Dette er NOBB Leverandør:

  • NOBB Leverandør brukes av leverandørene til å opprette, vedlikeholde og publisere alle produktdata i NOBB-databasen.

  • Tidligere het programvaren NOBB Vareeier som ble erstattet med dagens versjon som heter NOBB Leverandør.

  • Dagens plattform som erstattes i 2023 er bygget på amerikanske Riversand som nå har blitt kjøpt opp av Syndigo.

  • Dagens versjon har mye bra i seg, men det viste seg vanskelig å tilpasse den til behovene vi har her i Norge, derfor tok Byggtjeneste beslutningen å lage en ny og egenprodusert variant.

  • Den nye versjonen av NOBB Leverandør skal på lufta i løpet av 2023.

Ny NOBB Leverandør er i rute


Byggtjeneste valgte tidligere i år å starte utviklingen av en ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør som skal erstatte dagens versjon. Målet er å få på plass en intuitiv og effektiv løsning som møter kundenes behov i løpet av første kvartal i 2023.

Vi slo av en prat med Øystein Berg – Chief Technology Officer / CTO og Martin Bondkall – Avdelingsleder Databasedrift COO i Byggtjeneste, for å høre hvordan det går med utviklingen av den nye versjonen av NOBB Leverandør som Byggtjeneste jobber med om dagen. De kan fortelle om god fremdrift i prosjektet

– Vi er nå omtrent halvveis i prosjektet med å utvikle en ny versjon av “NOBB Leverandør”. Gjennom drøye seks måneder har et prosjektteam på 15 personer, med Byggtjenestes egne ansatte og faste innleide utviklere i Ukraina og Kroatia, jobbet iherdig for å forme fremtidens leverandørløsning kan Øystein Berg fortelle.

Klare målsetninger for prosjektet

Tidlig i prosjektet etablerte vi noen helt klare mål for den nye løsningen. Løsningen må være både intuitiv og effektiv i bruk for våre leverandører, samt kunne sikre riktig datakvalitet i NOBB. Den skal ha god ytelse og ikke minst være fleksibel med tanke på framtidige krav og utvidelser.

Utviklingen av NOBB Leverandør har i dag kommet såpass langt at vi begynner å se tydelige konturer av hvordan løsningen blir når den er ferdigstilt. Rent opplevelsesmessig vil systemet framstå ganske forskjellig fra dagens leverandørløsning. Vi har hatt sterkt fokus på å forbedre arbeidsprosessene der våre leverandører trenger mest support i dagens løsning. Når vi utvikler en helt ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør står vi friere til å forenkle og optimalisere disse prosessene, og vi kan designe løsningen slik at kompliserte oppgaver blir mer effektive og intuitive.

«Nye NOBB Leverandør skal bli summen av det beste av tidligere versjoner, den skal bli intuitiv og effektiv i et brukergrensesnitt som har færrest mulig klikk.»

Øystein Berg – Chief Technology Officer / CTO i Byggtjeneste


I designfasen har vi hentet inspirasjon fra dagens leverandørløsning som har mye god funksjonalitet bygget inn. Vi har også sett tilbake på den gamle “NOBB Vareeier” og vurdert hva som fungerte godt i den løsningen. Videre har vi sett på beste praksis i utvikling av moderne webapplikasjoner og tatt med oss disse prinsippene inn i løsningen.

Bilde: Et eksempel på hvordan NOBB Leverandør kan se ut når den er ferdig.

Helt konkret vil brukeren møte et system som enkelt skal gi tilgang til relevant informasjon og prosesser med færrest mulig klikk. Grensesnittet vil skjematisk se ut som noe tilsvarende bilde over.

Skjermbildet ovenfor viser hvordan grensesnittet er bygd opp. En topp-bar med lett tilgjengelig funksjonalitet som brukes ofte, en venstremeny med snarveier til de oftest brukte søkene og annen funksjonalitet, samt en hovedseksjon der informasjon vises.

Bedre kontroll på datakvaliteten

Prosjektet har jobbet mye med hvordan systemet kan bidra til å sikre riktig kvalitet på produktdataene i løsningen. Dagens leverandørløsning har hatt en utfordring her, der den “fleksible naturen” til systemet har tillatt at produktdata uten riktig kvalitet har kommet inn i løsningen, samtidig som det også har vist seg vanskelig å hindre ufullstendig data å bli publisert ut av løsningen.

Bilde: Oppsett av pakningsinformasjon i nye NOBB Leverandør.

I den nye løsningen blir dette strammet godt til. Et eksempel på dette er pakningsadministrasjon. Systemet vil hjelpe brukeren med å gjøre riktige valg når pakninger opprettes slik at det blir umulig å opprette en pakningsstruktur som ikke logisk henger sammen.

Bilde: Eksempel på forklarende feilmelding i nye NOBB Leverandør

– Videre har vi jobbet med å implementere NOBB Regelverk på en robust måte i systemet. Brukeren vil få gode og informative tilbakemeldinger om hva som mangler på en vare.
Det vil også bli muligheter for å søke spesifikt etter varer som har en bestemt mangel sier Martin Bondkall.

Det er mange detaljer som gjenstår i prosjektet, og “heldigvis” er det en del kalendertid tilgjengelig før prosjektet skal være ferdig. Likevel er vi trygge på at vi skal levere et system som treffer godt på målsetningene våre, som vil gi et løft og være til hjelp for brukerne av systemet.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.