Byggenormserien – Byggtjeneste Portalen

Byggenormserien er et komplett oppslagsverk for hele byggenæringen. Byggenormserien holder fagfolk oppdatert med det ...

Mer om Produkter

ECOproduct – byggevarenes faktiske miljøegenskaper

ECOproduct – en unik metode og database for riktige miljøvalg, og den eneste metoden som vurderer byggevarenes ...

Mer om Produkter

NOBB API-integrasjon

NOBB er tett integrert med datasystemer både i varehandel og i proffmarkedet, slik at vareinformasjonen automatisk ...

Mer om Produkter

Byggtjeneste Frakt – korrekt beregning av frakt

Byggtjeneste Frakt sørger for korrekt beregning av transportkostnader mellom leverandør og handelen eller ...

Mer om Produkter

NOBB-Kontrakt – håndtering av leverandøravtaler

NOBB-Kontrakt er et digitalt verktøy for effektiv håndtering av leverandøravtaler mellom handel og ...

Mer om Produkter

NOBB vareeier – registrer dine varer i NOBB

Med NOBB vareeier får du markedsført dine produkter på en effektiv måte for hele byggenæringen. Kvalitet på ...

Mer om Produkter

NOBBskanner – NOBBskanner pluss

Med NOBBskanner kan du enkelt skanne strekkoden og hente fram produktdokumentasjon, grunndata, bilder og video direkte ...

Mer om Produkter

ByggDok – digitalt verktøy for dokumentasjon

ByggDok er et digitalt verktøy for dokumentasjon tilpasset boligprodusenter, proffkunden og små/mellomstore ...

Mer om Produkter

Informasjon til byggenæringen

Har du noen gang tenkt på at uten Telenor stopper overføring av data og kommunikasjon, og uten DNB stopper flyten av penger? Uten Byggtjeneste stopper informasjon og vareflyt i byggenæringen – så viktig er Byggtjeneste for byggenæringen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er essensielt i byggenæringen. Det og kunne dokumentere miljøsertifiseringer, regelendringer, byggeanvisninger eller sluttdokumentasjon ved overlevering av et bygg er ikke bare et spørsmål om trygghet, men om krav. Med et effektivt dokumentasjonsystem koblet til de nødvendige informasjonskildene har du et tidsbesparende og funksjonelt verktøy til distribusjon av dokumentasjon mellom aktører i næringen.

logo

NOBB – Regelverk – Dokumentasjon

Byggtjeneste

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Vi setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for effektiv samhandling i alle ledd.

Byggtjeneste intro

Dokumentasjon

Et effektivt dokumentasjonssystem er essensielt i byggenæringen.

Les mer

NOBB

Norsk Byggevarebase er byggenæringens største varedatabase for grunndata.

Les mer

Regelverk

Oversikt og enkel navigasjon i regelverket effektiviserer hverdagen.

Les mer

Produkter

Byggtjeneste sin portefølje dekker ulike behov gjennom hele byggeprosessen. 

Les mer

Byggtjeneste Frakt

Behovet for forenkling av beregning knyttet til fraktkostnader er stort. Med Byggtjeneste Frakt har dette nå blitt betydelig enklere for deg som jobber i handelen, eller som leverandør til byggenæringen med byggevarer registrert i NOBB.

Les mer

NOBB-konferansen 2016: Digitale produktdata endrer byggenæringen

Årets NOBB-konferanse setter fokus på hvordan byggenæringen løser digital informasjonsflyt og mulighetene det gir for handel, leverandør, arkitekt og entreprenør. Byggenæringen digitaliserer seg og tar i bruk digitale produktdata som bidrar til effektivisering av verdikjeden. 

Gled dere! Dette kommer til å bli to inspirerende dager for alle i byggenæringen.

10.-11. november 2016, Radisson Blu Holberg Plass

Mer informasjon og påmelding

Aktuelt og nyttig

Temaveiledning

Utbygging i fareområder, 2. utgave. Temaveiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet beskriver kommunens og utbyggers ansvar i forbindelse med byggesaksbehandlingen samt hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.