Fakta om ProsjektDok og BREEAM-NOR

  • Nytt verktøy for prosjektdokumentasjon

  • Vurdering av produkter før innkjøp

  • Enkelt, sikkert, brukervennlig

  • Produktdata fra databasene NOBB, NRF og EFO
  • Lettere å levere iht. BREEAM-NOR krav

  • Du bestemmer hvilke filter som skal brukes; A20, MAT01, EDP, HEA02, MAT03

  • Filter viser produkter som må erstattes

  • Utarbeidet i samarbeid med BREEAM-NOR rådgivere

ProsjektDok – enkelt og oversiktlig


ProsjektDok gjør det enkelt å få full oversikt over prosjektet. Takket vært tett samarbeid med BREEAM-NOR rådgivere er ProsjektDok svært brukervennlig for entreprenørene og andre som skal inn i prosjektverktøyet.

Ida Løvik i Norconsult er blant dem som har gitt råd underveis. Løvik jobber som BREEAM-NOR AP og revisor i rådgiverbedriften og er veldig fornøyd med det ferdige produktet:

Rask status

– ProsjektDok er et system med et godt og oversiktlig brukergrensesnitt, som raskt gir en status for prosjektet når det gjelder materialdokumentasjon, sier Løvik og fortsetter:

– Som BREEAM-AP eller materialansvarlig i et prosjekt er det også enkelt å hente ut den dokumentasjonen man trenger for å vise at kravene i BREEAM er ivaretatt. 

Tilpasser seg ulike krav

I ProsjektDok skreddersyr du din egen meny. Ut ifra de valgene du tar i de ulike menyene, så kan du skreddersy hvilken informasjon du ønsker, både når det gjelder nedlasting av dokumentasjon og oversikt over status.

– Dette er positivt siden det er ulike krav i ulike prosjekter, mener BREAAM-NOR revisor Ida Løvik i Norconsult. 

Viktig med enkelt brukergrensesnitt

Å skape et verktøy som er lett å sette seg inn i både for entreprenørene, byggherren og de andre aktørene har vært veldig viktig for Byggtjeneste:

– Vi vet at det har vært et problem at informasjonen har vært vanskelig tilgjengelig, sier leder av BIM i Byggtjeneste, Rupert Hanna.

Enkel presentasjon

Han forklarer: – I ProsjektDok presenteres dokumentasjonen for brukeren på en lettfattelig måte. Det ligger mye informasjon i systemet og det ville vært lett å gå seg vill i alt sammen. Men siden grensesnittet er veldig enkelt gir dashboardet i ProsjektDok rask oversikt for entreprenøren hva han trenger av informasjon. 

Nyttig også for BREEAM-fagfolk

ProsjektDok er en gavepakke til de som ikke er så godt inne i BREEAM-NOR kravene. Det blir enkelt å sette opp målene og bli veiledet til rett produkt gjennom hele prosjektet. Men verktøyet er like nyttig for de som har BREEAM som fagfelt:

– ProsjektDok er intuitivt å bruke, men datarikdommen i ProsjektDok er så stor, at en med BREEAM som fag, for eksempel BREEAM-APene, vil ha stor nytteverdi av verktøyet, mener Rupert Hanna.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.