Norges beste kilde for kvalitetssikrede produktdata for VA/VVS.

Norges største digitale base for produktdata til VA/VVS-bransjen. Basen er strukturert, standardisert og kvalitetssikret. Det er tilgang til over 200 000 VAVVS produkter varer på ett og samme sted.

I NOBB VAVVS finner du varedetaljer, logistikkinformasjon, tekniske egenskaper, miljødata, dokumentasjon, sertifikater og produktbilder. Alle data kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger ved hjelp av moderne tjenester for eksport. 

NOBB–VAVVS – gratis tilgang for enkeltsøk

Å søke på enkeltprodukter på NOBB VAVVS.no er gratis og tilgjengelig for alle. For utvidet funksjonalitet og bruk så tilbyr vi abonnement og tilleggstjenester.

Se NOBB – VAVVS.no

Henrik Myhra Slyngstadli
Key account manager
Telefon:928 94 436

Innhold

Produsenter oppdaterer NOBB-VAVVS med alle produktdata, og basen inneholder de data som til enhver tid er viktig for alle aktører i bransjen. Dette sikrer en effektiv samhandling og digital flyt av data. Dette er blant annet:

  • Produktbilder
  • Dokumentasjon
  • Sertifikater
  • GTIN
  • Miljødata
  • ETIM

Datakvalitet

God datakvalitet og enkel tilgang på produktdata er en forutsetning for salg og digitale prosesser gjennom hele verdikjeden. Det er leverandørene selv som oppretter og vedlikeholder produktdataene i database. For at dataene skal være ensartet må dataene opprettes i henhold til NOBB-VAVVS Regelverk.

Dataene i NOBB-VAVVS sjekkes både maskinelt og manuelt før de publiseres. NOBB-VAVVS er relevant for hele næringen, med alle produktdata samlet på ett og samme sted.

Samarbeid

Byggtjeneste samarbeider med alle aktører i verdikjeden for å videreutvikle den største databasen for VAVVS-bransjen. Det er helt avgjørende at produktdataene er så anvennelige som mulig for alle i næringen.

Vi tar til enhver tid hensyn til fremtidige behov og krav. Våre ansatte besitter høy kompetanse for å kunne gi råd om riktige valg i digitale prosesser.

Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om samarbeidet og hva vi kan hjelpe deg med.


Sitat

Hans Hansen – Hansen Rot og Rør AS

 

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk produktdata fra NOBB – VAVVS?


Send meg mer informasjon

Overskrift

Logistikk

Logistikkdata er grunnleggende viktig for å sikre en effektiv vareflyt for alle i verdikjeden.

Fra produsent via logistikkpartnere frem til detaljist og sluttbruker kreves det korrekt beskrivelse og identifikasjon av varenummer, fysiske mål, vekt og volum (GTIN) for en effektiv og bærekrafting håndtering.

Korrekte logistikkdata er svært viktig for alle.

Muligheter

Importer eller eksporter data fra egne ERP- og PIMsystemer for å samhandle digitalt med basen.

Ved hjelp av integrasjon kan produktdata importeres inn eller trekkes ut av databasen for å berike egne systemer. Dette sikrer effektiv ressursbruk og mindre manuell håndtering av produktdata.

Vi gir gjerne råd og forteller om alle muligheter.

Betryggende

Regelverket, strukturen og innholdet i NOBB-VAVVS skal samsvare med behovene bransjens aktører selv har.

Dette sikres gjennom et kontinuerlig samarbeid i Standardiseringsutvalget (SU og Kvalitetsforum (KF). Disse organene er viktige for å danne et regelverk som er nyttig for alle.

Byggtjeneste er sekretariat for disse to gruppene.

Standardisering og datakvalitet

Kvalitetsforum for VA/VVS (KF)

Kvalitetsforum er utvalget og arenaen der medlemmer fra de største brukerne av NOBB VAVVS-basen. Utvalget møtes regelmessig, hovedarbeidet består i å øke kvaliteten på innholdet i hele basen. Utvalgsmedlemmene bringer med seg sine brukerefaringer og sin kompetanse, sammen bidrar de til tiltak som Byggtjeneste gjennomfører for å sikre detaljkvaliteten og det samlede innholdet i databasen.

Utvalget fungerer også som en rådgivende gruppe i forbindelse med forvaltning og videre utvikling av regelverket for NOBB og sikre en bred forankring i bransjen.

Gjennom 2022 arbeidet KF blant annet med å ta frem en helt ny varegruppestruktur som nå er klar til bruk i sin første versjon for bransjens aktører. Medlemmene i Kvalitetsforum utfører og samarbeider om meget viktige slike temaer og oppgaver som resulterer i at NOBB VAVVS-basen til enhver tid skal følge utviklingen knyttet til krav, forventninger og drift iht. alle brukerene og bransjen sine forventninger.

Standardiseringsutvalget for VA/VVS (SU)

Standardiseringsutvalget representerer de største brukergruppene av NOBB-VAVVS-basen på et overordnet nivå. Byggtjeneste har rollen som møteleder og sekretariatet. Utvalget behandler og godkjenner endringsbehov iht. vedtatte standarder og retningslinjer for elektronisk samhandling i byggenæringen, samt berikelse av produktstrukturer, varegruppestruktur, produktegenskaper, dokumentasjon, kvalitet på datainnhold, varianthåndtering og NOBB Regelverk. Medlemmene er rådgivere ovenfor Byggtjeneste sin forvaltning og sikrer en bred forankring. Formålet med Standardiseringsutvalget er å bidra til effektivisering av verdikjeden som en konsekvens av rike og riktige data inn i definerte forretningsprosesser.

Utvalget er et rådgivende organ overfor Byggtjeneste i forbindelse med utvikling og drift i databasen og et bransjenettverk for samarbeid i verdikjeden. Utvalget behandler og godkjenner endringer i varegruppestrukturen og regelverket databasen. Utover dette kan utvalget initiere arbeid med andre temaer som vurderes som viktige, og som naturlig må forankres i verdikjeden.

.

Slik kommer du i gang med NOBB – VAVVS

Overskrift

Brødtekst

Overskrift

Brødtekst

Overskrift

Brødtekst

Overskrift

Brødtekst

Kontaktpersoner innen NOBB – VAVVS

Tor Strand Jacobsen
Markedssjef VA/VVS
Telefon:905 57 704
Henrik Myhra Slyngstadli
Key account manager
Telefon:928 94 436
Marius Bowitz
Sektoransvarlig VA/VVS
Telefon:952 70 668

Ofte stilte spørsmål om NOBB – VAVVS

Xxx

Nei det er ikke nødvendig, men for å få mest mulig ut av systemet er PIM-løsningen veien å gå

Her er noen viktige faktorer som skal være en punktliste:

Lalala

Tralala

Hahaha

Løsningen er fleksibel og sender kun de produktdataene du har behov for.

Kilden er alltid oppdatert, du bestemmer selv hvor ofte dine data skal hentes i ditt system.

Relevante tjenester

Te quo saperet cotidieque, his omittam mediocritatem ad. Ex altera vituperata elaboraret duo, vis ea brute exerci omittam.