Informasjon til byggenæringen

Har du noen gang tenkt på at uten Telenor stopper overføring av data og kommunikasjon, og uten DNB stopper flyten av penger? Uten Byggtjeneste stopper informasjon og vareflyt i byggenæringen – så viktig er Byggtjeneste for byggenæringen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er essensielt i byggenæringen. Det og kunne dokumentere miljøsertifiseringer, regelendringer, byggeanvisninger eller sluttdokumentasjon ved overlevering av et bygg er ikke bare et spørsmål om trygghet, men om krav. Med et effektivt dokumentasjonsystem koblet til de nødvendige informasjonskildene har du et tidsbesparende og funksjonelt verktøy til distribusjon av dokumentasjon mellom aktører i næringen.

logo

NOBB – Regelverk – Dokumentasjon

Byggtjeneste

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Vi setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Byggtjeneste intro

Dokumentasjon

Et effektivt dokumentasjonssystem er essensielt i byggenæringen.

Les mer

NOBB

Norsk Byggevarebase er byggenæringens største varedatabase for grunndata.

Les mer

Regelverk

Oversikt og enkel navigasjon i regelverket effektiviserer hverdagen.

Les mer

Produkter

Byggtjeneste sin portefølje dekker ulike behov gjennom hele byggeprosessen. 

Les mer

Byggtjeneste Frakt

Behovet for forenkling av beregning knyttet til fraktkostnader er stort. Med Byggtjeneste Frakt har dette nå blitt betydelig enklere for deg som jobber i handelen, eller som leverandør til byggenæringen med byggevarer registrert i NOBB.

Les mer

NOBB-konferansen 2016 ble en suksess!

Nå kan du laste ned presentasjonene fra konferansen:
Dag 1
Dag 2 før lunsj
Parallellsesjon for leverandører
Parallellsesjon for handelsbedrifter
Parallellsesjon for ECOproduct
Parallellsesjon for BIM

Du kan også se opptak av hele dag 1 og dag 2 før lunsj på vår Youtube-kanal.

Se NOBB-konferansen 2016

Aktuelt og nyttig

Overvann

Nytt emne i Planserien: I fremtiden trenger vi å planlegge mer med hensyn til overvann, mere og større mengder vann er realiteten. Vann er en ressurs som tidligere har blitt håndtert med å føres i rør under jorden. Nå tar vi frem elvene og bekkene og ser hvilken positiv effekt det har for det lokale klimaet.