Fakta om siste versjon av NOBB Leverandør

  • NOBB Leverandør benyttes av leverandørene til å registrere produktdata på sine varer som er registrert i NOBB-databasen.

  • Byggtjeneste lanserte ny versjon i mars 2023.

  • Versjonen er laget av Byggtjeneste selv og er et resultat av erfaringer fra tidligere versjoner samt tilbakemeldinger fra brukerne. 

– Lanseringen har gått over all forventning


Drøye to måneder etter at den nye versjonen av NOBB Leverandør ble tilgjengelig, er Martin Bondkall i Byggtjeneste klokkeklar.

– Det har gått over all forventning. Nå er 350 leverandører i gang i den nye løsningen, og vi får svært mange positive tilbakemeldinger. NOBB Leverandør representerer et stort løft for mange brukere og deres arbeidshverdag, sier Bondkall, COO i Byggtjeneste.

Enklere å gjøre en god jobb

Bondkall påpeker at markedet etterspurte en enkel og intuitiv løsning som gjorde det mer effektivt å utføre sine oppgaver. Det mener han nå er levert.

Les mer om NOBB-databasen

– Cirka en tredjedel av leverandørene som bruker den nye versjonen, har ikke vært i kontakt med oss. Det viser at NOBB Leverandør er lett å ta i bruk og gjør brukerne bedre rustet til å utføre jobben sin, forteller Bondkall.

– Markedet etterspurte en enkel og intuitiv løsning som gjorde det mer effektivt å utføre sine oppgaver. Dette har vi levert.

Martin Bondkall – COO i Byggtjeneste

 
Hva så med leverandørene som har kommet med tilbakemeldinger, hva er det de setter særlig stor pris på i den nye versjonen?

– Vi får mye skryt for funksjonaliteten for bilder og logistikkdata, som har blitt kraftig forenklet målt mot tidligere. Noe annet som trekkes frem som veldig positivt, er valideringsreglene – og hvor enkelt det er for leverandørene å finne feil og mangler i dataene.

Martin Bondkall, COO i Byggtjeneste, er veldig glad for mottakelsen av nye NOBB Leverandør. Likevel er vi allerede i gang med optimalisering sier han.
Martin Bondkall, COO i Byggtjeneste, er veldig glad for mottakelsen av nye NOBB Leverandør. Likevel er vi allerede i gang med optimalisering sier han.

Økt datakvalitet

Det tar Bondkall inn på et nøkkelområde med den nye NOBB Leverandør. Den tekniske løsningen er fleksibel og skalerbar, og inneholder en kraftig regelmotor som sikrer at NOBB-regelverket blir fulgt.

– Dårlige data kommer ikke inn i løsningen. Brukerne får langt bedre støtte til å gjøre en god jobb, og de får mye bedre respons fra systemet. Nå unngår vi at nye feil og mangler oppstår, samtidig som det er enkelt for leverandørene å korrigere gamle feil, sier lederen.

Les også: Hva er verdien av NOBB-databasen?

Bare siden lanseringen i slutten av mars har datakvaliteten i basen blitt hevet betraktelig.

– 40 prosent av varene med kjente feil og mangler er blitt rettet siden lanseringen. Det er en stor kvalitetsforbedring som alle parter nyter godt av.

Kraftig dreining

Til tross for den svært gode mottagelsen, hviler ikke Byggtjeneste på laurbærene. Innspill om ytterligere forbedringer blir tatt med videre for å gjøre NOBB Leverandør enda bedre.

– Nå har jeg fått testet nye NOBB Leverandør, og jeg er veldig imponert over resultatet. Nå er det gøy å jobbe i NOBB Leverandør.

Herborg Munthe – produktdataspesialist i Norgips


– Vi har fått en del gode innspill om forbedringer som vi nå jobber med å sette i system. Rett og slett for å få oversikt over hva som vil gi mest effekt for flest mulig brukere, forteller Bondkall.

Han er likevel tydelig på at den nye versjonen fungerer så godt at også arbeidshverdagen internt i Byggtjeneste har blitt påvirket.

– Det har blitt en kraftig dreining ved at vi ikke lenger hjelper kundene våre med den tekniske løsningen, men i større grad med kompetanse om informasjon og innholdsbygging. Så det er en helt annen hverdag, og vi er veldig glade for å kunne hjelpe kundene våre med å få korrekte og gode data.

Tilgang for VAVVS

Foruten finjusteringer på den ferske NOBB Leverandør, er neste målsetting for Bondkall & Co helt tydelig.

– Det er å gi VAVVS-faget tilgang på denne tekniske plattformen. Vi jobber med å implementere en felles varegruppestruktur som vil gi en samordning på tvers av fagområdene i BAE-næringen, forteller Byggtjeneste-mannen, før han avslutter:

– Med en felles struktur og løsning vil potensialet som ligger i denne nye løsningen også være til glede for VAVVS-bransjen.

Les mer om NOBB-VAVVS

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.