Integrasjon er automatisert overføring av produktdata.

De fleste bedrifter har mange systemer som krever ulike typer data, men dataene er ofte identiske. Det er tidkrevende å vedlikeholde mange ulike systemer med de samme dataene og når informasjonen oppdateres manuelt er det i tillegg stor fare for feiltasting. Det vil derfor være tryggere og mer effektivt å jobbe i egne systemer uten å logge seg på mange eksterne systemer for å opprette, oppdatere eller hente data.

Byggtjeneste har derfor utviklet integrasjontjenester som er tilpasset de ulike behovene i markedet, slik at dataene kan flyte automatisk mellom systemene. For å få dette til benytter vi flere ulike APIer. 

API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. API-et sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det. 

Innholdet i NOBB-databasen benyttes på ulike måter av forskjellige kunder. Leverandørene har behov for å oppdatere og berike produktdataene i NOBB, mens handelen, entreprenører, innkjøpere osv. henter data ut fra NOBB for å videreforedle de i egne systemer. Fellesnevneren for alle disse kundene er at dette kan gjøres sømløst med gode integrasjoner.

Bjørn Lindebrekke
Markedssjef systemleverandører & integrasjon
Telefon:916 51 977

Oppdaterte produktdata fra NOBB gir mindre arbeid

Gjennom integrasjon fra NOBB slipper du å hente produktdata fra mange forskjellige kilder. Produktdata i NOBB er standardisert, kvalitetssikret og vedlikeholdt av leverandøren.

Enklere opprettelse og vedlikehold av produktdata til NOBB

Med NOBB Integrasjon kan du via flere ulike PIM-systemer opprette og vedlikeholde produktdataene i NOBB. Da er ditt system og NOBB identisk og du slipper dobbeltarbeid.

Automatisert distribusjon av produktdata inn og ut av NOBB

Med NOBB Integrasjon automatiseres flyten av data ut og inn fra NOBB. Da er du alltid sikker på at innholdet du benytter er oppdatert. Dette gir korrekte data og mindre rom for feil.


Sitat

Erik Eriksen – Adm. dir.

Vil du vite mer om hvordan du kan integrere ditt IT-system opp mot NOBB?


Send meg mer informasjon

Produktdataene kan benyttes på flere måter:

Produktdata inn til NOBB-databasen

Du kan benytte eksisterende produktdata i ditt eget system til å oppdatere NOBB-databasen. Integrasjonen gir sømløs dataoverføring, men noen forutsetninger må på plass. Automatisert opprettelse og vedlikehold av data i NOBB forutsetter at din systemleverandør har utviklet en integrasjonsløsning som kommuniserer via NOBB Connect API til NOBB Leverandør.

Produktdata ut fra NOBB-databasen

NOBB-databasen er bransjestandarden for produktdata i byggenæringen. Mange aktører henter data fra NOBB for å oppdatere sine tjenester. Dataene benyttes som grunnlag for byggevarebutikkenes masterdata, kalkulasjonsverktøy for innkjøp, PIM-systemer for publisering til nettbutikker og andre relevante programvarer i byggenæringen. 

Eksportere data ut via andre produkter fra Byggtjeneste

Flere av tjenestene fra Byggtjeneste benytter ulike APIer for å kunne fungere. Produktene NOBB Kontrakt, NOBB Frakt og NOBB Miljødata har alle egne APIer som gir muligheter for å effektivt levere innholdet direkte inn i kundens datasystemer, hvor de kan videreforedle dataene etter eget ønske alt etter hvilke behov de har.

.

NOBB Integrasjon – velg mellom disse API-ene: 

NOBB Export API - data ut fra NOBB

Med dette API-et kan man hente data fra NOBB og importere de inn i sitt eget system. Da har du alltid oppdaterte produktdata.

Les detaljert informasjon

NOBB Connect API - data inn til NOBB

API-et overfører produktdata fra din PIM/ERP til NOBB. Da unngår man dobbelt vedlikeholdsarbeid på produktdataene.

Les detaljert informasjon

NOBB Kontrakt API - data ut fra Kontrakt 

Dette API-et vil fortløpende oppdatere priser og rabattbetingelser som er avtalt mellom to aktører

NOBB Miljødata API - data ut fra NOBB

NOBB Miljødata sender ut viktige opplysninger fra produktets EPD og holder orden på produktets klimaregnskap.

Ofte stilte spørsmål om NOBB Integrasjon

Integrasjon kan være litt nytt og ukjent for mange. Her er noen av de mest stilte spørsmålene:

Ja det gjør det, med data som er registrert i NOBB kan du med NOBB Miljødata tilegne deg et grunnlag for å utføre klimagassregnskap på dine byggeprosjekter.
Les mer om NOBB Miljødata.

Nei det er ikke nødvendig. Det flere alternative veier å gå og PIM løsningen kan være en av det. Det er også mulig å lage helt egen integrasjon eller se på mulighetene fra ERP løsninger.

Du får alle produktdata som er registert i NOBB-databasen, også må du selv velge hvilke data du ønsker å bruke videre. NOBB Miljødata krever et eget abonnement.

Kilden oppdateres av de som leverer data inn til NOBB på daglig basis og du bestemmer selv hvor ofte du vil hente oppdaterte data til dine systemer. Det kan for eksempel gjøres ved å be om kun det som har blitt endret på siste døgn.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.