byggevarebase (NOBB). NOBB Frakt strukturerer dataene og er integrert med logistikkinformasjonen i NOBB.

NOBB Frakt beregner frakten med fire steg:

materialer

Registrere matrisen

For å kunne beregne fraktkostnaden, må leverandøren registrere sine fraktmatriser i NOBB Frakt.

1frakt

Velg fraktmatrise og tillegg

Utfra varer, leverandør og destinasjon velges riktig fraktmatrise og eventuelle tillegg som behov for kran, ferge m.m.

tablet

Kalkuler fraktkostnadene

Ved tilbud eller bestilling vil NOBB Frakt kalkulere riktig fraktkostand til oppgitt leveringsadresse.

byggdok5_2_3

Leveranse på byggeplass

Varene leveres på avtalt sted - lager eller byggeplass, og fraktprisen er som forespeilet ved bestillingen.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker NOBB Frakt, bruker det ofte i kombinasjon med flere andre tjenester fra Byggtjeneste.

NOBB Leverandør – registrer dine varer i NOBBEn markedsførings- og distribusjonskanal for hele byggenæringen.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
NOBB Kontrakt – håndtering av leverandøravtalerSikrer korrekte rabatter og priser mellom handel og leverandører.
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
ECOproduct – byggevarenes faktiske miljøegenskaperVurdering av byggevarens miljøegenskaper som brukes i BREEAM-NOR.
hermetegn

«Nordek AS har deltatt i dette utviklingsprosjektet og bidratt med kunnskap fra butikkdrift via vår medlemsbedrift XL-BYGG Gunnar T. Strøm. Vi gjenkjenner de beskrevne problemstillinger rundt kompleksitet med fraktberegning i vår bransje. Vi har tro på at denne løsningen skal kunne bidra positivt til våre kundeprosesser slik at vi kan gi bedre og mere korrekt informasjon til våre kunder i salgsøyeblikket. I tillegg vil løsningen slik den fremstår bidra til økt effektivitet og bedre presisjon gjennomgående i våre interne forretningsprosesser.»

 

Pål Engen Strand

IKT direktør Nordek