Fakta om BREEAM-NOR

  • BREEAM ble skapt i Storbritannia på 1990-tallet

  • BREEAM NOR eies av Grønn Byggallianse

  • BREEAM AP/revisor sertifiseres av Grønn Byggallianse

  • Grønn Byggallianse og Byggtjeneste eier ECOproduct

  • ECOproduct vurderer miljøegenskapene og kan gi poeng i BREEAM-NOR

  • ProsjektDok har BREEAM NOR filter som trygger og forenkler prosessen med å ta riktige miljøvennlige produktvalg

Krevende, men viktig miljødokumentasjon


– BREEAM-NOR-sertifisering viser at du har en dokumentert miljøkvalitet – det er ikke bare en påstand at du er grønn, sier Ida Løvik, hun er BREEAM-NOR revisor og jobber i Norconsult.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det britiske miljøsertifiseringssystemet BREEAM, utviklet av Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM-NOR gjelder for nybygg og større rehabiliteringsprosjekter.

Et kvalitetsstempel

I Byggtjenestes ProsjektDok får du hjelp med å organisere og dokumentere produktene du bruker i bygget/prosjektet i henhold til kravene i BREEAM-NOR. Du har altså en verktøykasse for enklere produktplanlegging, innkjøp og sjekk mot kravene som stilles for BREEAM-NOR-sertifisering.

Liste over godkjente BREEAM-NOR revisorer

– Miljørelaterte tema er viktigere enn tidligere – folk ser at det har en verdi på mange områder. Med BREEAM-NOR-sertifisering får du et kvalitetsstempel på bygget ditt, og du kan lett sammenlikne ulike bygg mht. miljø. Tilbakemeldinger viser også at det blant annet er lettere å få leietakere, bedre pris, færre feil og lavere driftskostnader, sier Ida Løvik.

Omfattende

En BREEAM-NOR revisor er en person som verifiserer at kriteriene i BREEAM-NOR manualen er ivaretatt for de emnene der du ønsker å oppnå poeng, basert på robust dokumentasjon.

– Det er vanligvis byggherren som engasjerer en revisor for å sertifisere bygget sitt. Vi er en uavhengig tredjepart, og på en måte en portvokter som skal påse at ting blir gjort som de skal. Mange større rådgiverselskaper har BREEAM-NOR revisorer, selv jobber jeg i Norconsult. Jeg går systematisk gjennom det som er overlevert og sjekker at kriteriene er ivaretatt for hvert enkelt emne. Derfor er det viktig med dokumentasjon av god kvalitet. Det skal ikke være noen tvil, sier Ida Løvik.

ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering

Er blitt etablert

Hun forteller at BREEAM-NOR gjennom de siste årene er blitt godt etablert her i landet og at mange nå vet hva en BREEAM-NOR-sertifisering innebærer.

– Folk er blitt flinke til å dokumentere og få informasjonen presis og tydelig, men det kan være en omfattende jobb for mange. For en byggherre eller entreprenør som er førstegangsBREEAMer kan det nok oppfattes både vanskelig og tidkrevende. Får du imidlertid tiltak inn i de prosedyrene og retningslinjene du har, så vil du etterhvert oppdage at sertifisering ikke trenger å gi vesentlig merarbeid, men heller økt kvalitet på mange områder – ikke bare miljø, sier hun. 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.