ProsjektDok og kjemikalier:

 • Nytt alt i ett-verktøy for entreprenøren

 • Enkelt, sikkert, brukervennlig

 • Produktinformasjon fra databasene NOBB, NRF og EFO

 • Lettere å følge lov- og markedskrav

 • Stoffkartotek inkludert
  Bygget på Eco Archive

 • Oversikt over risiko og substitusjon.

Full kontroll på miljødokumentasjonen


Med ProsjektDok får du full kontroll på all miljødokumentasjon om kjemikaliene i byggeprosjektet.

Du trenger miljødokumentasjon, og du trenger full oversikt over kjemikaliene som inngår i byggeprosjektet ditt. Med ProsjektDok får du oversikt over hvilke produkter du må se nærmere på og eventuelt bytte ut.

ProsjektDok inkluderer et detaljert, lovpålagt stoffkartotek som gir deg varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte. Stoffkartoteket oppdateres i sanntid.
Verktøyet gir automatisk beskjed om behov for risikovurdering og substitusjoner. Byggtjeneste bruker sin strategiske partner EcoOnline AS som leverandør for stoffkartoteket.

Enklere å innfri miljøkrav

ProsjektDok er en tjeneste fra Byggtjeneste som forvalter produktdokumentasjon for entreprenøren gjennom hele byggeprosessen, fra planlegging til overlevering.
ProsjektDok gjør det enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav som stilles til miljø (BREEAM-NOR), kjemikalier (stoffkartotek/EcoOnline) og FDV-dokumentasjon.

ProsjektDok samler all miljødokumentasjon

ProsjektDok samler informasjon og dokumentasjon om alle produkter brukt i prosjektet. Dette gjøres gjennom digital overvåkning av kjøps- og leveransetransaksjoner som tilhører prosjektet. Det gjelder alle underentreprenører og leverandører.

Med utgangspunkt i produkt- og informasjonsdatabasen Norsk Byggevarebase (NOBB), og Byggtjeneste sine partnere EFO og NRF henter ProsjektDok produktdata og informasjon fra bransjedatabasene NOBB, EFO og NRF.

ProsjektDok gir deg oversikt over hvilke produkter du bør skifte ut fra prosjektet ditt, både på grunnlag av prosjektets miljøprofil og med tanke på kjemikaler/stoffkartotek.

Nordens største digitale stoffkartotek

EcoOnline sitt Eco Archive er et elektronisk stoffkartotek som gir deg tilgang til Nordens største database for sikkerhetsdatablader.

Her kan du søke etter produkter og samle kjemikaliedokumentasjon for dine byggeprosjekter. Utfør risikovurdering, substitusjonsvurdering og mengderegistrering av kjemikaliene i dine prosjekter.

Hent ut sikkerhetsdatablad, verneblad, etiketter og rapporter. Vis produktenes faremerking i henhold til CLP.

Kartlegg kjemikalier som forekommer på utvalgte norske og europeiske regelverkslister.
Gjør informasjonen lett tilgjengelig på mobile enheter ved bruk av QR-kode.

Komplett digitalt stoffkartotek

Med Eco Archive som kilde viser ProsjektDok et komplett stoffkartotek for prosjektet med oversikt over:

 • risikovurdering og substitusjon for planlagte eller innkjøpte produkter
 • kjemikaler på REACH-kandidatlisten
 • kjemikaler på REACH-godkjenningslisten
 • kjemikaler på A20 listen
 • kjemikalier med fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger)
 • alle lovpålagte dokumenter for kjemikalier på prosjektet er tilgjengelig via stoffkartoteket.

Full kontroll på risiko og substitusjon

Stoffkartoteket holdes løpende oppdatert opp mot innkjøp registrert på prosjektet. Du kan skru av og på varslinger i tråd med prosjektets behov.

Med ProsjektDok kan du gjennomføre risiko og substitusjon i stoffkartotek og har oversikt over det du har gjort.

Les mer om ProsjektDok


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.