Byggtjeneste

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Vi setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Byggtjeneste intro

Dokumentasjon

Et effektivt dokumentasjonssystem er essensielt i byggenæringen.

Les mer

NOBB

Norsk Byggevarebase er byggenæringens største varedatabase for grunndata.

Les mer

Regelverk

Oversikt og enkel navigasjon i regelverket effektiviserer hverdagen.

Les mer

Produkter

Byggtjeneste sin portefølje dekker ulike behov gjennom hele byggeprosessen. 

Les mer

Byggtjeneste Frakt

Behovet for forenkling av beregning knyttet til fraktkostnader er stort. Med Byggtjeneste Frakt har dette nå blitt betydelig enklere for deg som jobber i handelen, eller som leverandør til byggenæringen med byggevarer registrert i NOBB.

Les mer

Grunnpakke regelverk for saksbehandlere, en forenklet utgave av Byggenormserien

Meld deg på gratis frokostseminar 8. juni på Hotel Continental

 

Les mer om Grunnpakke regelverk og frokostseminaret

Byggtjeneste news

Kurs og seminarer

 

Kompetansekurs for handelen.

Frokostseminar Grunnpakke regelverk onsdag 8. juni på Hotel Continental i Oslo

Les mer

Byggtjeneste news

Ny forskrift

Ny forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 nr. 1710 med ikrafttredelse 1 jan 2016. Denne erstatter forskrift nr. 847 av 26 juni 2002.

Les mer