Hvorfor skal leverandørene få produktene vurdert i ECOproduct?

  • Synliggjøre produktenes miljøegenskaper til de som planlegger byggeprosjekter

  • Konkurrere om å bli valgt som leverandør i byggeprosjekter som har høye krav til miljø

  • Forenkle prosessen med miljødokumentasjonen for kundene, som vil gjøre det enklere å bli valgt

Miljøvalg tas på alvor hos Tarkett


Tarkett har tatt et viktig valg for sin satsning innen miljø, de benytter miljøegenskapene til å markedsføre sine produkter. Nøkkelen er minste motstands vei innen dokumentasjon.

I byggeprosjekter med høye miljøkrav vil det være gunstig å kunne sammenlikne produkter for å finne riktig produkt til byggeprosjekter, sett fra et miljøperspektiv. Leverandørene kan samle nødvendig dokumentasjon og få en miljøvurdering i ECOproduct. For gulvprodusenten Tarkett ligger det både tidsbesparelser og kvalitetsfordeler i å bruke ECOproduct.

Les mer om ECOproduct

For å gjøre miljømessig riktige valg kreves det mye arbeid, erfaring og kompetanse. Det medfører at mye dokumentasjon må verifiseres og det må kontrolleres at dataene tilfredsstiller kravene til prosjektet. Derfor har Byggtjeneste utviklet ECOproduct – en tjeneste og database som gjør miljøvurdering av byggevarer enklere og mer oversiktlig. Miljøvurderingene gjøres etter et sett med kriterier i ECOproduct som er utviklet av Grønn Byggallianse.

Tarkett markedsfører seg selv via ECOproduct

Tarkett er en av aktørene som har valgt å ta i bruk i ECOproduct. De produserer en rekke ulike typer gulv og har ECOproduct-vurderinger i de aller fleste produktgruppene, enten det dreier seg om harde eller myke gulv. Ifølge teknisk sjef hos Tarkett, Espen Josten, handler investeringen i ECOproduct mye om tidsbruk:

– Uten ECOproduct må vi samle dokumentasjon og laste de opp på ulike servere, men med ECOproduct sparer vi mye tid. Nå benytter vi vurderingen i ECOproduct, dette er ett dokument som dokumenterer alt. I tillegg syns vi at vurderingene fra ECOproduct er visuelt tiltalende og enkle å forstå. Derfor oppfordrer vi våre kunder og beskrivende ledd til å bruke databasen aktivt for å finne dokumentasjon på våre produkter, sier han.

Espen Josten – teknisk sjef i Tarkett
Espen Josten – teknisk sjef i Tarkett

Han legger til at han håper vurderingene gjør det enklere for Tarketts kunder, og ser at det er de profesjonelle kundene som setter mest pris på vurderingene. Det gjelder både gulvleggere, arkitekter og andre i beskrivende ledd.

At sertifikatet som utstedes av ECOproduct tydelig angir om en byggevare kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR, er positivt for Tarkett.

– BREEAM har kommet for å bli, og ser ut til å være det sertifiseringssystemet de fleste i Norge velger. At en ECOproduct-vurdering av våre produkter kan bidra til BREEAM-poeng er selvfølgelig et pluss for vår del. Da øker sjansen for at våre produkter blir valgt fremfor andre, forteller Josten.

Nye miljøområder i fokus

I forbindelse med at ECOproduct-metoden kom i revidert utgave i 2020, ble ECOproduct-tjenesten fra Byggtjeneste lansert i versjon 5.0. De to største endringene i den nye versjonen er:

  • bedre synliggjøring av råvareutnyttelse og energibruk
  • innføring av nytt miljøområde som handler om sirkulærøkonomi

Synliggjøringen av råvareutnyttelse blir gjort ved at energi har blitt et eget miljøområde i stedet for å inngå som en del av ressursbruk. Dermed blir det både tydelig hvilke råvarer som inngår i produksjonen samt hvor mye og hvilken energi som er benyttet. Bruk av resirkulerte råvarer blir nå kreditert bedre.

Les også: ECOproduct-metode og -database er oppdatert

Sirkulærøkonomi handler om å unngå avfall og å øke ressursutnyttelsen, og de nye ECOproduct-kriteriene sier noe om hvor godt egnet en byggevare er for materialgjenvinning eller ombruk. Poenget er å sette søkelyset på livssyklusperspektivet når det jobbes med miljøspørsmål.

– Vektleggingen av resirkulering og sirkulærøkonomi er en annen grunn til at vi synes ECO-product er interessant. Det bidrar til å løfte frem Restart-systemet vårt, der vi tar tilbake enkelte gulvprodukter til resirkulering. Da unngår vi at gulvene blir kastet, men bruker dem i stedet til å lage nye produkter, sier Espen Josten i Tarkett.

Aktuelt for privatmarkedet i fremtiden?

Når det gjelder fremtiden, kan det hende at ECOproduct også blir aktuelt for privatmarkedet.

– Vi har ikke kommet så langt som å vurdere å bruke ECOproduct overfor privatforbrukere, men ser at BREEAM-krav også kan komme til å gjelde nye boliger. Dette følger vi nøye med på og ser om det blir behov for å gjøre vurderinger på andre typer produkter i fremtiden. Dette handler også om å gjøre ECOproduct kjent for nye målgrupper, mener Espen Josten i Tarkett.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.