Tilgang til strukturert data knyttet til klimagassutslipp

NOBB Miljødata møter dagens og fremtidens krav til klimagassregnskap på dine byggeprosjekter.

I produktets EPD (Enviromental Product Declaration) er det oppgitt produktets CO2 eq (CO2 ekvivalenter) i alle livsfaser for produktet. Disse verdiene oppgis som GWP-verdier (Global Warming Potential). Dataene er grunnlaget for å lage et klimagassregnskap, og formidles av NOBB Miljødata til dine systemer via et API.

Miljødataene kan benyttes på mange måter, alt etter hvilke behov du har i din bedrift:  

  • Vise klimagassutslipp per produkt i en nettbutikk
  • Danne grunnlag for en klimagasskalkulator
  • Summere det totale klimagassutslippet i et byggeprosjekt

Med NOBB Miljødata har du et godt grunnlag for å møte myndighetskravene for klimagassregnskap på byggeprosjekter, både etter dagens krav og det som måtte komme i fremtiden.

Joakim Larsen
Fagsjef miljø
Telefon:951 87 564

Vi strukturerer eksisterende miljødata for deg 

Vi innhenter og strukturer data som er oppgitt i produktets EPD (Environmental Product Declaration). I hovedsak er det data knyttet til klimagassutslipp i de ulike fasene til en byggevares livsløp, fra vugge til grav. Dataene vi innhenter følger de internasjonale standardene slik at vi enkelt kan knytte til oss flere kilder etter hvert som dette kommer.    

Vi kobler utslippsdataene til produktet i NOBB

Når datagrunnlaget i produktets EPD er strukturert, kobler vi klimagassutslippene til et unikt og identifiserbart produkt i NOBB. For at det skal bli enda enklere for datakonsumenten å ta i bruk verdiene har vi også regnet om utslippet på det enkelte produktet ved å legge på en omregningsfaktor. Dette erstatter manuelt kalkulasjon for mange.

Vi formidler miljødata via våre API-tjenester

For å forenkle og automatisere leveringen av innholdet i NOBB Miljødata til svært mange ulike kundegrupper har vi tatt i bruk våre integrasjonstjenester. NOBB Miljødata API et standardformat som leverer dataene direkte inn i dine systemer og gjør det klart til bruk når du trenger det sammen med alle andre produktdata i NOBB-databasen.


Vi laster ned all vare- og prisinformasjon fra NOBB automatisk fra NOBB hver natt. Bilder og dokumentasjon brukes i våre egne proffkunde-løsninger.

Erik Greibesland, System- og fagansvarlig Optimera AS

 

Vil du vite mer om NOBB Miljødata?


Send meg mer informasjon

Hvilke faktorer er NOBB Miljødata bygget på?

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration eller miljødeklarasjon på norsk. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer produktets miljøprofil på en standardisert og objektiv måte. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Hva er en GWP-verdi?

GWP står for Global Warming Potential eller Globalt oppvarmingspotensiale på norsk. Dette er et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren.
GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt sammenlignet med effekten av karbondioksid over en valgt tidshorisont, gjerne mellom 20 og 500 år. GWP-verdiene benyttes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter for ulike gasser, der CO2 utgjør størst utslipp.

Hva er CO2-ekvivalenter?

CO2-ekvivalenter er en statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet.

.

Slik kommer du i gang med NOBB Miljødata

Ta kontakt med Byggtjeneste

For å komme i gang med NOBB Miljødata må du aller først ta kontakt med Byggtjeneste for å kartlegge videre fremdrift.

Opprette et kundeforhold

For å kunne hente ut miljødata vil Byggtjeneste sette opp et abonnement for eksport av data og et API-tjeneste for miljødata.

Tilpass internt system for å kunne ta i mot data

Gjør nødvendige tilpasninger i eget system for å kunne motta data via API. Dette utføres ofte av dine kollegaer innen IT.

Ta i bruk miljødataene i egne system

Når du kan motta miljødataene må du lage de tjenestene i egne systemer for å kunne ta i bruk innholdet i NOBB Miljødata.

Ofte stilte spørsmål om NOBB Miljødata

Nei, Byggtjeneste overprøver ikke en 3. partsverifisert EPD.

Svaret ligger i EPD-en som deklarert enhet, i dette tilfelle Pulver. Hvis det er oppgitt ferdig masse defineres dette som funksjonell enhet.

Man må som regel lage en egen EPD på et slikt sammensatte produkt. Årsaken er at man ikke alltid kan slå sammen verdiene til to ulike EPD-er for det sammenslåtte produktet. Kanskje det er brukt lim eller annet for å feste produktene sammen? Hvis det ikke er oppgitt, vil utslippet kommer feil ut. Derfor må man lage en egen EPD på det sammensatte produktet.

Nei, svinn beskrives i livsløpsvurderingen (LCA), dette er som regel oppført i A5 og fremkommer som avfall.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.