Effektivt vedlikehold av produktdata i NOBB


NOBB Connect API er et verktøy for å etablere en integrasjon, altså en kobling mellom to steder. Denne koblingen gjør det mulig å sende data mellom to steder slik at de begge er synkrone
. NOBB Connect API kobler NOBB-databasen og leverandørens datasystemer sammen slik at produktdataene automatisk blir synkroniserte.

NOBB Connect API-et er bygd opp med funksjonalitet som gjør det mulig å opprette og vedlikeholde produktdata i NOBB automatisk fra et gitt system der funksjonene fra API-et er implementert. Hvilke data som blir oppdatert gjennom NOBB Connect API er valgfritt, derfor er graden av automatisering definert utfra hvilke behov man har. Det betyr at alle operasjoner du ellers måtte gjøre i NOBB Leverandør, kan gjøres fra eget system.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål relatert til NOBB Connect API-et.

Bjørn Lindebrekke
Markedssjef systemleverandører & integrasjon
Telefon:916 51 977

Før du går i gang med NOBB Connect API er det noen viktige faktorer å vurdere

Alle står fritt til å utvikle en integrasjon til NOBB med NOBB Connect API-et, men det er en del ting som er viktig å ta hensyn til og vurdere før man setter i gang. Vi har delt opp informasjonen nedenfor i to ut i fra om du er kunde av Byggtjeneste og leverer data til NOBB, eller om du er systemleverandør som ser muligheter i det å utvikle en integrasjon mot NOBB for et gitt system. 

Leverandører som leverer produktdata til NOBB
 • Hvor mange produkter har du i NOBB databasen? 
 • Hvor mye tid bruker du på å vedlikeholde produktdata i NOBB?
 • Hvor mange personer må du involvere for å få inn riktige produktdata i NOBB.
 • Har din bedrift utviklingsressurser og system som kan tilpasses en integrasjonsløsning? Alternativt, har dere en systemleverandør som kan utvikle løsningen for dere?
Systemleverandøren som lager integrasjonen
 • Har din bedrift kunder som leverer data til NOBB? 
 • Kan din bedrift lage en generisk løsning? Eller må den være kundetilpasset?
 • Kan din bedrift få flere kunder dersom den lager en integrasjon?
 • Har din bedrift ressurser til å utvikle en løsning? 
 • Har din bedrift ressurser til å selge og markedsføre løsningen?

Hva skal til for å ta i bruk NOBB Connect API?

For leverandøren:

Prosessen er ulik i forhold til om det er utviklet en integrasjon fra det systemet du som leverandør/grossist benytter eller ikke. Dersom din bedrift benytter et system som har ferdigutviklet en integrasjon til NOBB Leverandør basert på NOBB Connect API, kan det være så enkelt som at du kun behøver å tegne abonnement på NOBB Connect API-et. Kontakt din systemleverandør for å synkronsiere dine produktdata i NOBB til ditt systemet. 

I noen tilfeller må systemleverandøren gjøre kundespesifikke tilpassninger i systemet, dette gjelder særlig for PIM-systemer, som kan være satt opp svært ulikt i forhold til hvordan data er strukturert i NOBB. 

Hva skal til for å utvikle en løsning?

For systemleverandøren:

Både leverandører og grossister i NOBB kan utvikle en tilkobling til Byggtjenestes API-er. Man kan benytte egne IT-ressurser eller kontakte en systemleverandør/konsulentselskap for å få hjelp til å utvikle det som skal til i eget system.

Her er noen generelle punkter som viser gangen i denne prosessen:

Uavhengig om du som leverandør eller grossist har ressurser til å utvikle en løsning med egne IT ressurser, eller om en systemleverandøren/konsultentselskap skal utvikle løsningen, har vi satt opp en grov prosess fra Byggtjeneste sin side. 

 1. Den eller de som skal utvikle løsningen setter seg inn i dokumentasjonen til API-et
 2. Avklarer eventuelle innledende spørsmål med Byggtjeneste
 3. Finne potensiell leverandørkunde som ønsker integrasjon til NOBB
 4. Ta kontakt med Byggtjeneste for å få tilgang til API-et og tilhørende testmiljø 
 5. Avklare graden av implementering – 1 veis/2 veis med status og feilmeldinger tilbake. 
  • Hvilke felter i datamodellen til NOBB skal synkroniseres?
  • Tidlig etablere forståelse for hva som gjøres i hvilket system 
  • Definere onboardingsprosessen av data fra NOBB til kunden sitt system 
 6. Gjennomføre statusmøter med Byggtjeneste og pilot i takt med utviklingen
 7. Teste sammen med IT-leverandøren og leverandørkunden
 8. Verifisere implementasjonen med tilhørende dokumentasjon

Dokumentasjon på API-et

NOBB eksport API-et er godt dokumentert og som utvikler skal du kunne finne det meste av nødvendig informasjon.

 

Les dokumentasjonen

 

 

 

Systemleverandører som har utviklet integrasjon mot NOBB  

iSYS med FEED

FEED PIM har egen NOBB modul der brukeren kan styre hvilke varer som synkroniseres mot NOBB og et praktisk dashbord som viser status på synkroniserte varer.

Les mer om leverandøren

Bluestone PIM

PIM-løsningen til Bluestone har funksjonalitet for opprettelse og vedlikehold av varer mot NOBB. Bluestone er også etablert i mange andre bransjer i Norge.

Les mer om leverandøren

Xeris med X-Trade

X-Trade fra Xeris gjør det mulig å enkelt kunne opprette, distribuere, hente og vedlikeholde produktdata som er registrert i NOBB-databasen. Alt skjer automatisk når tjenesten er etablert.

Les mer om leverandøren

inriver PIM

Konsulentselskapene Avensia AB og Knowit AB har begge utviklet individuelle løsniger fra inriver til NOBB Leverandør og har derfor erfaringer med NOBB Conncet API-et.

 

NOBB Integrasjon – velg mellom disse API-ene: 

NOBB Export API - data ut fra NOBB

Med dette API-et kan man hente data fra NOBB og importere de inn i sitt eget system. Da har du alltid oppdaterte produktdata.

NOBB Connect API - data inn til NOBB

API-et overfører produktdata fra din PIM/ERP til NOBB. Da unngår man dobbelt vedlikeholdsarbeid på produktdataene.

NOBB Kontrakt API - data ut fra Kontrakt 

Dette API-et vil fortløpende oppdatere priser og rabattbetingelser som er avtalt mellom to aktører

NOBB Miljødata API - data ut fra NOBB

NOBB Miljødata sender ut viktige opplysninger fra produktets EPD og holder orden på produktets klimaregnskap.