Fakta om NOBB:

  • NOBB-databasen har ca 800 000 unike varer registrert.

  • 700 leverandører vedlikeholder sine produkter i databasen.

  • Byggtjeneste tilbyr en rekke API for å vedlikeholde innholdet i NOBB, både inn og ut av databasen.

  • Andre aktører benytter produktdata fra NOBB til sine tjenester, ett eksempel er kalkulasjon.

Hva er verdien av NOBB-databasen?


Har du noen gang tenkt på verdien av NOBB? Blir produktdataene i NOBB brukt? Det korte svaret er at verdien nesten er umulig å konkretisere, og ja produktdataene blir brukt av flere enn du kanskje var klar over. La oss forklare.

Digitalisering av byggenæringen har allerede pågått i noen år og dette har endret hvordan bransjen fungerer. Nye markedskanaler har dukket opp og nye produkter og tjenester har blitt lansert. Denne elektroniske samhandlingen har ført til en utvidet og endret arbeidsfordeling mellom leverandør og handel. En forutsetning for at dette skal fungere er en god digital infrastruktur som er basert på gode standarder og retningslinjer som er felles for alle aktører.

«Sann og strukturert informasjon er en grunnforutsetning for å digitalisere verdikjeden. NOBB-databasen tilfører verdi i rollen som hub for vare-, pris- og avtaleinformasjon i bransjen. Kvalitet og presisjon i implementering fra alle involverte er en forutsetning for tillitt, effektivitet og lønnsomhet.»

Information Management Officer hos Malorama as

Digitalisering og markedskrav

Hele samfunnet vårt er i en digitaliseringsprosess og markedskravene i byggenæringen er i endring, det som tidligere var nytt og revolusjonerende er i dag en selvfølge. Bredden i informasjonen som er tilgjengelig er i stadig utvikling, med det menes logistikk- og miljødata samt relevant og lesbar dokumentasjon. Det siste store tilskuddet her er implementeringen av produktegenskaper i NOBB som har vært et skandinavisk samarbeid.

Les også: Proffen blir digitale – nå vil de bestille selv

– En velfungerende og sømløs flyt av produktdata mellom leverandør og handelen er viktig for alle parter. Når NOBB blir benyttet som navet mellom partene med et felles format for dataene, er arenaen for digital samhandling dannet. Den digitale infrastrukturen helt avgjørende for både handel og leverandør, det er nesten utenkelig å ikke ha en slik struktur, det sier noe om hvor effektiviserende NOBB faktisk er for bransjen sier Anders Tomter, Produkt/tjenesteeier for NOBB.

Les mer om NOBB

Hvilke utfordringer blir løst av NOBB?

Uten NOBB hadde leverandørene trolig måttet levere sine produktdata på det formatet hver enkelt handelsbedrift ba om, med andre ord ville det blitt mange ulike formater som ville være svært tidkrevende og komplisert å vedlikeholde uten at det oppsto feil. Derfor har NOBB stor verdi for leverandørene når de kan vedlikeholde alle produktdata på ett sted, på et standardisert format som hele bransjen benytter. Det innebærer mange arbeidstimer spart, mindre feil i alle ledd og dataene blir brukt som de er direkte fra leverandøren til nettbutikken. Dermed styrer leverandøren i høy grad hva som skal stå om sitt produkt på nettbutikken til byggevarebutikken.

Les også: Produktdata fra NOBB og optimalisering for Google er avgjørende

Handelsbedriftene henter altså produktdataene fra NOBB inn i egne systemer. Vareinformasjonen de benytter i sin daglige drift stammer i all hovedsak fra NOBB. Dette betyr i praksis at all logistikkdata, NOBB-indekspris, produktbilder, dokumentasjon og produktegenskaper brukes gjennomgående i de ulike forretningsprosessene som innkjøp, salg, logistikk og lagerdrift.

Økning i netthandelen stiller større krav til produktdataene i NOBB

Anders Tomter i Byggtjeneste.
Anders Tomter i Byggtjeneste.

Etter at nettbutikkene hos byggevarebutikkene så dagens lys har kundens handlemønster endret seg. De aller fleste salg starter i dag på nett, med søk i en søkemotor eller besøk på nettsidene til ulike byggevarebutikker. Privatkunden kommer inn i butikken med mye mer informasjon enn tidligere.

Innholdet leverandøren legger inn i NOBB blir synlig for alle kunder. Denne direktekoblingen mellom leverandør og sluttkunden medfører større krav til presentasjon av produktet fra leverandørens side.

Proffen har gått fra å reise til byggevarebutikken for å gjøre nødvendige innkjøp, til å bestille varene selv på byggevarebutikkens nettside. Da kan de få varene levert på byggeplass til angitt tid, og heller bruke tiden sin til å bygge.

– Alt i alt så er det nesten umulig å sette to streker under svaret for hvilken verdi NOBB-databasen bringer til byggebransjen, og funksjonen til NOBB er unik i verden. Vi har noen gode databaser i de skandinaviske landene som gjør noe av det samme, men med langt mindre bredde i produktdataene. Ellers i Europa finnes ingen tilsvarende databaser. Vi i Norge må bare fortsette å utvikle dataene og finne nye måter å bruke dataene på. Vi er ikke ferdige her, utviklingspotensialet er fremdeles stort avslutter Anders Tomter – Produkt/tjenesteeier for NOBB.

Oppstarts-webinar for ny versjon av NOBB Leverandør

Dette må du ikke gå glipp av hvis du er leverandør i NOBB, men om du ønsker mer innsikt i hvordan NOBB fungerer så kan dette være interessant. Webinaret er gratis og arrangeres 24. 27. og 29. mars 2023. Vi legger ut opptak av webinaret i etterkant.

Se webinaret


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.