Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Statsbygg etterlyser bærekraftig digitalisering


Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid både for dagens og kommende byggherrer. Ikke minst hindrer det sirkulærøkonomien.

Miljørådgiver i Statsbygg etterlyser samarbeid i byggebransjen for en mer bærekraftig fremtid:

– Dersom vi har dokumentert færre enn alle vesentlige egenskaper til en byggevare, har vi et informasjonshull når vi kommer til rehabilitering og vedlikehold. Det skaper følgefeil og masse merarbeid for oss, for eksempel i tilknytning til sirkulærøkonomi: Hvor vidt vi kan gjenbruke byggevarene og hvor vidt de tilfredsstiller fremtidige krav i for eksempel reviderte tekniske forskrifter.

Det sa miljørådgiver i Statsbygg, Elin Hansen, fra scenen på NOBB-konferansen nylig.

Se Elin Hansens foredrag fra NOBB-konferansen

PDF-jungel

Byggebransjen sitter i dag på enorme mengder informasjon om bygg og materialer som ikke er digitalisert. Resultatet er en lite bærekraftig jungel av PDF-er og andre dokumenter hvor det nærmest er umulig å finne frem.

Statsbygg forvalter omtrent én tredjedel av statens eide og leide lokaler. Det innebærer en bygningsmasse på nesten tre millioner kvadratmeter, fordelt over 2 300 bygninger.

Tar man utgangspunkt i at for eksempel Nytt Nasjonalmuseum alene har et FDV-innsamlingssystem som skal ta imot omkring 45 000 informasjonspunkter, er det lett å miste oversikten over de enorme informasjonsmengdene.

Les også: Statsbygg krever digitale og papirløse byggeplasser

Digitalisering = bærekraftig utvikling

Statsbygg etterlyser nå en felles innsats fra byggebransjen for å få på plass gode rutiner for digitalisering av denne informasjonen, for å sikre en mer bærekraftig utvikling.

– Byggebransjen må samarbeide for at vi skal få den informasjonen som er nødvendig, og for at vi skal få en plass og et system for å oppbevare denne informasjonen. Når vi har det på plass, kan vi mye enklere sørge for at når vi er ved slutten av levetiden til et bygg, så er vi ikke nødvendigvis ved slutten av levetiden til byggevarene, sier Hansen.

Se hva Elin Hansen mener byggebransjen må gjøre:

NOBB og ProsjektDok – løsningen på utfordringene?

– På veien til en fulldigitalisert løsning basert på rene produktdata har vi i dag tjenester som vil kunne spore byggevarene og gi den informasjonen man trenger for å unngå de informasjonshullene som Elin i Statsbygg viser til, sier Ann-Kristin Schram.

Byggtjeneste har utviklet både NOBB (Norsk Byggevarebase) og ProsjektDok, som et resultat av behovet for digitale løsninger i byggebransjen. Med GTIN eller NOBB nr. kan byggherre skanne og søke opp byggevaren og deretter hente ut ønsket produktdata. Med hvert sitt fokusområde, løser disse tjenestene også hver sine utfordringer.

– NOBB, som er en informasjonshub for hele byggenæringen, samler all produktdata på ett og samme sted. Dette ligger tilgjengelig i åpen NOBB slik at entreprenører og byggherrer har mulighet til å se alle egenskaper til et produkt og finne nødvendig dokumentasjon. Disse dataene tilbys også via en API-tjeneste, slik at dataene enkelt kan lastes inn i egne systemer, sier Anders Tomter, produktsjef i Byggtjeneste NOBB Integrasjon.

Les mer om NOBB

ProsjektDok er en tjeneste utviklet for å systematisere produkter i byggeperioden. Produktsjef i Byggtjeneste ProsjektDok, Ilni Rekstad, forteller at dette er en tjeneste skreddersydd for dem som ønsker god oversikt over prosjektdokumentasjon i alle faser av et byggeprosjekt.

– Denne tjenesten samler all FDV-dokumentasjon fra alle aktører i et prosjekt, på ett og samme sted. I slutten av prosjektet kan all dokumentasjon enkelt lastes ned og arkiveres lokalt. I tillegg gjør ProsjektDok det enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav som stilles til miljø og kjemikalier, sier Rekstad.

Les mer om ProsjektDok


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.