Finn byggevarer som passer miljøprofilen til ditt prosjekt 

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct vurderer produktet etter seks miljøområder som hver får en karakter.

ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen, dokumenterer miljøegenskaper og kan gi poeng i BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste der Grønn Byggallianse eier metoden som ECOproduct benytter, og Byggtjeneste drifter databasen og utfører vurderingene.

Henrik Myhra Slyngstadli
Key account manager
Telefon:928 94 436

Markedsfør miljøprofilen til byggevarene

Med ECOproduct får leverandøren vurdert og dokumentert miljøegenskapene og synliggjort miljøprofilen til byggevaren utfra byggevarens miljødeklarasjonen (EPD). Dette forenkler salgsprosessen, og bidrar til å bli en foretrukket leverandør. Sertifikatet fra ECOproduct er gyldig dokumentasjon for bruk i f.eks. BREEAM-NOR prosjekter.

Gjør miljøvennlige materialvalg på byggevarer

Innfri miljøkravene for materialvalg som passer til ditt prosjekt på en rask og effektiv måte. Med ECOproduct kan du søke opp og sammenligne byggevarer utfra miljødeklarasjonen (EPD), altså miljøegenskapene til produktene. ECOproduct viser resultatet fra vurderingen med enkle visuelle symboler uten behov for å studere hvert produkt i detajl.

ECOproduct hjelper med BREEAM-NOR sertifisering

BREEAM-NOR er bransjens eget verktøy for miljøsertifisering av bygg og driftes av Grønn Byggallianse. BREEAM-NOR prosjekter stiller krav til miljøvennlige byggevarer. ECOproduct forenkler dokumentasjonsbehovet da den er beskrevet i manualen som gyldig dokumentasjon for flere kapitler i BREEAM NOR manualen.


I våre prosjekter stilles det hele tiden krav til miljøvennlige byggevarer, både i BREEAM-NOR sammenheng men også ellers. Derfor krever vi ECOproduct profiler på de viktigste byggevarer. 

Entreprenør – Brukerundersøkelse

 

Få din byggevare vurdert i ECOproduct


Send meg mer informasjon

ECOproduct er en investering som lønner seg

Økt preferanse

ECOproduct tilrettelegger for miljøvennlige produktvalg som i økende grad er en driver for valg av produkter i byggeprosjekter. Byggeprosjekter vil i fremtiden ha krav om miljødokumentasjon og kravsspekken vil defineres ut i fra miljøegeneskaper.

Økt miljøbevissthet

Fremtiden er grønn, også for byggenæringen. ECOproduct synliggjør leverandørens miljøbevissthet. Som prosjekterende får du mulighet til å velge de mest miljøvennlige byggevarer som finnes på markedet og dermed innfri stadig strengere miljøkrav.

Økt profesjonalitet

Sertifisering øker profesjonaliteten. ECOproduct står sentralt for å oppnå et BREEAM-NOR sertifisert bygg, som igjen kan bidra til høyere markedsverdi, leieinntekter, belegg, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet med bygget.

ECOproduct vurderer byggevaren etter disse miljøområdene:

Helse og miljøfarlige stoffer

Krav til at det ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer på REACH kandidat- eller godkjenningsliste, den norske prioritetslisten eller i CLP-forordningen.

Inneklima

Utslipp av helse- og miljøfarlige gasser til innemiljøet, målt over 28 døgn. Luktmisnøye (frivillig) behøver ikke å være helsefarlig, kun knyttet til ubehag.

Globalt oppvarmingspotensial

Totalt CO2-utslipp for produktet fra råvareuttak til ferdig byggevare. Sammenliknet med en referanseverdi.

Ressursbruk

Andel sekundære materialer samt fornybare og bærekraftige/ikke bærekraftige råmaterialer.

Energi

Hva slags energi som er brukt som energibærer og om det er bruket sekundært brensel som energi.

Sirkulærøkonomi

Egnethet for gjenbruk tydeliggjør den fremtidige klima og miljøbelastningen for dagens byggevarer.

Ofte stilte spørsmål om ECOproduct

ECOproduct er ett samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Norsk Byggtjeneste AS. Grønn Byggallianse eier metoden og Byggtjeneste utfører vurderingene og drifter databasen.

Metoden blir jevnlig oppdatert etter nye marked og/eller myndighetskrav. Alle oppdateringer må godkjennes av egen faggruppe hos Grønn Byggallianse

For å få utført en vurdering må det foreligge en gyldig 3. pars verifisert og produktspesifikk EPD, i henhold til NS EN ISO-14025 og NS EN-15084. I tillegg må det også leveres tilleggsdokumentasjon dersom det er behov for det.Kilden er alltid oppdatert, du bestemmer selv hvor ofte dine data skal hentes i ditt system.

Vurderingen er alltid gyldig like lenge som EPD-en.

Ja. Så lenge dokumentasjonen er gyldig kan det publiseres på egen side eller andre steder det er behov for dokumentasjonen.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.