Fakta om Mestergruppen

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, overflatebehandling, VVS, huskjede-drift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Konsernet eier en rekke kjente selskaper og kjedekonsepter i Norge og Sverige og har totalt ca. 1300 medlemsbedrifter og forhandlere. I 2023 hadde Mestergruppen en omsetning på ca. 17,7 milliarder kroner. Mestergruppens hovedeier er Ferd.

Effektiviserer VA/VVS-bransjen på rekordtid


– Første måned etter lansering doblet vi antall varer som møter den nye bransjestandarden for VA/VVS, jubler COO Martin Bondkall i Byggtjeneste.

– Et bevis på at det nytter å jobbe målrettet og fokusert med dette. At alle kommer over i den samordnede strukturen så raskt som mulig, åpner opp for nye muligheter for alle sammen, sier han.

Einar Mørland, innkjøpsdirektør i Mestergruppen, ser bare fordeler med at bransjene samles under ‘ett tak’.

– Dette vil føre til lavere kostnader og bedre datakvalitet for alle i verdikjeden, sier Einar.

Tilnærmet feilfritt

Mestergruppen er en av de største kjøperne av byggevarer i Skandinavia, som betyr at de skal håndtere hundredetusener av ulike varenummer fordelt da på 15 ulike kjeder og over 1300 ulike utsalgssteder eller medlemsbedrifter. De mener at lanseringen for VA/VVS-bransjen har stått til over forventningene.

Martin Bondkall foran en skjerm som viser grafer over hvor mange varer prioriterte leverandører har forbedret, andelen av totalforbedringen de har bidratt med, og hvor stor andel av resterende kvalitetsutfordringer de eier. Leverandøren med flest forbedrede varer er lengst til venstre.
Martin Bondkall foran en skjerm som viser grafer over hvor mange varer prioriterte leverandører har forbedret, andelen av totalforbedringen de har bidratt med, og hvor stor andel av resterende kvalitetsutfordringer de eier. Leverandøren med flest forbedrede varer er lengst til venstre.

–  Vi har nesten ikke feil på de tusener på tusener av produktdata som kommer fra NOBB, og det er faktisk mindre feil enn tidligere. Til sammenligning, får vi data fra Excel-lister er det mye som går galt, sier Mørland.

– NOBB har både regelverk, teknologi og kompetanse som gjør det mulig å kvalitetssikre produktdataene, også mot menneskelige tastefeil, utdyper Bondkall og legger til at langt over en tredjedel har løftet datakvaliteten allerede.

License to play

– Vårt mål med å gjøre dette, er å effektivisere hele byggenæringen. Å få dataene på plass i NOBB er ‘license to play’. Det skaper en felles sannhet for hele bransjen, noe som er gull verdt. De som ikke har dataene sine her, vil jo på sikt bli valgt bort, mener Bondkall. Han får solid støtte av Mørland.

– NOBB er et dansegulv for en rekke innovasjoner i verdikjeden. Vi har som mål å få ned byggekostnadene. De høye boligprisene er et samfunnsproblem og alle har et ansvar her. Én ting alle kan bidra med, er å satse mer på digitalisering. For å finne nye løsninger, må vi ha en felles og åpen standard samt databaser der alle dataene ligger kvalitetssikret og tilgjengelige.

Elektroniske miljødata

NOBB gjøres nå klart med løsninger for maskinlesbare miljødata, noe Mestergruppen setter svært høyt.

– Maskinlesbare EPD-data kan etter hvert brukes i kalkylesystemer for å kalkulere materialvalg i boliger for å få frem ulike CO2-avtrykk og ta faktabaserte miljøvalg. Vi i Mestergruppen tror jo at EPDer og maskinlesbare miljødata kommer til å bli like viktige som næringsmiddeldeklarasjoner på mat. Vi setter derfor krav til alle våre leverandører at de skal ha maskinlesbare EPDer på relevante produkter. Så dette er viktig for oss, understreker Mørland.

Kommer i mål til høsten

Bondkall er godt fornøyd med farten VA/VVS-leverandørene holder.

– Med disse prognosene kommer vi i mål i løpet av høsten. Men flere av de små leverandørene må også komme i gang, oppfordrer Bondkall.

Les også: NOBB kommer til å bli mer og mer attraktivt

– Det er de som er med allerede nå og faktisk gjør jobben, som vil få de største gevinstene og det er Mørland helt enig i:

– Leverandører som ønsker å levere inn til våre kjedekonsepter, har som krav at datainnhenting skal skje via NOBB. Vi synes generelt at leverandørene er veldig positive og flinke til å legge inn data, samt øke datakvaliteten. Vi forstår at dette kan ta noe tid for enkeltaktører, men alle må jo være enige om at det er dit vi skal. Dette toget går. Det er valgfritt om noen vil stå igjen på perrongen, men de vil ikke være våre hovedsamarbeidspartnere, avslutter Mørland.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.