Slik ble 2022 for Byggtjeneste:

  • NOBB Miljødata ble lansert for å legge til rette for videreforedling av eksisterende miljødata.

  • Nye steg i vår satsing innen VA/VVS.

  • Prosjektet for ny versjon av NOBB Leverandør ble igangsatt

  • NOBB-konferansen ble arrangert med svært fornøyde deltakere.

– Vil du være med så heng på


Slik lyder en juleklassiker som vi ofte hører på i julen – undertegnede inkludert. I 2022 har det vært nok å henge fingrene i, der det unormale har fortsatt å være normalen.

Slik lyder en juleklassiker som vi ofte hører på i julen – undertegnede inkludert. I 2022 har det vært nok å henge fingrene i, der det unormale har fortsatt å være normalen.

Da vi så enden på pandemien og så frem til en mer normal verden, kom invasjonen av Ukraina som påvirker oss og våre omgivelser. Dette har gitt våre kunder og brukere i byggenæringen mange utfordringer og uforutsette problemstillinger. I denne situasjonen har Byggtjeneste jobbet hardt for å sikre at vi løser vår rolle og bidrar til våre kunders verdiskapning. Vi har hatt fokus på kundestøtte og support i året som snart er ferdig, og særlig opp mot våre leverandører som er kunder av NOBB.

Byggtjeneste sendte nettopp ut en kundeundersøkelse og vi setter stor pris på at så mange tok seg til å svare. Her fikk vi bekreftet vår egen oppfatning av at vi gjør mye bra i vår kundekontakt og støtte – men at vi må bli bedre på våre løsninger.

Ny egenutviklet versjon av NOBB Leverandør

NOBB Leverandør gikk på lufta i september 2021, men denne viste seg å ikke være godt nok tilpasset vårt omfattende behov. Løsningen har over 1000 brukere og et stort spenn i både bruksfrekvens og bruksmønster. Løsningen ble kort og godt for krevende å jobbe med, og i tillegg så vi at NOBB Leverandør heller ikke ville fungere godt nok for VAVVS-bransjene. Etter grundig evaluering ble vår konklusjon at vi var best tjent med å starte med «blanke ark», vi valgte å utvikle en helt ny egenutviklet versjon av NOBB Leverandør som er mer formbar, intuitiv og brukervennlig.

Vi satte alle våre utviklere i sving for å få på plass den nye versjonen i rekordfart og vi har lovet å lansere denne innen mars 2023. Prosjektet er på skjema for fremdrift så dette løftet vil vi holde, og vi gleder oss til å komme opp med en løsning som vi vet vil bli betydelig forbedret og et fundament for videre utvikling. En utvikling der vi selv vil sitte i førersetet sammen med våre kunder og brukere.

Les også: Ny NOBB Leverandør er i rute

Og hva mener vi med «utvikling»?

Vi ser for oss en utvikling der vi får strengere markedskrav til produktdata, stadig flere lovkrav og en mer digital næring som vil ha stadig større behov for strukturerte og kvalitetssikrede produktdata.

NOBB Leverandør vil bidra til at det blir:

  • Enklere for leverandørene å markedsføre seg i næringen
  • Enklere å gjøre produktdataene tilgjengelig i markedet direkte til kunden, eller via løsninger de bruker i sin virksomhet.
  • Enklere å møte kvalitetskrav ved ulike kontrollmekanismer som vil sikre at man ikke kan gjøre feil.
  • Enklere å se hvordan nettopp dine produkter vil bli presentert.

Det viktige overblikket

Byggtjeneste vil være en pådriver for digital samhandling gjennom vår kunnskap og erfaring om behovene i markedet. Et bevis på dette var rekorddeltagelse på årets NOBB-konferanse inkludert gode tilbakemeldinger på temaene vi hadde på programmet.

Tema rundt miljø sto sentralt på NOBB-konferansen i november. Vår nysatsning på miljø, som vi kaller NOBB Miljødata, tror vi vil bli en «gamechanger» for hvordan man kan gjøre miljøkalkyler på produktnivå i en helt annens skala enn før. Det vil være transparent og med en helt annen kostnad enn det som er tilfelle i dag.

I tillegg til å utvikle en ny løsning for leverandører og drive utvidet kundestøtte i 2022, har Byggtjeneste brukt mye tid med kunder og bransjer. Målet med dette har vært å skaffe innsikt i dagens behov og mulige fremtidige behov. Vi ser det også som vår oppgave å samle og strukturere markedsbehovene fra våre kunder. Vi er daglig i direkte og indirekte kontakt med brukere av produktdata som gjør at vi får en unik innsikt i hvor skoen trykker. Dette har vi omsatt til konkrete krav til innhold og kvalitet blant annet i samarbeid med Virke. Kunnskapen vi innhenter blir tatt med videre inn i ulike fora og fulgt opp over tid.

Dette vil vi ytterligere forsterke og spisse i 2023 slik at vi hele tiden kan gjøre det enklere for Norges største fastlandsnæring å «henge på».

Takk til alle vi har vært i kontakt med, alle våre kunder og samarbeidspartnere og på vegne av oss i Byggtjeneste ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nytt år!


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.