Fakta om Steddy

  • Steddy har satt seg som mål å gjenreise tilliten til håndtverkere.

  • De ønsker å gjøre noe med at markedet har en gruppe useriøse aktører som har variabel kvalitet som gir hele ROT-næringen et frynsete rykte.

  • Et annet satsningsområde er miljø i form av lavere energiforbruk, miljøvennlige produkter og korrekt avfallshåndtering.

  • Steddy er et konsept fra Mestergruppen.

Slik skal nøkkelutfordringene i ROT-markedet løses


– Vår ambisjon er å levere den beste håndverktjenesten innenfor rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet (ROT). Og samtidig jobbe for å heve hele bransjens status og tillit.

Ordene kommer fra Nicolai Malling. Han er daglig leder i Steddy, et nytt kjedekonsept fra Mestergruppen.

– Konsernsjef Mikkel Sandvik snakket på fjorårets NOBB-konferanse om tre viktige fokusområder. Å effektivisere verdikjeder, modernisere kundereisen og finne løsninger for å redusere klimagassutslipp. De samme utfordringene har vi i ROT-markedet, sier Malling.

Se foredraget på NOBB-konferansen

Jakter bedre kommunikasjon

For å løse disse, jobber Steddy etter stramme rettesnorer. Hovedmålet er å tilby håndverkeren en enklere hverdag med lavere prosjektrisiko, samt å gi sluttkunden en oversiktlig og trygg reise fra start til slutt. I tillegg skal det gis råd om bærekraftige løsninger.

– For å lykkes med dette, er det fire stikkord som gjelder. Kommunikasjon, digitalisering, standardisering og kjededrift, begynner Malling.

– En underliggende utfordring i markedet, er å skape god kommunikasjon mellom alle parter. Derfor har vi laget en felles digital plattform for både sluttkunde, prosjektleder, håndverker og underentreprenør. Plattformen kan brukes i hele prosessen, der all informasjon kan spores og dokumenteres, fortsetter han.

Krevende arbeid

Det tar Malling inn på neste trinn i Steddy-stigen, nemlig standardisering.

– For å levere riktig kvalitet hver gang, standardiserer vi både kundereisen, prosjektgjennomføringen og produktløsningen, sier lederen.
Han legger imidlertid ikke skjul på at det er et utfordrende arbeid.

Les også: Bransjen er overmoden for endring

– Bare det å definere en standard er krevende i et ROT-prosjekt ettersom alt er forskjellig fra gang til gang. Derfor er det viktig å dele prosessene opp i håndterbare deler og bruke erfaringsbasert læring hele veien, mener Malling, som gikk nærmere inn på dette under sitt foredrag under NOBB-konferansen 2023.

Skaper trygghet for kunden

Malling trekker frem at en forutsetning for å få til standardisering, foruten å definere en, er digitalisering. Samt god kjededrift.

– Steddy gjør en nøye kvalitetssjekk av partnere som får bli med. Vi arbeider tett med byggevarehusene i Mestergruppen for å få tips om gode og seriøse håndverksbedrifter, forteller han.
Først gjøres alltid en kvalitetssjekk lokalt, og Steddy er svært bevisst sitt ansvar.

– For å sikre trygghet for sluttkunden, stiller vi en leveransegaranti på alle oppdrag våre partnere gjennomfører med privatkunder.

Bedrer rådgivningen

På direkte spørsmål om hvilken rolle NOBB spiller for å løse ROT-markedets utfordringer, er Steddy-lederen tydelig på viktigheten av databasen.

– For å få til standardisering av produktløsning, og også miljøvennlige løsninger, er vi helt avhengig av produktdata, miljødata og prosjektdata. Sistnevnte samler vi jo selv. Men vi er avhengig av god produkt- og miljødata. Det får vi gjennom NOBB, sier Malling, før han avslutter:

– Nå er det fortsatt et arbeid som skal gjøres med tanke på maskinlesbare EPD-er. Men når det kommer på plass, så vil vi jo kunne ta ut CO2-utslipp på løsningene våre. Og sånn sett kunne bidra til å gi bedre bærekraftrådgivning.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.