Mestergruppen:

  • Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjede-drift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

  • Mestergruppen eier byggevarekonseptene Byggtorget, Byggeriet, XL-BYGG, Bolist og Järnia.

  • Norges største boligprodusent gjennom huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus.

  • Mestergruppen omsetter for ca. 18 milliarder kroner.

– NOBB kommer til å bli mer og mer attraktivt


Tonje Throndsen i Mestergruppen er klokkeklar. For å løse en av bransjens største utfordringer, må effektiviteten opp.

– I dag er det høye byggekostnader og boligpriser i Norge som gjør det vanskelig for mange å skaffe seg en bolig. Det er en av våre viktigste utfordringer å løse i tiden som kommer. Vi må sørge for at vi får effektivisert byggeprosessene og redusert kostnadene så mye som mulig, begynner Throndsen.

– Det er flere elementer som påvirker dette, som innkjøpspris på varer og antall timer som går med til å utføre selve byggingen. Men også hvor lang tid vi bruker på å innhente informasjon og dokumentasjon, påpeker innkjøpssjefen i Mestergruppen.

Se foredraget fra NOBB-konferansen

Effektiviserer

Det tar Throndsen inn på viktigheten av databaser som NOBB og NOBB-VAVVS.

– Å ha systemer hvor vi kan innhente all informasjon om produkter, veiledende priser, bærekraft, CO2-avtrykk, FDV osv. ett sted, bidrar til at man kan gjøre de rette valgene mye mer effektivt, mener hun.

Tonje Throndsen - innkjøpssjef i Mestergruppen.
Tonje Throndsen – innkjøpssjef i Mestergruppen.

Throndsen trekker frem at felles digitale plattformer medfører at innhenting av nødvendig dokumentasjon kan skje raskt og effektivt. Noe som bidrar til mindre administrasjon og riktige valg av produkter for et prosjekt – som igjen vil gi en rimeligere regning til sluttkunden. Derfor må alle leverandører som samarbeider med Mestergruppen være i NOBB/NOBB-VAVVS.

– Standardiserte systemer bidrar til at vi bruker våre ressurser på riktig måte, og dermed øker også vår konkurransekraft.

Verdifullt samarbeid

Nettopp det å skape konkurransekraft var hovedtemaet til Throndsen under NOBB-konferansen 2023. Som en av foredragsholderne manet hun til bransjesamarbeid for å gjøre hver og en aktør sterkere.

– Det er viktig å understreke at Mestergruppen er veldig for at det er konkurranse i markedet. Men skal vi skape konkurransekraft, ønsker vi også at det skjer på de riktige premissene, sier hun.

Les også: Bransjen er overmoden for endring

Innkjøpssjefen understreker at bygging av bolig krever samspill mellom ulike aktører som prosjektleder, tømrermester, elektriker, rørlegger, byggevare og kunde. Hvor partene er avhengige av å kunne jobbe sammen for å få best mulig resultat.

– Vi tror hele bransjen er tjent med samarbeid på de områdene hvor det er mulig å finne felles løsninger. Det sørger for at både vi og konkurrerende aktører blir mer effektive og lønnsomme, samtidig som kostnadene reduseres ved å ha færre ikke-verdiskapende arbeidstimer. For eksempel ved innhenting av data, fortsetter hun.

Viktig rolle

Throndsen betegner NOBB som et felles dansegulv for bransjens aktører.

– Vi kommer til å danse ulike stilarter, ha forskjellig fokus og ulike styrker og svakheter. Men ved at alle er på det samme gulvet, så kan man utvikle software- og kalkyleløsninger, og vi kan eksempelvis lage best mulig netthandelsløsninger. Dynamikken blir bedre på en felles plattform, og vi blir alle dyktigere i jobben vi skal gjøre, forteller hun.

«NOBB-databasen gjør det mulig å innhente nødvendig dokumentasjon raskt og effektivt. Dette bidrar til mindre administrasjon og riktige valg av produkter for et prosjekt – som igjen gir reduserte kostnader for sluttkunden»

Tonje Throndsen – innkjøpssjef i Mestergruppen


På direkte spørsmål om Mestergruppen har noen spesifikke ønsker for NOBB og NOBB-VAVVS, svarer Throndsen:

– Mestergruppen jobber kontinuerlig med databasene, og tar kontakt direkte med Byggtjeneste når vi har innspill. Vi opplever samarbeidet som veldig godt og at det er høy faglig kompetanse der.

Spår lys fremtid

Innkjøpssjefen legger avslutningsvis til at Mestergruppen setter stor pris på at NOBB og NOBB-VAVVS slår seg sammen, og at disse løsningene kan brukes på tvers. Samtidig kommer hun med en optimistisk fremtidstanke om databasen.

Les også: NOBB er navet som gir effektivitet

– Dokumentasjonskravene til bransjeaktørene vil bare bli større og større i årene som kommer. Så lenge Byggtjeneste holder seg oppdatert på det som skjer, og evner å tilpasse seg endringene i markedet, vil databasen spille en viktig rolle også i fremtiden. Jeg tror NOBB bare vil bli mer og mer attraktivt!

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.