Fakta om OBOS Block Watne:

  • Block Watne har en over 100 år lang historie.

  • Har som målsetning å oppnå avfallsfrie byggeplasser.

  • Har bygget over 100 000 boliger i Norge.

  • Ble en del av OBOS i 2020.

NOBB er navet som gir effektivitet


– NOBB er det som gir oss sannheten om varene og produktene som inngår i alt det vi skal bruke for å bygge huset, sier Eugen Dahl i OBOS Block Watne.

IT-sjefen er dermed klar i sin tale. Databasen gir boligbyggergiganten stor verdi – og sørger for effektivitet.

– Det er viktig å ha en integrator som sitter i midten. Skulle OBOS Block Watne hatt dialogen med alle leverandørene og passet på at de har alle produktdataene på plass, hadde det blitt en fryktelig ineffektiv måte å jobbe på, sier han.

Se hele foredraget

Utvider med kvalitet

Dahl påpeker at ikke alle materialer og varer ligger i NOBB, men at prosentandelen likevel er høy.

– Så lenge vi har et NOBB- eller GTIN-nummer på materialene vi kalkulerer med, er vi trygge på at vi kan hente resten fra databasen. I OBOS Block Watne har vi ikke behov for å bygge mer internt enn nødvendig, og NOBB er et veldig godt eksempel på at vi kan utvide vårt eget grunnlag med data fra andre steder. Den er en garantist for god kvalitet, mener Dahl.

Eugen Dahl - IT-sjef i OBOS Block Watne.
Eugen Dahl – IT-sjef i OBOS Block Watne.

Han forteller videre at de tester ut to forskjellige integrasjoner med NOBB, og spår samtidig at databasen ikke vil miste sin relevans i årene som kommer. Snarere tvert imot med tanke på økende krav knyttet til blant annet miljødokumentasjon. I den forbindelse kommer Dahl med en oppfordring til bransjen.

– Litt lenger ned i veien vil det komme krav om rapportering på CO2-avtrykk osv., så det er avgjørende å få på plass de berømmelige EPD-ene med tilstrekkelig data. Da er det viktig at disse dataene også legges inn i NOBB. Det hjelper ikke å ha denne dokumentasjonen dersom den blir liggende i en skuff hos leverandøren.

Nødt til å prioritere

Dahl var en av foredragsholderne under NOBB-konferansen 2022, og der var hans hovedfokus på nettopp tilgangen til data.

– Digital teknologi er helt avhengig av digitale data for å fungere. Vi kan ha kontroll på noe av dette selv, men veldig mye data kommer fra eksterne. Det medfører at man er prisgitt kvaliteten andre gir fra seg. Etter hvert vil vi bli nødt til å prioritere og velge de som klarer å tilby data av riktig kvalitet, sier Dahl.

De siste fem årene har han selv vært med på å drive den digitale utviklingen videre i OBOS Block Watne.

– Vi har skjønt at kunden og brukeren kommer først, der har vi gjort og løst mye digitalt. Noe som hittil har gitt oss en fantastisk verdi. Kundene er mer fornøyde, samt at det har ført til en enklere hverdag for de som er på byggeplassen.

Bilde: Eugen Dahl i stolen på NOBB-konferansen

Tror på samarbeid

IT-sjefen legger samtidig til at blikket nå er snudd til et annet område hvor det er svært mye å hente på digital støtte.

– Da snakker vi om material- og vareflyt. Det ligger et stort potensial i de andre stegene i prosessen utover kunden og brukeren. Mulighetene er mange, men da trenger vi tilgang på digitale data. Jeg tror det er et tidsspørsmål før alle etterspør det samme – nemlig god datakvalitet, spår Dahl.

Han tror det er mulig å løse de digitale utfordringene som venter. Ikke bare hver for seg, men i fellesskap.

– Vi har stor tro på samarbeid i bransjen, NOBB er et godt eksempel på det. Som entreprenør etterspør vi datakvalitet, leverandører gir kvalitet, og NOBB tilrettelegger for å tilby det. Dette skal vi få til sammen, avslutter Eugen Dahl.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.