Informasjon til byggenæringen

Har du noen gang tenkt på at uten Telenor stopper overføring av data og kommunikasjon, og uten DNB stopper flyten av penger? Uten Byggtjeneste stopper informasjon og vareflyt i byggenæringen – så sentral er Byggtjeneste for byggenæringen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er essensielt i byggenæringen. Det og kunne dokumentere miljøsertifiseringer, regelendringer, byggeanvisninger eller sluttdokumentasjon ved overlevering av et bygg er ikke bare et spørsmål om trygghet, men om krav. Med et effektivt dokumentasjonsystem koblet til de nødvendige informasjonskildene har du et tidsbesparende og funksjonelt verktøy til distribusjon av dokumentasjon mellom aktører i næringen.

logo

NOBB – Regelverk – Dokumentasjon

Byggtjeneste

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Vi setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

ofa-illustration

Åpen NOBB - registrering

For å legge til rette for en transparent digital informasjonsflyt på tvers av hele verdikjeden, åpnes produkt- og informasjonsdatabasen NOBB for hele markedet.

Entreprenør, arkitekt, rådgivere, IT-leverandører og andre som søker etter relevante produktdata til bruk i f.eks BIM, får nå tilgang til all informasjon uten kostnad.

Registrer ny bruker

Registrering

Registrer ny bruker og tilgang til åpen NOBB

Velg type virksomhet

Takk – din informasjon er nå registrert.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vi nå sendt deg en e-post for å bekrefte at vi har riktig e-post adresse. For å fullføre prosessen følger du bekreftelseskoblingen i e-posten.

Når du har bekreftet e-post adressen, vil du motta brukernavn og passord fra oss i innen 24 timer.

 

ECOproduct - byggevarens faktiske miljøegenskaper

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet.

ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering, og brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. 

Les mer

Aktuelt og nyttig

NOBB Skanner

Lei av å lete etter monteringsanvisning?

Skann produktet der du er, og få tilgang til all relevant produktinformasjon. Som for eksempel byggeplass.