Norsk Byggevarebase, NOBB

  • Byggenæringens informasjonshub

  • Ett felles digitalt språk

  • Kontinuerlig oppdatering

  • For og av byggenæringen

Innholdet i NOBB er helt avgjørende for konkurransekraften


Byggtjeneste jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av innholdet i Norsk Byggevarebase. Trenden er klar: – I innholdet og produktdataene i NOBB ligger fremtidens konkurransekraft, sier adm.dir. Halvard Gavelstad.

Produktdata blir mer og mer viktig

– Kravene til relevans og kvalitet på dataene i NOBB blir bare større og større. Og omfanget av hva vi trenger dokumentasjon på bare øker, forteller administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste, Halvard Gavelstad. – Innholdet i NOBB er helt avgjørende for effektivisering og digitalisering av byggenæringen, slår han fast.

Stadig skjerping av krav

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av byggevarer, ikke minst i forhold til bærekraft. Noen krav kommer fra markedet, og noen krav kommer fra myndighetene. Byggtjeneste vil sørge for veiledning og oppfølging av kunder som har mangelfull dokumentasjon i NOBB.

Innholdet er alltid viktigst

I bunnen ligger alltid god produktinformasjon fra NOBB. Det er innholdet der som fortsatt er det aller, aller viktigste.

– For å lykkes med satsingen på økt digitalisering i verdikjeden så er innholdet i NOBB helt avgjørende, understreker Gavelstad.

Leverandøren er nøkkelen

Leverandørene selv sitter på nøkkelen for å få NOBB best mulig. Det er så stor bredde i fagfeltet at det er ikke mulig for Byggtjeneste å ha spisskompetanse på alle områdene.

– Leverandørene må selv skaffe dokumentasjonen og er ansvarlig for innholdet, understreker Gavelstad. – Men med veiledning fra Byggtjeneste sikrer vi at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok både for kravene fra lovverket og kravene fra markedet.

«Innholdet blir bare mer og mer viktig!»

Adm.dir. Halvard Gavelstad


NOBB er kilden til mangt

Det er en stor bredde i bruken av produktinformasjonen i NOBB. Informasjon fra NOBB brukes naturlig nok i Byggtjenestes egne verktøy og i integrasjoner mot alle handelskjedene. Innholdet fra NOBB brukes videre i tredjeparts IT-løsninger, for eksempel kalkulasjonsverktøy. Disse integrasjonene vil øke betydelig de nærmeste årene og er meget viktig for å øke digitaliseringen i byggenæringen.

Utvidet satsning

– Byggtjeneste gjør nå en stor satsing på dokumentasjon med det nye verktøyet ProsjektDok, forklarer Gavelstad.

ProsjektDok er et viktig verktøy for å holde orden på produktdokumentasjon i byggeprosjekter. Entreprenører vil lettere kunne holde orden på materialvalgene som tas, for eksempel for å sikre miljø og bærekraft. Dette gjelder særlig kjemiske stoffer, men også alle andre byggeprodukter som skal inn i byggeprosjektet. Et eget filter sørger for full kontroll på materialvalgene for å sikre ønsket sertifisering i BREEAM-NOR:

– ProsjektDok hjelper til med å holde orden på sertifiseringen BREEAM-NOR, forteller Halvard Gavelstad.

Les mer om Norsk Byggevarebase NOBB og ProsjektDok.  


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.