ProsjektDok og BREEAM-NOR

 • Nytt alt i ett-verktøy for entreprenøren

 • Enkelt, sikkert, brukervennlig

 • Produktdata fra databasene NOBB, NRF og EFO

 • Lettere å levere iht. BREEAM-NOR krav

 • Du bestemmer hvilke filter som skal brukes;

 • A20, MAT01, EU Ecolabel, ECOproduct, EDP, HEA02, MAT03, PEFC, FSC, CSA SFI med CoC

 • Filter viser produkter som må erstattes

 • Utarbeidet i samarbeid med BREEAM-NOR revisorer

Oppfyller du kravene til BREEAM-NOR?


Byggtjenestes ProsjektDok hjelper deg med å organisere og dokumentere produktene du bruker i bygget/prosjektet i åtte BREEAM-NOR–lister. Dette er verktøykassen din for enklere produktplanlegging og innkjøp, og for sjekk mot kravene som stilles for BREEAM-NOR-sertifisering.

I ProsjektDok kan du legge inn et BREEAM-NOR filter som viser hvordan du vil levere på kravene til en BREEAM-NOR sertifisering. Byggtjeneste har jobbet sammen med BREEAM NOR AP og revisorer for å lage filtrene. Filtrene gjør det lettere for BREEAM-NOR revisorene å søke etter produkter med riktig miljøprofil.

Her er de åtte BREEAM-NOR-listene i ProsjektDok:

 1. Produkter som omfattes av A20-listen
  Listen gir deg en total oversikt over produkter på prosjektet som skal dokumenteres i henhold til sjekkliste A20 (miljøgiftlisten, et minimumskrav i BREEAM-NOR) – uavhengig om produktet har eller ikke har dokumentasjon.

 2. Produkter som mangler dokumentasjon i henhold til A20-listen
  Denne listen viser deg de produktene som mangler dokumentasjon på fravær av miljøgifter i henhold til A20-listen. Disse produktene må enten erstattes eller framskaffes dokumentasjon for.

 3. Produkter med miljømerking (MAT01 ytelseskrav til bygningsprodudukter)
  Her får du en fullstendig oversikt over produktene som har ECOproduct vurdering, Svanemerket eller EU Ecolabel innenfor relevante produkter og produktgrupper (Mat 01).

 4. Produkter med Environmental Product Declaration (EPD)
  Listen viser deg de produktene som har EPD – et tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
  En EPD er en miljøproduktdeklarasjon av produktet, et uavhengig verifisert og registrert dokument som kommuniserer transparent og sammenlignbar informasjon om produktets livssyklus og påvirkning. En EPD innebærer ikke at det deklarerte produktet er miljømessig bedre enn alternativer, men gir et bilde av hvordan det enkelte produktet innfrir.

 5. Produkter omfattet av emisjonskravet (HEA 02)
  Her får du en total oversikt over de produktene som må dokumentere at utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) er under grenseverdiene spesifisert i tabell 14 i BREEAM-NOR 2016-manualen.

 6. Produkter som mangler dokumentasjon i henhold til HEA 02 krav.
  Listen viser deg de produktene som mangler dokumentasjon på utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) i henhold til tabell 14 i BREEAM-NOR-manualen. Disse produktene må du enten erstatte eller framskaffe dokumentasjon for.

 7. MAT 03-Bedrifter med miljøledelsessystem
  Denne listen viser produktene hvor produsenten skal ha et miljøledelsessystem
  Godkjente miljøledelsessystemer er ISO 14001 eller tredjepartssertifisert EMA (f.eks. EMAS eller Miljøfyrtårnet).

 8. Sertifiserte trevirke-leverandører
  Listen viser deg trevirkeprodukter som er sertifisert innenfor bærekraftig produksjon av trevirke. Godkjente miljøledelsessystemer er PEFC, FSC, CSA eller SFI med CoC. For leverandør av trelast som mangler miljøledelsessystem, må som minstekrav erklære at trevirket er lovlig hogget.

Les mer om ProsjektDok

 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.