Pressemeldinger fra Byggtjeneste


Byggtjeneste gir ut pressemeldinger med ulike mellomrom, disse sendes til relevante kanaler innen byggenæringen. Alle pressemeldinger legges også ut på denne siden.

Pressemeldinger fra 2024

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

13.06.2024. Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-databasen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

Les pressemeldingen

 

Nå kommer generiske miljødata i NOBB

07.06.2024. Byggtjeneste åpner for å legge generiske GWP-verdier på varer registrert i NOBB. Dette vil både hjelpe entreprenører og andre som er avhengig av å fremlegge et klimagassregnskap på sine byggeprosjekter, og øke konkurransekraften til leverandøren.

Les pressemeldingen

 

Effektiviserer VA/VVS-bransjen på rekordtid

28.05.2024. – Første måned etter lansering doblet vi antall varer som møter den nye bransjestandarden for VA/VVS, jubler COO Martin Bondkall i Byggtjeneste.

Les pressemeldingen

 

Ny teknologi bidrar til bedre datakvalitet i NOBB

22.02.2024. Å ta i bruk ny teknologi er en grunnleggende del av bedriftskulturen hos Cimberio AS. Ventilselskapet er da også blant de beste i Norge når det gjelder å registrere produktdata på NOBB.

Les pressemeldingen

 

Ny NOBB.no åpnes for alle

05.03.2024. I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.

Les pressemeldingen

 

NOBB kommer til å bli mer og mer attraktivt

28.02.2024. Tonje Throndsen i Mestergruppen er klokkeklar. For å løse en av bransjens største utfordringer, må effektiviteten opp.

Les pressemeldingen

 

Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

20.02.2024. Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Les pressemeldingen

 

Digitalisering er vakkert

04.02.2024. Gode, digitale produktdata, samlet på ett sted er fundamentalt viktig, uttaler Rune A. Rystad, Country Manager i OSO Hotwater. Det 91 år gamle selskapet har lenge prydet seg med tittelen Norges sterkeste merkevare, og nådde i år en ny milepæl.

Les pressemeldingen

 

Øker effektiviteten betydelig, enkelt og greit

29.01.2024. For oss blir NOBB-databasen den plattformen vi er på, som vi ønsker å henvise våre kunder til og hvor de skal hente sine produktdata fra oss. Dette gir oss også et konkurransefortrinn.

Les pressemeldingen

 

Data gjennom NOBB er en forutsetning for oss

08.01.2024. Vi i Saint-Gobain Distribution Norway (SGDN) bygger hele vårt system rundt NOBB-strukturen. NOBB-data er grunnlaget for alle masterdata i våre systemer, vår logistikkhåndtering, dokumentasjonsleveranse og øvrige lovpålagte krav, sier Odd Treffen, direktør forretningsutvikling i SGDN.

Les pressemeldingen

 

Pressemeldinger fra 2023

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

27.11.2023. Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Les pressemeldingen

 
APX systems integrerer NOBB langs hele verdikjeden

16.10.2023. Byggebransjen er i en rivende digital utvikling, og nå er det viktig med standarder. NOBB-databasen spiller her en nøkkelrolle.

Les pressemeldingen

 
NOBB Leverandør endelig lansert

24.03.2023. For ett år siden tok Byggtjeneste en avgjørelse basert på feedback fra sine kunder. Siden da har de jobbet effektivt og målrettet med å utvikle en ny leverandørløsning som gir bedre fleksibilitet, økt skalerbarhet og som kan imøtekomme fremtidige krav.

Les pressemeldingen

 

Pressemeldinger fra 2022

Byggtjeneste styrkes innenfor viktige satsningsområder

13.09.2022. Vi styrker nå vår satsning på Miljødata og VAVVS bransjen for å kunne øke vår tilstedeværelse og sikre tettere dialog med markedet. Da må vi ha de beste og rette folkene med på laget, sier kommersiell direktør i Norsk Byggtjeneste AS, Morten Stensrud.

Les pressemeldingen

Beregne miljøavtrykk med NOBB Miljødata

12.09.2022. Nå er det mulig å få miljødata på produkter du skal benytte i et prosjekt, direkte inn i dine systemer.

Les pressemeldingen


ECOproduct-databasen er harmonisert med ny BREEAM-NOR teknisk manual

15.06.2022. Tidligere i år ble ny BREEAM-NOR teknisk manual v.6.0 for nybygg lansert, og med ny teknisk manual kom også nye krav til byggevarers miljøytelse. ECOproduct-databasen, som benyttes til å dokumentere oppfyllelse av ytelser innen flere miljøområder i BREEAM-NOR, er nå oppgradert og i samsvar med den nye tekniske manualen.

Les pressemeldingen

God fremdrift i arbeidet med å styrke datakvaliteten i NOBB

03.05.2022. – Vi vil stå på for å styrke datakvaliteten i NOBB, det er vår høyeste prioritet og det viktigste vi nå kan gjøre for våre kunder, slår en offensiv Adm.dir. i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt, fast.

Les pressemeldingen

Trenger du mer informasjon?

Hvis du trenger bilder, en kommentar eller har andre spørsmål, ta kontakt med Byggtjeneste på 23 11 44 00 eller på e-post.