Fordeler med å overta NRF-databasen:

  • Kunder med produkter i begge databasene slipper å oppdatere to databaser

  • Byggebransjen og rørbransen står sterkere sammen

  • En mer rubust miljø til den tekniske utviklingen av produktdata for VA/VVS
  • Bedret ressursmessig kapasitet på innhold, standardisering og tjenester

Digitalisert samhandling – fra festtale til implementering


Da er 2021 i gang og vi i Byggtjeneste startet året i en fornyet og utvidet utgave.

Med overtagelsen av NRF-databasen fra 1. januar er det tatt noen strategiske grep for mer effektiv samhandling i byggenæringen. I ukene etter overtagelsen har jeg snakket med mange sentrale aktører innenfor VA/VVS-bransjene og flerfaglige aktører til byggenæringen. Mottagelsen og inntrykket jeg sitter igjen med er uten unntak at dette er positivt og etterlengtet: «endelig skjer det».

Hvor er det skoen trykker mest mot samhandlingen?

Vi i Byggtjeneste er opptatt av å forstå våre nye kunder og brukere og hva som er deres behov, ønsker og forventning til oss.

Vi har i disse ukene snakket med mange kunder og brukere og setter stor pris på den åpenhet og de klare tilbakemeldinger vi får i forhold til «hvor skoen trykker». Dette er svært nyttig og viktig informasjon for oss i vårt videre arbeid med å smelte NOBB og NRF-databasene og tilhørende løsninger sammen.

Uavhengig av hva som selges og leveres til hvem og hvilket bruk – behovet for kvalitetssikret og strukturert produktinformasjon er i stor grad det samme. Det brukes utrolig mye ressurser i ulike deler av verdikjeden med å skape og gjenskape informasjon. Teknologien er ikke det som er til hinder for å effektivisere disse prosessene. Det største hinderet er i hvilken grad vi klarer å samordne og samhandle – i praksis. Byggtjeneste har jobbet med samhandling i praksis i snart 30 år gjennom NOBB, og har derfor stor tro på at vi har noe å tilføre resten av næringen.

Veien videre for et samlet NOBB og VA/VVS

Øverst på agendaen nå er at vi sammen med våre nye medarbeidere fra NRF og VA/VVS-bransjene vil ta fatt på arbeidet med å samordne byggevarebransjene og VA/VVS-bransjene. Byggenæringen er flerfaglig, og det krever samhandling. Da må produktdata og informasjon også kunne fremstå slik at den digitale samhandlingen kan foregå enhetlig og samordnet. Eierne av Byggtjeneste og NRF har med sin enighet om å slå basene sammen, lagt til rette for at vi skal lykkes med dette arbeidet. Vi står klare til å realisere dette i tett samarbeid med bransjene.

Les mer: NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

På vegne av alle i Byggtjeneste takker jeg for tilliten og lover at vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre en forskjell i fremtiden – i praksis!


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.