Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ProsjektDok

ProsjektDok er en tjeneste for entreprenører, byggherrer og arkitekter som ønsker god oversikt over prosjektdokumentasjon i alle faser av et byggeprosjekt. Løsningen ivaretar dokumentasjonsflyt i alle prosjekter, mellom alle aktører. ProsjektDok oppleves derfor som en kostnadsbesparende tjeneste, som er etterspurt og tilpasset behov i næringen.

ProsjektDok gjør det enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav som stilles til miljø (BREEAM-NOR), kjemikalier (Stoffkartotek/EcoOnline) og FDV-dokumentasjon. Tjenesten løser entreprenørens behov for å dokumentere produktvalg i hvert enkelt prosjekt,  forvalter produktdokumentasjon gjennom hele byggeprosessen, fra planlegging til overlevering.
Med utgangspunkt i varedatabasen Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjeneste sine partnere EFO og NRF, henter ProsjektDok data og informasjon fra bransjedatabasene NOBB, EFO og NRF.

Shutterstock 118747573
Pwh Kjorbo Fasade
Shutterstock 739798558 299
Shutterstock 118747573

Produktinformasjon – alt samlet på ett sted

ProsjektDok samler informasjon og dokumentasjon om alle produkter brukt i prosjektet. Dette gjøres gjennom digital overvåking av kjøps- og leveransetransaksjoner som tilhører prosjektet. Det gjelder alle underentreprenører, leverandører og produktdatabasene bygg, VA/VVS og elektro.

Les mer

Pwh Kjorbo Fasade

BREEAM-NOR filter for miljøbygg

Produktene brukt i bygget/på prosjektet organiseres og presenteres innenfor åtte BREEAM-NOR fliser. Oversikten danner en verktøykasse som effektiviserer planlegging og innkjøp av produkter.

Les mer

Shutterstock 739798558 299

Lovpålagt digitalt stoffkartotek i sanntid

ProsjektDok inkluderer et detaljert stoffkartotek som presenterer varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte, og behov for risikovurdering og substitusjoner. Byggtjeneste bruker sin strategiske partner EcoOnline AS som leverandør for stoffkartotek.

Les mer

ProsjektDok sikrer at alle prosjekter har riktig miljøprofil og dokumentasjon

Jeg ønsker å vite mer om ProsjektDok

Tusen takk for din interesse for ProsjektDok. Vi vil kontakte deg så raskt som mulig.

De viktigste fordelene med å bruke ProsjektDok er:

bt-ikoner-312x170_tolkning

Forenkler innfrielse av lov- og markedskrav

Ikke bruk tid på å følge lovkravene og oppfylle markedskravene, dette er fastlagte elementer som skal gå på skinner. ProsjektDok sørger for at dette overholdes på en enkel og effektiv måte.

bt-ikoner-312x170_felles_digialt_sprak

Effektiviserer dokumentasjonsflyt

Når produktdataene kommer direkte fra leverandørene som holder dette oppdatert til enhver tid, så kommer presisjonen i dokumentasjonen automatisk. ProsjektDok ivaretar produktinformasjonen som er relevant i de ulike fasene av bygget livssyklus.

bt-ikoner-312x170_follow-40

Tilpasser produkter til profilen på bygget

Med ProsjektDok kan du sikre at produktene som benyttes i bygget er innenfor de kravene bygget skal ha utfra profilen som er valgt for bygget. Dermed sikrer man seg mot kostnadskrevende ombygginger og forsinkede innkjøp sent i byggeprosessen.

ProsjektDok gir deg full kontroll gjennom hele prosjektet:

Prosjektadmin

Prosjektadmin

ProsjetkDok legger til rette for at alle deltagere i et prosjekt, har nødvendig brukertilgang for å ivareta byggets krav og varslinger når avvik oppstår. Både entreprenør og underentreprenører har disse rettighetene.

Planlegging2

Planlegging

Under planlegging av prosjektet vil man kunne legge inn planlagte produkter mot 8 BREEAM-NOR lister. Stoffkartoteket sikrer at man har tilgang til lovpålagte informasjon før kjøp og installasjon.

Innkjop

Innkjøp/bygging

ProsjektDok har oversikt over alle produktene i et prosjekt. Det gjøres gjennom en digital overvåkning av kjøps- og leveransetransaksjoner for prosjektet. Relevant produktinformasjon hentes fra bransjedatabasene bygg, VA/VVS, elektro og EcoOnline.

Overlevering

Overlevering

Ved overlevering av prosjektet til byggherre vil ProsjektDok legge til rette for å laste ned komplett dokumentasjon og produktliste med egenskaper til blant annet FDV.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste:

De som benytter ProsjektDok, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger
Byggtjeneste Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseMed Åpen NOBB får du tilgang til alle varer i NOBB.