Byggtjeneste Portalen

Byggtjeneste Portalen er ett rimelig og effektivt digitalt oppslagsverk for alle som jobber med saksbehandling, planlegging, prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. Portalen gir deg tilgang til komplett regelverk (Byggenormserien), lovkommentarer med emner (PBL for praktikere og Planserien), miljøvurdering av byggevarer (ECOproduct) og dokumentasjon til byggevarer (Byggkatalogen), som forenkler alle byggeprosesser.

Som abonnent av Byggtjeneste Portalen har du tilgang til alle 5 tjenestene: Byggenormserien, PBL for praktikere, Planserien, ECOproduct og Byggkatalogen.

all_info312x170
pbl_paragraf-312×170
byggnorm_3-312×170
all_info312x170

Miljøvurderte varer i ECOproduct

I denne databasen kan du søke opp byggevarer som er vurdert etter ECOproduct-metoden slik at du kan velge den miljømessige beste byggevaren for ditt prosjekt. ECOproduct brukes som dokumentasjon på krav til BEEEAM-NOR eller teknisk forskrift og produkter som er vurdert av ECOproduct kan gi BREEAM-NOR poeng for materialvalg.

pbl_paragraf-312×170

Bedre oversikt over regelverket

I Byggtjeneste Portalen får du tilgang til kommentarutgaver av lovverket og emner som går i dybden på aktuelle temaer. Gratis varsling, intuitiv søkemotor, versjonshåndtering for endringer i regelverket og historisk arkiv for lover, forskrifter og veiledninger tilbake til 1924. Byggtjeneste Portalen gir deg bedre oversikt i regelverket som løpende holdes oppdatert.

byggnorm_3-312×170

Finn produktdata på byggevarer

I Byggkatalogen kan du søke etter byggevarer med produktdokumentasjon som registrert i NOBB. Du kan finne bilde, FDV-dokumentasjon og sikkerhetsdatablad for varen. Innholdet i databasen er vedlikeholdt av leverandørene og er grunnlaget for alle byggevarebutikkene i Norge. I tillegg benyttes produktinformasjonen til kalkulasjon og direkte inn i BIM-modeller.

 

Få en mer effektiv hverdag med digitalt regelverk og miljøvurderingen av byggevarer. Prøv oss gratis!

Opprett prøveabonnement

Det er mange fordeler med å bruke Byggtjeneste Portalen - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_effektivitet

Økt effektivitet

Med en bedre oversikt og en intuitiv søkemotor, hjelper Byggtjeneste Portalen deg med å finne raskere frem til det regelverket du er ute etter. Innholdet er alltid oppdatert og vi sender ut varslinger når det skjer endringer i regelverket.

bt-ikoner-312x170_automatisk_varsling

Digitale hjelpemidler

Løsningen har flere digitale hjelpemidler som gjør oppslagsverket enda bedre å bruke. Digital markeringspenn for å merke teksten i flere farger og notatbokser ved siden av paragrafene for å legge til egne kommentarer.

bt-ikoner-312x170_effektiv2

Faggruppe

Vår faggruppe gjennomgår lovverket og forklarer med et folkelig språk og praktiske eksempler hvordan lovverket skal forstås. I tillegg lages emner om mange temaer innenfor flere fagfelt. Alt samlet i produktene: PBL for praktikere og Planserien.

Byggtjeneste Portalen inneholder nyttige produkter for alle som jobber i byggenæringen

produktikoner_pbl_5

Pbl for praktikere

Gir alle brukere av plan- og bygningsloven en oversiktlig og enkel innføring i hva loven betyr i praksis. Pbl for praktikere inneholder kommentarer og konkrete eksempler til paragrafer i tillegg til utdypende problemstillinger utgitt som emner.

produktikoner_ecopord_5

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for riktige miljøvalg, og den eneste som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

produktikoner_planserien_5

Planserien

Et opplagsverk som tilbyr en praktisk tilnærming til plan- og bygningsloven for alle som utfører oppgaver innen arealplanlegging og ressursforvaltning, samt tiltak for utbygning og vern.

produktikoner_byggnorm_5

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker Byggtjeneste Portalen bruker den ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter entreprenører.
Byggtjeneste Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.