NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen


Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte.

NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar Byggtjeneste NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.

– Med basis i NOBB (Norsk Byggevarebase) har Byggtjeneste en strategisk ambisjon om å utvide virksomheten til å omfatte nærstående bransjer, sier adm.dir. Øyvind Skarholt i Byggtjeneste. Det er et stort ønske fra leverandører som er i begge databasene om å etablere en fremtidsrettet plattform for forvaltning av NRF-databasen. Vi er overbevist om at løsningen vil bli godt mottatt av så vel næringen som myndighetene.

Skarholt understreker at Byggtjeneste over lang tid har investert i teknologi, systemer og organisasjon som har kapasitet til å forvalte varedatabaser fra nærstående bransjer. Byggtjeneste med NOBB-databasen har realisert digital samhandling siden 1993. Byggtjeneste har dermed lang erfaring som effektivt bindeledd i næringen med mål om å skape sømløs flyt av data og effektive transaksjoner.

Dette sier lederne

Rune Flengsrud, styreformann i NRF: – NRF vil med dette få en profesjonell leverandør med kompetent kapasitet. Dette er et offensivt og fremtidsrettet tilbud til VVS-bransjen, som får tilgang til en solid plattform for effektiv samhandel. Sammen tar vi ansvar i byggenæringen for digitalisering og samhandling, og fremstår styrket mot andre bransjeinitiativ.

Jon Karlsen, styreformann i Byggtjeneste: – Sammen med aktørene i «rørbransjen» vil vi legge til rette for at varestrukturen vil kunne tilpasses slik bransjen ønsker det. Byggtjeneste har god erfaring med å legge til rette for bransjene med transparente og forutsigbare prosesser som ivaretar alle parter. Vi tar med dette en posisjon som bransjens samlende varedatabase.

Terje Røising, daglig leder i NRF: – NRF er en liten aktør, men innen teknologi og kompetanse har vi en sterk posisjon i VA/VVS bransjen. NRF-databasen er grunnlaget for all digitalisering av handelen innen sektoren og har vært det de siste 20 årene.

NRF er stolte av det vi har fått til med relativt knappe ressurser og med vår innsikt i rørbransjen ser vi frem til å kunne utvikle et solid fundament videre.

Sammen blir vi sterkere

– De stadig økende krav til innhold, standardisering og tjenester gjør det ressursmessig utfordrende å være en liten aktør og vi så behovet for å styrke oss raskt. Vi er godt fornøyde med å bli med i et større miljø hos en profesjonell partner som kan bidra til å videreutvikle bransjeløsninger og arenaer for standardisering etter modell av bygg.

Det er nær 100 kunder felles på leverandørsiden som i dag må gjøre dobbeltarbeid for å dekke begge markeder, og vi viser digital samhandling i praksis. Vi kjenner hverandre godt fra før og vi vil nå utover i 2021 investere i gode og robuste løsninger i dialog med de som gjør sine produktdata tilgjengelig via oss – og brukerne av produktdata i hele den norske byggenæringen avslutter Røising og Skarholt.

For mer informasjon:

Ta kontakt adm. direktør Øyvind Skarholt, Norsk Byggtjeneste AS, tlf.: 982 19 541.

Eller adm. direktør Terje Røising, NRF, tlf.: 906 15 544

Spørsmål og svar om sammenslåingen

Når vil leverandører i NOBB og NRF kunne legge inn data ett sted? 
Målet er å få en løsning for dette i løpet av 2021.

Hva skjer med varegruppestrukturen?
Dette er et veldig sentralt område som vi skal samarbeide med både leverandører og brukere om. En logisk oppbygning og strukturering har Byggtjeneste lang erfaring med å utvikle innenfor byggområdet i tett samarbeid med aktørene

Hva skjer med produktbilder som ligger i begge databasene?
Alle produktbilder vil bli samlet i én mediabase.

Blir det billigere for oss som leverandør?
Det er for tidlig å svare på konkret. NRF og NOBB har forskjellig prismodell. NOBB har en omsetningsbasert modell, mens NRF er basert på pris pr. NRF-nummer. Vi vil bruke 2021 på å utvikle nye prismodeller som skal oppfattes som fair og reflektere den nytte tjenesten har. Et overordnet mål er å få en mest mulig komplett varedatabase der man ser verdien av å ha så mye som mulig av sitt sortiment tilgjengeliggjort i databasen – til nytte for hele næringen.

Vil det bli flere datafelter å fylle ut for leverandørene enn i dag?
En følge av sammenslåingen vil være at det blir noen flere datafelter. NRF har noen felter som ikke finnes i NOBB i dag, og tilsvarende har NOBB felter som ikke finnes i NRF. Hvilke felter dette er vil avklares gjennom harmoniseringen av databasene i 2021.

Vil det bli felles regelverk for bilder og produktdokumentasjon for NOBB og NRF?
Ja, kravene til bilder og produktdokumentasjon vil bli felles.

Vil samme vare kunne ha både NOBB-nummer og NRF-nummer?
Ja, i en felles løsning vil samme vare vil kunne ha både NOBB-nummer og NRF-nummer, slik at varen er felles kilde til informasjon for begge fagområder.

Vil enheter og regler for pakninger og logistikkdata bli samkjørt?
Ja, dette er et viktig område det vil jobbes med i forbindelse med samordning av regelverket for NRF og NOBB.

Skal alle NRFs leverandører og varer inn i en felles løsning med NOBB? 
Målet er at alt skal over på én plattform – “én gang – ett sted”. Om den skal hete NOBB, NOBB/NRF eller noe nytt er noe vi skal komme frem til.

Blir NRF-nummer borte?
Nei – eksisterende NRF-nummer vil ikke bli borte. NRF som nummerserie er i ferd med å nå «taket» og må uansett gjøres om på. Målet er at det blir ett nr, der vi i våre systemer kobler eksisterende varenummer sammen.

Vi har koblet oss opp mot API til NRF – vil vi måtte gjøre dette på nytt mot NOBB?
Det er for tidlig å svare på, men vi vil gjøre vårt ytterste for at vi kommer opp med løsninger som gjøre overgangen så enkel som mulig.

Hva skjer med NRF-Prosjekt?
Vi vil ivareta installatørens behov for en dokumentasjonsløsning med tilsvarende funksjonalitet. Både NRF og Byggtjeneste har delvis overlappende løsninger som vi skal utvikle sammen.

Hva skjer med mine prosjekter i NRF Prosjekt?
Alle data på prosjekter vil overføres til en eventuell ny samlet løsning.

Hva skjer med NRF Databasen nå?
Inntil videre vil NRF Databasen driftes som i dag. Sammenslåing vil gjennomføres suksessivt i løpet av 2021.

Blir alle data overført fra NRF til ny felles løsning?
Alle data blir ivaretatt og alt som er lagt inn i NRF Databasen blir overført til ny løsning.

Når blir våre produktdata overført til NOBB?
Overføring av produktdata fra NRF til NOBB vil gjennomføres så snart de tekniske løsningene er tilpasset og forventes ferdig innen utgangen av 2021.

Vil brukergrensesnittet i NRF Databasen videreføres?
Nei, etter sammenslåingen er fullført vil alle møte ett nytt og fremtidsrettet brukergrensesnitt.

Vil vi nå få priser inn i NRF Databasen?
Det avhenger av bransjene, er det interesse for priser fra bransjen, vil prismodulen kunne gjøres tilgjengelig også for VVS-aktører.

Vil varene i NRF beholde de tekniske egenskapene som er registrert?
Både NRF og NOBB benytter ETIM-struktur for produktegenskaper. Allerede eksisterende verdier i NRF vil kunne bli overført til en felles løsning. Dette vil jobbes med i 2021.

Blir NOBB-nummer borte?
Nei – NOBB-nummer blir ikke borte. I motsetning til NRF er NOBB-nr et rent løpenummer. Vi har en egen varegruppestruktur med logisk oppbygning som NOBB-nr kobler seg opp mot.

Vil sammenslåingen påvirke eksisterende eksporttjenester (API/integrasjoner) som brukes av NOBB-kunder i dag?
Nei, eksisterende eksporttjenester/integrasjoner ut fra NOBB vil fortsatt fungere etter sammenslåingen.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.