Vær sikker på at du alltid har siste versjon


NOBB Eksport API er et verktøy for å etablere en integrasjon, altså en kobling mellom to steder. Denne koblingen gjør det mulig å hente data fra NOBB-databasen. NOBB Eksport API kan brukes til å koble NOBB-databasen og dine datasystemer sammen slik at produktdataene automatisk blir synkroniserte.

Effektivt vedlikehold av produktdata i dine systemer. Eller finne produktdata etter behov?
NOBB Eksport API-et bygd opp på en slik måte at du har mulighet til å hente ut data fra NOBB-databasen ut i fra dine behov.
 
Hva er mulighetene med NOBB Eksport API-et og hvem kan ta det i bruk?
Det er mange bruksområder for data fra NOBB. Historisk er nesten alle norske byggevarekjeder koblet opp mot NOBB databasen via sine systemleverandører og tanker data til sine forretningssystemer.
Med krav om miljøregnskap og dokumentasjon på miljø har det vokst frem et nytt marked der start-ups og gündere ser på data fra NOBB som en mulighet for å bygge løsninger til aktørene i verdikjeden hele veien fra prosjekterende til drift og vedlikehold av bygninger.
 
Basert på hvilke data du har behov for kan du sette opp en rekke ulike spørringer mot databasen.
Det er derfor viktig å kartlegge hvilke behov du har for data og hvilke type data som er viktig.
 
Alle kan ta i bruk NOBB eksport API-et og bygge løsninger på dataene som er tilgjengelig i databasen.

Potensielle bruksområder for NOBB data

Historisk er det byggevarehandelen i Norges som i stor utstrekning benytter produktdata fra NOBB i sine løsninger. Med behovet og kravet om effektivisering ved digitalisering har bruksområdene for produktdata fra NOBB blitt utvidet.

Bjørn Lindebrekke
Markedssjef systemleverandører & integrasjon
Telefon:916 51 977
  • ERP
  • POS – kasseløsninger i butikk
  • Nettbutikk
  • Miljøkalkulasjon LCA
  • Prosjektering
  • CAD systemer
  • Tilvalgssystemer
  • Gjenbruk
  • Kalkulasjon

Hvilke produktdata inneholder NOBB-databasen?

Innen utgangen av 1. kvartal 2024 vil NOBB-databasen sitt innhold representere to markedssegment; NOBB og NOBB VA/VVS. 

Grunnleggende produktinformasjon
Alle varer i NOBB databasen har et grunnleggende sett med produktdata med bransjenummerene NOBBnummer og NRFnummer som bærer av informasjonen. 

Miljødata
I NOBB er det tilgjengelig maskinlesbare data som gir deg muligheten til å synliggjøre produktspesifikke miljødata basert på data fra produktenes EPDer (Enviormental Product Declaration).

Les mer om NOBB Miljødata

Tekniske egenskaper
I NOBB finnes det mer enn 400 000 tusen produkter som har registrerte tekniske egenskaper. Antallet er voksende etter hvert som etterspørselen etter digitaliserte tekniske egenskaper øker.

Logistikk informasjon
Ca 95% av alle varer i NOBB har minimum en komplett logistikk enhet med fysiske pakningsmål og vekt koblet med GTIN nummer.

Dokumentasjon og bilder
De aller fleste varene i databasen har produktbilder og mange har miljø bilder som viser produktet i bruk. I tillegg er det en rekke dokumentasjonstyper knyttet til de ulike varene ut ifra behov. Dette er for eksempel sikkerhetsdatablad, monteringsanvisninger, Sintef Tekniske godkjenninger og FDVer(forvaltninga, drift og vedlikeholdsdokumenter).

Markedstekster
Produktfordeler og beskrivende tekster av produktene som kan brukes i nettbutikker og andre steder der man har behov for å fortelle om varenes beksaffenhet og fordeler.

Hva må til for å kunne bruke NOBB Eksport API-et?

Tre ting som må være på plass.

Et system

Du må ha et system som kan berikes med produktdata fra NOBB

Utvikle

Du må ha tilgang på ressurser som kan lage den ønskede løsningen

Bli kunde

Du må ha et abonnement på NOBB med Eksport API

Aktører som har utviklet systemer med NOBB Eksport API og data fra NOBB

Her er noen referansekunder som viser mulighetene og bredden i bruk av data fra NOBB sømløst via NOBB Eksport API-et.

I Reduzer kan brukeren enkelt utføre klimagassberegninger, finne klimavennlige tiltak og sømløst rapportere resultater. Reduzer er koblet opp mot NOBB-databasen for å gi brukerene tilgang til produktspesifikke miljødata som kan kobles med GTIN- eller NOBB-nummer. Dette effektiviserer arbeidet, øker nøyaktigheten og sparer verdifull tid som heller kan brukes på å finne klimavennlige løsninger. Med kobling mot NOBB-databasen tar Reduzer et ytterligere steg mot en helautomatisert fremtid for klimagassberegninger.

Når du har kalkulert med produkter i SmartKalk, blir NOBB-Api-et en perfekt kombinasjon. API-et har lenge vært brukt for dokumentasjon, men er nå utvidet til også å hente miljødata (EPD). Våre brukere trenger dermed ikke egne spesialister på klimagassregnskap, men vil kunne gjøre jobben selv med NOBB-integrasjonen og løsningen i SmartKalk - en særdeles tidsbesparende kombinasjon. 

SmartKalk + NOBB API = Sant.

Når Tørn bruker produktdata fra NOBB blir det enklere for byggevarebutikker og leverandører å publisere annonser for sine overskuddsvarer på markedsplassen. Overskuddsvarer er ikke kjernevirksomhet og det er behov for at dette går så raskt og enkelt som mulig. Fordi Tørn er integrert mot NOBB er det gjort på et par klikk. Det forenkler hverdagen til deres partnere – og sikrer at de kontinuerlig får nye varer ut på plattformen.

APEX er en digital plattform for utbyggere, entreprenører og boligkjøpere. Integrasjonen med NOBB sparer mye tid for APEXs kunder i opprettelsen av tilvalg, som tradisjonelt har vært en langsom og krevende prosess. Nå trenger de kun å plotte inn NOBB-nummeret for å få opp produktbilder, beskrivelser, og FDV i tilvalgsbehandleren. APEX er opptatt av å tilby automatiserte opplevelser. Da er integrasjoner med aktører som NOBB helt avgjørende.

Aktører med tjenester som videreformidler produktdata fra NOBB

Her er noen aktører som har løsninger og tjenester som beriker Byggtjeneste sine kunders systemer med produktdata fra NOBB sømløst via NOBB Eksport API-et.

EG leverer software spesialtilpasset byggevarekjeder i det skandinaviske markedet, med direkte integrasjoner til NOBB. Slik får våre kunder tilgang til NOBB-data og kan benytte dataene til prisberegninger, webeksponering, logistikkoppgaver og andre oppgaver som er nødvendig i den daglige driften.

Webbyrået Digitroll ble etablert i 1999 og har utviklet nettsider og nettbutikker for store og små kunder siden den gang. Digitroll holder til i Bergen og leverer nettløsninger innenfor Microsoft rammeverk, basert på høy kunnskap og lang erfaring fra IT-løsninger.

Digitroll samarbeider med en lang rekke samarbeidspartnere og tilhørende integrasjoner som til sammen gir solide webløsninger, skreddersydd for den enkelte kundes behov.

 

Leverer komplett integrasjon basert på API både for butikk, varehandel og leverandør for Visma Business / Business NXT. Helautomatisk og full integrasjon mot NOBB hvor vi henter ned vare, pris og kontrakt. Tilsvarende for leverandør kan du laste opp fra Visma ERP til NOBB. Automatisk  priskalkulasjon i nettportal fullt integrert mot Visma Business / Business NXT ERP. Som leverandør til byggevare kalkuleres NOBB-Kontrakt i din Visma Business / Business NXT og oppdaterer NOBB.

 

Leverer komplett integrasjon basert på API både for butikk, varehandel og leverandør for Visma Business / Business NXT. Helautomatisk og full integrasjon mot NOBB hvor vi henter ned vare, pris og kontrakt. Tilsvarende for leverandør kan du laste opp fra Visma ERP til NOBB. Automatisk  priskalkulasjon i nettportal fullt integrert mot Visma Business / Business NXT ERP. Som leverandør til byggevare kalkuleres NOBB-Kontrakt i din Visma Business / Business NXT og oppdaterer NOBB. 

Dokumentasjon

Dokumentasjon på API-et

NOBB eksport API-et er godt dokumentert og som utvikler skal du kunne finne det meste av nødvendig informasjon.

 

Les dokumentasjonen