Praktisk tilnærming til lovverket med konkrete eksempler

Plan- og bygningsloven kan være krevende å tolke og forstå, derfor er PBL for praktikere et unikt verktøy som gir en praktisk tilnærming til loven og gjør arbeidsdagen enklere.

PBL for praktikere vil hjelpe deg med å:

  • Innfri stadig økende krav til rask saksbehandling og overholdelse av tidsfrister
  • Alltid være oppdatert og à jour i forhold til stadige endringer i lovverket
  • Skaffe nok kunnskap til å behandle problemstillinger som krever dypere faginnsikt
  • Vise konkrete eksempler på hvordan loven er brukt tidligere.

PBL for praktikere en en av fem tjenester som inngår i Byggeportalen. Med en felles innlogging har du tilgang til hele regelverket samlet, drøfting av emner og paragrafer og miljødatabasen ECOproduct.
Les mer om Byggeportalen.

Mona Lise Dahle
Markedskonsulent
Telefon:480 24 141

Enklere å forstå PBL

Kommentarer og forklaringer til paragrafene i plan- og bygningsloven gjør det enkelt å forstå hva som egentlig menes i saker som kan være vanskelig å tolke.

Går i dybden

PBL for praktikere inneholder flere dyptgående emner om aktuelle og komplekse problemstillinger det kan være nyttig å sette seg nærmere inn i. Emnene skiller seg fra vanlig juridisk litteratur med sin enkle språkform og orientering mot konkrete eksempler.

Raskere å finne svar

PBL for praktikere er laget for en hektisk arbeidsdag der du raskt vil finne svar på det du leter etter.  Gode søkemuligheter og enkle nedtrekksmenyer hjelper deg med å navigere raskere, samtidig som kommentarene hjelper deg å tolke og forstå lovverket.


– Jeg er jo langt fra noen jurist, men må kunne henvise til riktige paragrafer i lovverket.

Beathe Ditlefsen, Byggesaksbehandler i Lyngen kommune 

 

PBL for praktikere, en enkel og oppklarende tilnærming til plan- og bygningsloven


Send meg mer informasjon 

Det er mange fordeler med å bruke PBL for praktikere:

Skrevet av fagfolk

Innholdet i PBL for praktikere er skrevet av eksperter fra departementet, advokater, jurister og byggesaksbehandlere som selv arbeider med og har lang erfaring med tematikken, og som kan kommunisere den ut på en lettfattelig måte.

Alltid oppdatert

PBL for praktikere er ferskvare. Så snart det kommer en ny eller endret paragraf i loven, vil kommentarene oppdateres og tilgjengeliggjøres så raskt som mulig. Du kan derfor stole på at informasjonen du legger til grunn for ditt arbeid, alltid er relevant.

Enkel å bruke

Enkelt brukergrensesnitt med nedtrekksmenyer, digital markeringspenn i flere farger for å markere tekst samt plass til egne notater gjør at man jobber smartere digitalt.

I tillegg får du en god søkemotor som hjelper deg med å finne riktig sted i loven.

.

PBL for praktikere er en av fem produkter i Byggeportalen

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. I tillegg til dagens regelverk har du også tilgang til historisk arkiv og endringer som er gjort i regelverk bakover i tid. Enkle søk i Byggeportalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for dokumentasjon på miljøegenskaper og miljøvennlige materialvalg. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

Planserien

Planserien er et unikt oppslagsverk som tilbyr praktisk anvendelse av plan- og bygningsloven i lys av sektorlovene. Planserien består av kommentarer til paragrafene i sektorlovene presentert på en oversiktlig side, og emner knyttet til ulike temaer i arealplanlegging.

NOBB.no

I Norsk Byggevarebase (NOBB) kan du finne de fleste varer som er relevant for byggenæringen. Produktdataene i NOBB-databasen inneholder logistikkdata, produktbilder, tekniske egenskaper, sikkerhetsdatablad, FDV-dokumentasjon, tekniske godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger. 

Ofte stilte spørsmål om PBL for praktikere

Nei det er ikke nødvendig, men for å få mest mulig ut av systemet er PIM-løsningen veien å gå

Her er noen viktige faktorer som skal være en punktliste:

Lalala

Tralala

Hahaha

Svar xxx

Kilden er alltid oppdatert ....