NOBB Frakt gir effektive og korrekte transportkostnader.

NOBB Frakt gir deg korrekte transport kostnader på salg og innkjøp. Det er et tidsbesparende verktøy for alle i byggenæringen som trenger å transportere varer.

NOBB Frakt er et kalkulasjonsverktøy for byggenæringen som sørger for korrekt beregning av transportkostnader mellom leverandør og handel. Ved å registrere leverandørens fraktmatriser i NOBB Frakt vil kunder i handelen automatisk kunne beregne fraktkostnader til aktuell leveringsadresse. NOBB Frakt gir en presis fraktkostnad basert på mengde (volum, vekt m.m.) og postnummer uavhengig av type transport.

Christian Overå Brevik
Customer success manager
Telefon:469 58 225

NOBB Frakt for leverandører

Leverandører bruker i dag mye tid i sin kundedialog på fraktberegninger. Ofte foregår fraktberegningene manuelt, basert på priskataloger fra leverandørene.

NOBB Frakt strukturer og samler fraktmatrisene digitalt på ett sted, og er lett tilgjengelig for dine kunder i kjøp- og salgsøyeblikket. Dette forenkler prosessene mellom leverandør og kunde, samt bidrar til økt presisjon på transaksjonsdata.

NOBB Frakt for handelen

I handelen foregår som regel beregninger av transportkostnader manuelt. Mangel på automatiske prosesser, medfører økt tidsbruk og unøyaktige priser. I forbindelse med EDI er mangelen på presisjon i disse beregninger en stor utfordring da man sjelden klarer å være presis i utvekslingen av fraktkostnader i meldingene.

Med NOBB Frakt kan handelen effektivisere sine prosesser innen salg og innkjøp.

NOBB Frakt brukt mot entreprenør/proffen

NOBB Frakt er unik i den forstand at handelen kan gjøre sine fraktpriser tilgjengelig for sine proffkunder i tilbuds- eller salgsøyeblikket.  

Entreprenør og byggmester vil kunne få beregnet korrekte fraktkostnader levert til byggeplass raskt og effektivt.


“NOBB Frakt xxxx”

AA, Tittel i Firma AS

 

Vil du vite mer om hvordan du kan optimalisere kundeopplevelsen ved alltid å gi kunden presis utregning av fraktkostnaden?

Kontakt meg om NOBB Frakt

NOBB Frakt er en investering som lønner seg

Økt effektivitet

Integrasjon i kjøpers salgssystem gjør det mulig å sende forespørsel på frakt ved tilbud eller bestilling, og sikrer korrekte data gjennom salgsprosessen til kunden. Prisene beregnes automatisk via integrasjon i kundenes IT-systemer.

Økt profesjonalitet

Manuelle rutiner erstattes med strukturerte data. Dette forenkler kjøps- og salgsprosessene mellom leverandør og kunde, og man får korrekte fraktpriser. Det gir færre henvendelser om hva fraktkostnaden blir.

Integrert logistikkinformasjon

Fraktkostnadene beregnes ut fra logistikkinformasjonen på varene i Norsk Byggevarebase (NOBB). NOBB Frakt strukturerer dataene og er integrert med logistikkinformasjonen i NOBB.

.

Slik fungerer NOBB Frakt:

Leverandøren registrerer matrisen

For å kunne beregne fraktkostnaden, må leverandøren registrere sine fraktmatriser i NOBB Frakt. På denne måten blir også vedlikehold av matrisen enklere.

Velg fraktmatrise og tillegg

Utfra varer, leverandør og destinasjon velges riktig fraktmatrise og eventuelle tillegg som behov for kran, løfting på tak eller lignende.

Kalkulere riktig fraktkostnad

Ved tilbud eller bestilling vil NOBB Frakt kalkulere riktig fraktkostnad til oppgitt leveringsadresse. Prisen vil bli eksakt for kunden ved bestilling fremfor en cirka pris.

Leveranse på byggeplass

Varene leveres på avtalt sted - lager eller byggeplass, og fraktprisen er som forespeilet ved bestillingen. Dermed er det enklere å planlegge mottakelsen av leveransen.

Ofte stilte spørsmål om NOBB Frakt

For at dine kunder skal benytte NOBB Frakt krever det at begge parter bruker tjenesten. For eksempel må leverandøren registrere sine fraktmatriser i NOBB Frakt slik at frakten kan beregnes for kunden.

Kundene dine kan ha flere hundre leverandøravtaler å forholde seg til. Med NOBB Frakt vil kunden raskt og effektivt få vite om ordren belastes med frakt eller ikke, og slipper tidkrevende oppslag eller henvendelser om frakt til leverandør. Fri frakt registreres altså som et alternativ i NOBB Frakt.

Det er avhengig av kompleksiteten på fraktmatrisene dine. Uansett vil vi hjelpe deg med å registrere dette slik at det skal gå så raskt som mulig. Det som skal registreres er fraktsoner, og fraktprisene til de enkelte soner. Dersom du har frakttillegg, for eksempel kranbruk, registreres dette med standardiserte NOBB nr.

Ved hjelp av en integrasjon kan du gjøre fraktberegning på dine egne varer. Dermed kan ordrekontoret eller salg benytte verktøyet og beregne frakt raskt og effektivt.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.