Proffen velger i større grad digitale løsninger

  • 14% vekst i bruk av BM Portalen

  • 14% vekst i transaksjoner

  • 30% vekst i antall brukere

Proffen blir digitale – de vil bestille selv


Bruken av digitale produktdata øker stadig, Byggmakkers skreddersydde nettjeneste for proffen har fått mange nye brukere i 2019. Tjenesten benytter produktdata fra Byggtjeneste NOBB og gjør hverdagen mer effektiv for brukeren.

Det kommer stadige tegn på at det digitale skiftet endrer byggenæringen og hvordan de digitale produktdataene fra NOBB blir benyttet av nye kundegrupper eller på nye måter. Nå ser Byggmakker at Proffen i større grad bestiller varer digitalt fremfor å reise inn til byggevarebutikken. Dette øker effektiviteten i prosjektene de jobber med.

Les mer om NOBB  

– Det skjedde et lite gjennombrudd i 2019. Mange flere av proffkundene våre fikk øynene opp for denne måten å planlegge bestillingene sine på. Vi har faktisk aldri hatt så fullt trøkk som vi hadde i fjor, sier Brede Schreier, Digital Prosjektleder i Byggmakker.

Brede Schreier i Byggmakker mener at muligheten til å planlegge litt bedre gjør BM Portalen til et effektivt verktøy i arbeidsdagen for mange proffkunder.
Brede Schreier i Byggmakker mener at muligheten til å planlegge litt bedre gjør BM Portalen til et effektivt verktøy i arbeidsdagen for mange proffkunder.

I BM Portalen kan du blant annet søke frem informasjon om forskjellige varer, samt sjekke krav til dokumentasjon og miljømerking.

Hensikten er at du skal finne alt som er relevant på samme sted. I tillegg fungerer nettjenesten som et bestillingsverktøy, hvor du kan planlegge hvilke materialer og produkter du vil kjøpe og eventuelt om det skal leveres til byggeplassen til angitt dag og tid.

Ifølge Schreier er det nettopp muligheten til å planlegge litt bedre som gjør BM Portalen til et effektivt verktøy i arbeidsdagen for mange av proffkundene:

– Her kan du skaffe deg oversikt over det meste, enten det er snakk om FDV, tekniske godkjenninger, miljømerking eller monteringsanvisninger. Og ikke minst er det veldig enkelt å legge inn bestilling av varer, sier han.

Les mer om BM Portalen

30 % vekst i BM Portalen

En av de klareste tendensene for Byggmakker i 2019 var at flere av proffene begynte å bruke BM Portalen: Tallenes tale viser en omsetningsvekst på hele 14,1 prosent via bestillingstjenesten, og 13,8 prosent flere transaksjoner. I tillegg økte antall besøk til byggmakker.no/proff betraktelig – med 29,6 prosent flere brukere i 2019 sammenlignet med året før.

– Det disse tallene forteller oss, er at proffbrukerne våre blir stadig mer digitale.

Få tilgang til åpen NOBB

I likhet med Byggmakker har Byggtjeneste opplevd vekst i bruken av sine tjenester i 2019. Etter at produkt- og informasjonsdatabasen Byggtjeneste NOBB ble åpnet har flere hundre bedrifter registrert seg og fått gratis tilgang til Åpen NOBB, og etterspørselen fortsetter inn i 2020. I Åpen NOBB kan man søke etter produkter på tvers av sortimentet og dette gir en unik inngang til hvilke produkter som finnes for de som planlegger og gjør innkjøp til byggeprosjektene.

De er komfortable med å bestille materialer og byggevarer på nett – omtrent på samme måte som de handler i vanlige nettbutikker i det daglige. Og det betyr at vi må legge til rette for at proffen kan bruke BM Portalen som et effektivt verktøy, sier Schreier.

Fokuset i fjor var å legge inn mye mer informasjon om miljømerking og annen dokumentasjon. I tillegg sier han at det har kommet inn gode innspill fra de som bruker portalen mest om hvilke forbedringer som kan gjøres videre.

– Noe av årsaken til at vi har lykkes med BM Portalen, er at vi hele tiden gjør små og store endringer i kulissene. I år kommer vi til å gjøre flere grep som vil gi en enda bedre brukeropplevelse og mer funksjonalitet som er til nytte for proffen, avslutter han.

Hva betyr dette for leverandørene?

Når proffen går over til å bestille via Byggmakkers portal så endres informasjonsflyten mellom leverandør og sluttkunde for et produkt. Kunnskapen om et produkt flyttes fra byggevarebutikken til de digitale produktdataene. Byggmakker henter disse dataene fra Byggtjeneste NOBB. Informasjon og produktdataene som man finner i Byggtjeneste NOBB vedlikeholdes av den enkelte leverandør. Gode og relevante produktdata i NOBB gir økt konkurransekraft for leverandøren, samtidig som Proffen sparer tid både på å bestille produktene og samle relevant dokumentasjon.

Produkter uten relevant dokumentasjon fører til mye merarbeid fordi man manuelt må innhente dokumentasjonen i ettertid. Proffen foretrekker å velge produkter som passer til prosjektet og som har den dokumentasjonen som trengs for byggeplassen samt sluttdokumentasjonen i for hele bygget.

For leverandørene handler det om å bli valgt, blir de ikke valgt så selger de ikke varene sine. Det er mange måter å konkurrere på, men med det digitale skiftet blir produktdataene i NOBB stadig viktigere.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.