Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Byggenormserien blir digital – prøv allerede nå


Digitaliseringen går videre og Byggtjeneste følger etter. Byggenormserien på papir vil fra 2022 gå over til å kun eksistere på vår digitale plattform Byggtjeneste Portalen.

Norsk Byggtjeneste AS er en viktig aktør i digitaliseringen og for miljøfokuset i byggenæringen. Vi leverer også alt regelverk digitalt i Byggtjeneste Portalen. Våre papirabonnement for Byggenormserien og Grunnpakke Regelverk vil videreføres ut 2021, men fra 1. januar 2022 er det dessverre slutt for papirutgaven.

Men fortvil ikke, Byggenormserien blir ikke borte, den vil leve videre i digital form gjennom Byggtjeneste Portalen. I den anledning kommer vi med følgende tilbud til alle våre papirkunder:

Alle betalende papirabonnenter får tilgang til et digitalt abonnement med 1 bruker i hele 2021 uten ekstra kostnad.

Bestill Byggtjeneste Portalen

Registrere deg som abonnent på knappen ovenfor. Abonnementet løper til det sies opp og det er ikke noe oppsigelsestid. Det sendes ut varsel om fornyelse 1 mnd. før årsskiftet.

Typiske brukere av Byggtjeneste Portalen er arkitekter, konsulenter, kommunale saksbehandlere eller entreprenører. Byggtjeneste Portalen er et digitalt hjelpemiddel der du får kommentarer til lovverket, miljøvurderte byggevarer og produktdokumentasjon på byggevarer samlet på ett sted.

Les mer om Byggtjeneste Portalen


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.