Norges beste kilde til kvalitetssikrede produktdata

NOBB er byggenæringens felles informasjons- og produktportal, og Norges beste og sikreste kilde til alle produktdata til varer som omsettes eller benyttes i hele bygg- og anleggsnæringen.

Med NOBB har du tilgang til relevant produktdata for på cirka 2 millioner aktive og inaktive kvalitetssikrede varer fra over 900 leverandører innen bygg og VA/VVS. Produktdataene er strukturert og standardisert og samlet på ett og samme sted i NOBB-databasen. 

NOBB inneholder blant annet varedetaljer, logistikkdata, markedsinformasjon, miljødata, tekniske egenskaper, dokumentasjon og produktbilder. Alle data kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger ved hjelp av moderne tjenester for eksport. Det er leverandørene selv som vedlikeholder og har ansvar for oppdatering av produktdataene i NOBB.

Innholdet i NOBB-databasen er tilgjengelig på flere måter:

  • På NOBB.no kan du enkelt søke og finne produktdataene til varer innenfor f.eks. trelast, byggevarer, interiør, festemateriell, verktøy, jernvarer, maling, VA/VVS og produkter i kategori samferdsel.
  • Å søke på produkter på NOBB.no er gratis. For å laste ned data på inntil ti produkter ved hvert besøk på siden må man registrere seg med bruker. Om man trenger å laste ned større mengder med data har vi ulike typer abonnement for dette.
  • Med NOBB Integrasjon tilbyr vi flere API for sømløs flyt av data.
  • NOBB Skanner er en gratis app for mobiltelefoner som gjør det enkelt å finne informasjon om produktet man holder i hånden. Skann strekkoden og informasjonen er kan sees direkte på din telefon. 

Søk på NOBB.no

Glenn Kjærnes
Key account manager
Telefon:952 70 846
Henrik Myhra Slyngstadli
Key account manager
Telefon:928 94 436

Produktdata gir økt konkurransekraft

God kvalitet på produktdata er en forutsetning for salg og digitale prosesser. Det er leverandørene som oppretter og vedlikeholder produktdataene i NOBB-databasen, og dette gjøres i henhold til bransjens eget regelverk,  NOBB Regelverk. Dataene i NOBB sjekkes både maskinelt og manuelt før de publiseres. Norsk Byggevarebase (NOBB) er relevant for hele byggenæringen, med alle produktdata samlet på ett og samme sted.

Logistikkdata og tekniske egenskaper

NOBB brukes av de alle de store byggevarekjedene i Norge, som henter oppdaterte NOBB-data til sine IT-løsninger og nettbutikker. På denne måten benytter de NOBB-data i mange av sine forretningsprosesser. En viktig del av produktdataene er logistikkdata, som viser en vares forpakninger med mål, vekt og GTIN. NOBB-databasen inneholder også tekniske data, i form av egne datafelter hentet fra ETIM egenskapsstruktur koblet til den enkelte produktkategori (varegruppe). 

Integrasjoner med hele verdikjeden

Alle produktdata i NOBB er tilgjengelig gjennom integrasjonstjenester (eksport-api). Mange av IT-systemene som benyttes av våre kunder er helintegrert med NOBB, og laster ned oppdateringer fra NOBB automatisk. Dette bidrar til en effektiv informasjonsflyt, man sparer tid og slipper manuelt vedlikehold. Integrasjonstjenestene er basert på moderne teknologi og er godt dokumentert for teknisk implementering hos våre kunder.

Les mer om NOBB Integrasjon


NOBB er en helt naturlig del av våre produkter. Det gir kundene våre informasjon av høy kvalitet, samtidig som det er med på å redusere kostnadene i hele verdikjeden.

Roy Kenneth Grundetjern – CIO i Byggma ASA

Vil du vite hvordan din bedrift kan effektivisere ved å ta i bruk NOBB-databasen?Kontakt meg

Hvem bruker NOBB-databasen, og hva brukes den til?

Leverandør

En leverandør er en produsent, importør, distributør eller grossist som selger varer til handelen eller andre aktører i byggenæringen, som f.eks direkte til en entreprenør. 

Som leverandør i NOBB gjør du produktdataene til dine produkter lett tilgjengelig for en hel bransje. Derfor er NOBB leverandørens viktigste markedsplass.  Produktdataene registreres og vedlikeholdes av leverandøren i applikasjonen NOBB Leverandør. 

Byggevarekjeden

Alle byggevarekjedene benytter NOBB som kilde for sine produktdata. De henter dataene via et av APIene til Byggtjeneste og behandler de i sitt eget system for masterdata.

Overskrifter, markedstekster, tekniske data, produktbilder, dokumentasjon, indekspris og rabatter blir brukt i kjedens interne salgssystemer som benyttes av proff-selgere og butikkpersonale, og de publisert ut på kjedens nettbutikk.  

Entreprenør

Svært mange av de utførende og entreprenørene har tatt i bruk Åpen NOBB gir gratis tilgang til enkeltsøk NOBB-databasen og API-tjenesten som ikke er gratis, men gir mer funksjonalitet. For en entreprenør kan tilgang til NOBB være en effektiv måte å finne produkter eller produkter som skal erstatte en annen ved vedlikehold.

Entreprenørene trenger også miljødata som de kan hente via våre API, som tar utgangspunkt i EPD.

Miljø

Endringer i tankesettet til byggenæringen og endringer i både markedskrav og miljøkrav har ført til en endring i hvordan hele næringen tenker rundt miljø. Byggtjeneste har videreutviklet allerede tilgjengelig data fra EPDene for å danne grunnlaget til at våre kunder kan bygge sine egne systemer for å lage klimagassregnskap for sine byggeprosjekter. Uten dataene fra EPDene hadde dette vært umulig, og EPDene ligger i NOBB-databasen.

.

Det er mange fordeler med NOBB:

Byggenæringens informasjonshub

NOBB er Norges beste kilde for kvalitetssikret vareinformasjon innen produkter benyttet av byggenæringen. Innholdet i NOBB speiler bransjens behov og innholdet blir kontinuerlig tilpasset dagens og morgensdagens behov.

Ett felles digitalt språk for hele byggenæringen

Informasjonen eller innholdet i NOBB er et resultat av mange års arbeid med standardisering på tvers av hele byggenæringen og sørger for at næringen har et felles digitalt språk. Alle må tilpasse seg men alle sparer også penger.

Alltid oppdaterte produktdata

Innholdet i NOBB blir oppdatert av produsentene selv og kvalitetssikret av NOBB. At NOBB er oppdatert er viktig både for produsenten og for handelen, derfor er NOBB den beste kilden for oppdaterte produktdata direkte fra kilden.

Av og for byggenæringen

NOBB er et bransjeinitiativ som skal sørge for mer effektiv og enfoldig informasjonsflyt mellom ulike alle aktører i byggebransjen. Hvilke opplysninger databasen skal inneholde er i stor grad styrt av behovet i markedet.

Ofte stilte spørsmål om Norsk Byggevarebase (NOBB)

NOBB-nummer er entydig identifikasjon av den enkelte vare i databasen. NOBB-nummer blir tildelt når leverandøren oppretter varene i NOBB-databasen, og har 8 siffer. GTIN identifiserer den enkelte forpakning for en vare.

Nei, det er en kontroll i systemet på at et GTIN kun skal forekomme én gang. Dersom flere leverandører leverer samme vare, kan man bli alternativ leverandør.

Ja, det finnes mye produktdokumentasjon på varene i NOBB. Eksempel på dette er monteringsanvisninger, FDV, produktdatablader, sertifikater, sikkerhetsdatablad med mer.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.