Fakta om ProsjektDok og BREEAM-NOR

  • Nytt verktøy for prosjektdokumentasjon

  • Vurdering av produkter før innkjøp

  • Enkelt, sikkert, brukervennlig

  • Produktdata fra databasene NOBB, NRF og EFO
  • Lettere å levere iht. BREEAM-NOR krav

  • Du bestemmer hvilke filter som skal brukes; A20, MAT01, EDP, HEA02, MAT03

  • Filter viser produkter som må erstattes

  • Utarbeidet i samarbeid med BREEAM-NOR rådgivere

ProsjektDok – enkelt og oversiktlig


ProsjektDok gjør det enkelt å få full oversikt over prosjektet. Takket vært tett samarbeid med BREEAM-NOR rådgivere er ProsjektDok svært brukervennlig for entreprenørene og andre som skal inn i prosjektverktøyet.

Ida Løvik i Norconsult er blant dem som har gitt råd underveis. Løvik jobber som BREEAM-NOR AP og revisor i rådgiverbedriften og er veldig fornøyd med det ferdige produktet:

Rask status

– ProsjektDok er et system med et godt og oversiktlig brukergrensesnitt, som raskt gir en status for prosjektet når det gjelder materialdokumentasjon, sier Løvik og fortsetter:

– Som BREEAM-AP eller materialansvarlig i et prosjekt er det også enkelt å hente ut den dokumentasjonen man trenger for å vise at kravene i BREEAM er ivaretatt. 

Tilpasser seg ulike krav

I ProsjektDok skreddersyr du din egen meny. Ut ifra de valgene du tar i de ulike menyene, så kan du skreddersy hvilken informasjon du ønsker, både når det gjelder nedlasting av dokumentasjon og oversikt over status.

– Dette er positivt siden det er ulike krav i ulike prosjekter, mener BREAAM-NOR revisor Ida Løvik i Norconsult. 

Viktig med enkelt brukergrensesnitt

Å skape et verktøy som er lett å sette seg inn i både for entreprenørene, byggherren og de andre aktørene har vært veldig viktig for Byggtjeneste:

– Vi vet at det har vært et problem at informasjonen har vært vanskelig tilgjengelig, sier leder av BIM i Byggtjeneste, Rupert Hanna.

Enkel presentasjon

Han forklarer: – I ProsjektDok presenteres dokumentasjonen for brukeren på en lettfattelig måte. Det ligger mye informasjon i systemet og det ville vært lett å gå seg vill i alt sammen. Men siden grensesnittet er veldig enkelt gir dashboardet i ProsjektDok rask oversikt for entreprenøren hva han trenger av informasjon. 

Nyttig også for BREEAM-fagfolk

ProsjektDok er en gavepakke til de som ikke er så godt inne i BREEAM-NOR kravene. Det blir enkelt å sette opp målene og bli veiledet til rett produkt gjennom hele prosjektet. Men verktøyet er like nyttig for de som har BREEAM som fagfelt:

– ProsjektDok er intuitivt å bruke, men datarikdommen i ProsjektDok er så stor, at en med BREEAM som fag, for eksempel BREEAM-APene, vil ha stor nytteverdi av verktøyet, mener Rupert Hanna.

Les mer om ProsjektDok


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.