Fakta om NOBB-VAVVS databasen

  • Databasen inneholder 220.000 produkter fra varme, ventilasjon, sanitær, verktøy, arbeidsklær osv.

  • Produktene vedlikeholdes av leverandørene, dette gir kort vei fra kilden til brukeren av produktdataene.

  • Databasen er planlagt samordnet med NOBB-databasen som inneholder 700.000 varer innen bygg.

  • NOBB-VAVVS databasen  het tidligere NRF Databasen og ble kjøpt opp av Byggtjeneste i 2020.

Hvilken verdi gir NOBB-VAVVS?


– Gode produktdata har gått fra å være en fordel, til å bli avgjørende for aktører i markedet. NOBB-VAVVS bidrar til at all tilgjengelig data finnes på ett sted.

Det sier Tor Strand Jacobsen, markedssjef for NOBB-VAVVS. I skrivende stund er det over 400 produsenter og leverandører som leverer data inn i basen. Noe som medfører tilgang til rundt 220.000 bransjeprodukter på samme sted.

– Vårt hovedmål er tydelig. Vi skal samle, sortere og kvalitetssikre produktdata, samt formidle de videre på en så enkel og sømløs måte som mulig. Basen er verdifull både for de som leverer data inn, og de som henter den ut, fortsetter Strand Jacobsen.

Les mer om NOBB-VAVVS

Verdien med å legge inn

La oss starte med de som sitter på den nødvendige informasjonen i utgangspunktet. Nemlig leverandører og produsenter. Hvilke fordeler oppnår de egentlig med å legge inn data i NOBB-VAVVS?

Tor Strand Jacobsen – Markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste.
Tor Strand Jacobsen – Markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste.

– «Fra ett sted til mange» er grunnprinsippet.  Å ha en samleplass hvor alle produktdata er tilgjengelig, skaper en effektiv hverdag. Det er særdeles tidkrevende å manuelt etterfylle data, oppdatere og oversende dokumentasjon til samtlige brukere – hver for seg, påpeker Strand Jacobsen.

Han bruker de tre store grossistene Heidenreich, Ahlsell og Brødrene Dahl, samt entreprenørselskapene, systemleverandørene og VVS-kjedene, som eksempel.

– Det er utrolig mange kontaktpunkter som er avhengige av produktdataene, sier markedssjefen, før han legger til:

– Et annet element er ensrettet informasjon. Generelt ønsker leverandørene at samme produktdata skal gå til alle, noe de sikrer seg ved å benytte seg av databasen.

Verdien med å hente ut

Hva så med brukerne som henter dataene ut av NOBB-VAVVS, hvilken verdi tilfaller dem?

– Det er mange som verken har kapasitet, system eller ressurser til å håndtere dataflyt separat fra hver enkelt leverandør. Ved å hente ut dataene man trenger fra kun ett sted, forenkles imidlertid hverdagen kraftig. Det er svært ressurssparende for brukerne, mener Strand Jacobsen.

«Alle ledd i næringen er tjent med å ha en felles kilde til produktdata. Å håndtere separat dataflyt fra leverandør til alle ulike brukere av data er nesten utenkelig tidkrevende. Derfor er NOBB-VAVVS viktig»

Tor Strand Jacobsen – Markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste

 Han peker dessuten på at NOBB-VAVVS gir handelsaktørene tilgang på et bredt spekter av data.

– I databasen finner du varedetaljer, logistikkinformasjon, tekniske egenskaper, miljødata, dokumentasjon, sertifikater og produktbilder. Her ligger til enhver tid siste oppdaterte data fra samtlige leverandører.

Kvalitetssikring

Et særs viktig prinsipp i Byggtjenestes drift, er at basen kontinuerlig samsvarer med VAVVS-bransjens behov, krav og retningslinjer. Dette sikres gjennom samarbeidet med Standardiseringsutvalget og Kvalitetsforum.

–  Dette er to separate organer hvor det sitter representanter fra hele bransjen, produsenter, grossister, entreprenører og alle brukerne av produktdata . Her avklares ønsker og behov, noe som bidrar til å forme det omforente  regelverket til NOBB-VAVVS-basen for hvilke data som må på plass før et produkt blir tilgjengelig for alle, forteller Strand Jacobsen.

Bli bedre kjent med Tor: Forlot guttedrømmen til fordel for Byggtjeneste

At retningslinjer og regelverk faktisk blir fulgt av leverandører i det daglige, er noe Byggtjeneste vier mye tid til.

– Eksempelvis at produkter havner i hensiktsmessig varegruppe, korrekte ETIM-klasser og at dokumenter inneholder korrekt informasjon. Ved tvil og funn av avvik kontaktes eieren av dataene. I samarbeid med oss oppdateres disse slik at de tilfredsstiller regelverket, sier Marius Bowitz, sektoransvarlig NOBB-VAVVS.

– Dette gjøres for å sikre at brukerne har så korrekte og gode data som overhodet mulig, fortsetter han.

Et blikk inn i fremtiden

Markedssjef Jacobsen er tydelig på at NRF-numrene vil bestå, og at GTIN fortsatt vil være en påkrevd identifikator på relevante produkter. Målet for 2023 er en ny og forent varegruppestruktur, og skissen er allerede utarbeidet. Implementeringen vil skje i tett samarbeid med bransjen selv, og skal forankres på korrekt vis.

– Gjennom vinteren har det vært et nært samarbeid med PDT Norge, både direkte med oss i Byggtjeneste og gjennom Byggstand. Et av resultatene foreløpig er at produktdatamalene vil basere seg på ETIM-egenskaper – med utvidelser i struktur, omfang og annet knyttet til alle viktige standarder, sier Jacobsen.

Han påpeker at Byggtjeneste setter stor pris på å tilhøre dette samarbeidet.

– For oss er det naturlig å ha som mål at vi tilpasser oss slike behov, og at vi skal være en foretrukket partner for å tilby datafelt for de fremtidige malene, sier Jacobsen.

Les også: – Denne prisen er bare en start for oss. Eurofusion AS ble kåret til årets NOBB – VAVVS-leverandør i 2022.

I løpet av første kvartal 2024 vil VAVVS-basen flyttes over på samme tekniske plattform som NOBB. Et omfattende, men svært viktig arbeid legges ned for å tilpasse seg bransjens nåværende og fremtidige behov, krav og forventninger til løsninger.

– Alle må vite at jobben vi gjør hver dag, er for brukerne våre. Vi lytter, engasjerer oss, søker fakta og samarbeider slik at alle blir hørt, forteller Jacobsen.

Integrasjonsmuligheter

I en tid hvor det stilles stadig større krav til produktdata, er det også naturlig at Byggtjeneste tilbyr hensiktsmessige integrasjonsmuligheter. Slik at all data i NOBB-VAVVS kan benyttes i eksterne digitale systemer.

«Å utnytte mulighetene rundt integrasjon og API er en helt avgjørende effektivisering for både leverandører og brukere av produktdata»

Tor Strand Jacobsen – Markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste

 – Ved hjelp av integrasjoner, såkalte API-er, kan brukerne ha en sømløs overføring av produktdata – i sanntid. Det sikrer en effektiv ressursbruk og mindre manuell håndtering. Bare i løpet av vinteren har det kommet til mer enn 20 nye produsenter og brukere av data som nå er sømløst integrert. Så interessen er akselererende – stadig flere kobler seg på, sier Tor Strand Jacobsen, før han avslutter:

– God datakvalitet er meget viktig i dag, og kravene kommer bare til å bli større i fremtiden. Vi i Byggtjeneste ønsker å både motivere og bistå aktørene i VAVVS-bransjen til å sammen sørge for best mulig datakvalitet. Det vil hele verdikjeden tjene på!

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.