Mestergruppen:

  • Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjede-drift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

  • Mestergruppen eier byggevarekonseptene Byggtorget, Byggeriet, XL-BYGG, Bolist og Järnia.

  • Norges største boligprodusent gjennom huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus.

  • Mestergruppen omsetninger for ca. 18 milliarder kroner.

– Bransjen er overmoden for endring


Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

– Vi må som en stor aktør ta vårt ansvar, og gå foran om vi skal lykkes med å halvere våre klimagassutslipp innen 2030, og til netto null innen 2050, sier konsernsjef Sandvik.

Felles for de nevnte utfordringene er at løsningen er digitalisering, i en eller annen form.

– Det handler om fangst av data, om å bygge tredimensjonale modeller for det produktet du skal lage, og det handler om kundeinteraksjon i digitale flater, forklarer Sandvik.

Se hele foredraget fra NOBB-konferansen

– NOBB har gjort det mulig for vår bransje å digitalisere på en måte som mange andre land vil misunne oss. Vi har et godt utgangspunkt, men vi har en lang vei å gå, fortsetter han.

Må kunne måles

Under NOBB-konferansen pekte Mikkel Sandvik på viktigheten av gode, felles varedata for å få til en mer kunde- og miljøvennlig verdikjede.

– Mestergruppen har 600 leverandører og 800.000 varelinjer. Da kan ikke de hver for seg vedlikeholde sine produktdata hos oss. Standardisering for hele bransjen gjennom ett system som NOBB er veldig bra, spesielt for leverandørene, sier han.

Sentraliserte data er definitivt et stort skritt, men Mestergruppen ønsker å ta flere nye steg.

– Vi må bruke og selge varer på en mer klimavennlig måte. Alt dette forutsetter gode grunndata. Vi må få det inn på en måte som gjør at vi kan vite om CO2-utslippene går opp eller ned, akkurat som vi vet om omsetningen vår går opp eller ned, sier Sandvik.

– Vi må ha et styringssett som er basert på data og innsikt. Det må måles, sier han.

Stiller krav til leverandørene

Mestergruppen ønsker å kunne regne på CO2-utslipp på sammensatte produkter. Dette skal også inkludere informasjon om CO2-utslipp på enkeltprodukter og tilbud på ordrelinjenivå. Da kan de levere en faktura med både pris og klimautslipp. Da trenger de mye mer data. I dag mangler de klimatall på langt over halvparten av sine samlede byggevarer.

Derfor stilles tydelige krav til leverandørene. Skal du levere varer til Mestergruppen, har du to år på deg til å levere maskinlesbare EPD-er som beskriver produktenes klimapåvirkning.

«Det Mestergruppen trenger er nok data til å kunne regne ut pris og CO2-utslippet på fakturaen. Da kan vi regne på ut klimagassutslippet til et prosjekt, uavhengig om det er en terrasse eller et helt hus.»

Mikkel Sandvik – konsernsjef i Mestergruppen


– Vi kan ikke manuelt hente ut dette for hver enkelt komponent i et hus. Det må være digitalt tilgjengelig. De samme dataene må også kunne integreres med de systemene vi bruker for å gjøre kalkulasjon, beregning, måling og oppfølging, sier Sandvik.

– Vi skal nok ikke ha 800.000 maskinlesbare EPD-er på varelinjer, men vi burde kanskje hatt det på 150.000. I dag er tallet 4000, så det er veldig langt igjen. Dette har jeg lyst til å pushe for å få på plass, fortsetter konsernsjefen.

Har de gode data på produktnivå, kan de også påvirke mer selv med tanke på design av boliger og aktivt promotere miljøvennlige varer og løsninger med høyere kvalitet.

– Det å handle varer du ikke trenger å bytte ut så ofte, har størst klimaeffekt. Om ganske kort tid er det kanskje ikke lavest pris, men høyest kvalitet som vil bli prioritert hos oss, for eksempel, sier Sandvik.

Driver frem endringer

Mestergruppen investerer selv betydelige mengder tid og penger i digitalisering.

Mikkel Sandvik – konsernsjef i Mestergruppen
Bransjen er overmoden for endring mener Mikkel Sandvik – konsernsjef i Mestergruppen.

– Det er et enormt stort løft. Jeg må nok innrømme at en del av de tingene vi har gjort ikke har vært lønnsomme, men vi kjører på for å bygge erfaring og kapasitet. Og for å endre kulturen. Vi driver frem endringer, og jeg merker vi blir bedre på det, sier han.

– Jeg skulle ønske at det både gikk fortere og var billigere. Enkelte ganger blir man usikker på om man gjør det riktige, men jeg er overbevist om at hvis du ikke er en del av løsningen, så blir du en del av problemet. Og løsningen er jo basert på digitale fundamenter. Da må du ha grunndataene i orden, sier Mikkel Sandvik.

Løsninger knyttet til bærekraft er ikke noe Sandvik ønsker å stå alene om. Mestergruppen skal være rause på erfaringsutveksling. Han mener bransjen må stå sammen om å møte utfordringene som i høyeste grad allerede er her.

–  Det er ikke noe vi i Mestergruppen skal vinne på. Alt det vi bruker av tid, ressurser og erfaring har vi lyst til å dele. Her kan alle få lov til å dra nytte av våre erfaringer, sier han.

– Hjelp oss

Mikkel Sandvik innledet årets NOBB-konferanse. En stappfull sal fikk også høre om hvordan Mestergruppen ønsker å forbedre kundereisen, og å effektivisere en ineffektiv verdikjede.

– Kundereisen er for dårlig i forhold til den størrelsen byggebransjen har, og den betydningen vi har i folks liv. Det må vi ta innover oss, sier Sandvik.

Les også: Fortsetter jakten på bedre produktdata

– Vår verdikjede er ikke standardisert eller digitalisert, og den er lite industrialisert. I tillegg er den fragmentert mellom ulike fag som ikke har noe felles prosjekteringsunderlag. Det blir ekstremt mye svinn, fortsetter konsernsjefen.

Men det klare hovedbudskapet var hvordan Mestergruppen skal jobbe med klimamålene. Alene, og i felleskap.

– Vi vil jobbe med de som har tenkt til å være en del av løsningen. Mange av våre leverandører har kommet lenger enn oss. Her føler jeg at vi går i toget sammen og sånn sett baner vei på felles front. Vi har gjort lite, det er mye snakk, nå må vi begynne å handle.

– Dette er min appell til alle som jobber med digitalisering: Hjelp oss med å få på plass gode data, så skal vi være en pådriver for å skape gode resultater når det gjelder å adressere vår tids viktigste problem, avsluttet konsernsjef Mikkel Sandvik.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.