Lag klimagassregnskap på ditt prosjekt med NOBB Miljødata

Med strukturerte og maskinlesbare data knyttet til klimagassutslipp fra produktenes EPD kan du lage klimagassregnskap for dine prosjekter.

Les mer om NOBB Miljødata

Bli med på gratis oppstarts-webinar for ny versjon av NOBB Leverandør

Byggtjeneste har i over et år jobbet med å skape en mer intuitiv og effektiv versjon av NOBB Leverandør som møter våre kunders behov. Den nye versjonen har vi utviklet med våre egne utviklere, noe som gir oss mer fleksibilitet til å tilpasse løsningen i fremtiden.

Webinarene arrangeres 24. – 27. og 29. mars.

  Les mer om oppstartwebinaret

Byggtjeneste leverer mange viktige tjenester

Sentral teknologi til hele byggenæringen

Byggtjeneste er en av Norges største leverandører av viktig teknologi og produktdata til de aller fleste delene av byggenæringen. Vår teknologi sørger for at dataflyten går sømløst igjennom næringen slik at ulike aktører både kan tilføre og hente data automatisk etter eget behov igjennom våre databaser.

Databasene formidler korrekte produktdata

Norsk Byggevarebase (NOBB) og NOBB – VAVVS-databasen er byggenæringens største og mest komplette kilder for viktige produktdata som er standardisert etter næringens eget regelverk. Databasene skaper grunnlaget for digital handel og samarbeid. Innholdet og datakvaliteten skapes av våre dedikerte kunder.

Våre viktigste forretningsområder:

NOBB og NOBB-VAVVS er helt avgjørende

NOBB og NOBB-VAVVS-databasene er selve navet i byggebransjen når det gjelder produktdata. Men felles regelverk, god standardisering og kvalitetssikret innhold har næringen klart å skape en felles portal for produktdata som er unik på verdensbasis.

Regelverket satt i et system som fungerer

Regelverket har tradisjonelt vært på papir, men i Byggtjeneste Portalen har vi tatt alle fordelene med papir over på en digital plattform som er logisk oppbygd og søkbart. Historisk arkiv går helt tilbake til 1924, her finner du hvilket regelverk som var gjeldene på et visst tidspunkt.

Miljødata gir grunnlaget for klimagassregnskap

Disse tjenestene tar utgangspunkt i eksisterende innhold i for eksempel produktets EPD. Men vi har også tjenester som vurderer produktets miljøfotavtrykk etter fastsatte miljøområder. Her kan man oppnå BREEAM-NOR poeng hvis man bygger et miljøbygg.

Dokumentasjon for hele byggenæringen

Dokumentasjon er en viktig faktor i dagens byggebransje. Det er strenge krav til å dokumentere det som blir gjort, og våre tjenester skal gjøre denne jobben enklere for de som jobber med bygget. Stoffkartotek for byggeplass er også endel av våre tjenester.

Aktuelle nyhetssaker fra Byggtjeneste

Hvem bruker våre tjenester?

Våre kunder strekker seg over de aller fleste kategorier i næringen og vi har noe for de aller fleste.

NOBB

Norsk byggevarebase (NOBB) inneholder produktdata på alle varer som selges i Norge. Leverandørene vedlikeholder innholdet,  aktører som bruker dataene kan være byggevarekjeder, entreprenører, håndtverkere, rørleggere, systemleverandører, kalkulasjonssystemer osv.

Miljødata

Vurdering av byggevarens miljøpåvirkning brukes av leverandørene som vil markedsføre sine produkter, databasen brukes av de som leter etter produkter, som entreprenør, innkjøp og arkitekter. Grunnlaget for klimagassregnskap er interessant for entreprenører, prosjekterende og arkitekter.

Regelverket

Regelverket i Byggtjeneste Portalen benyttes av alle som har behov for å regelmessig lese lover, forskrifter og veiledninger, eller hjelp til å forstå regelverket. Historisk arkiv er også tilgjengelig. Typiske kunder er kommuner, entreprenører, konsulenter, rådgivende ingeniører, arkitekter, studenter og elever.

NOBB - VAVVS

NOBB - VAVVS-databasen er kjernen i den digitaliserte samhandlingen innen VA/VVS. Leverandørene benytter databasen til å formidle produktdata på en effektiv måte som er avtalt i næringen. Grossist, handelen  og rørleggere bruker innholdet til å informere og sikre at ting blir riktig utført.

Kurskalender

24. - 27. - 29.

Mars

Oppstarts-webinar for ny NOBB Leverandør
Den nye versjonen av NOBB Leverandør slippes 24. mars, i den forbindelse inviterer Byggtjeneste til gratis oppstarts-webinar for å hjelpe deg i gang.
Se hele programmet

Digitalt webinar
Teams
Kl. 10.00 - 11.15

Dette har vi ventet på lenge, endelig er den nye løsningen klar for lansering. 24. mars kan du ta den i bruk. De som har erfaring fra den forrige løsningen vil kjenne seg igjen, men vil fort oppdage at mange ting har blitt enklere og mer intuitivt.

Sted: Digitalt webinar
Kl. 10.00 - 11.15

Hovedpunkter

 • Hvordan logge inn
 • Generell visning av løsningen
 • Oppretting og endring av modul og vare
 • Eksport og import
 • Produktbilder og dokumentasjon
 • Mulighet til å stille spørsmål direkte i chatten

12.

April

Grunnleggende kurs om NOBB-databasen
Kurset passer for nyansatte eller ansatte som trenger grunnleggende opplæring om NOBB-databasen.

Digitalt kurs
Teams
Kl. 09.00 – 11.00

Les mer

Hovedtema

 • Generelt om NOBB
 • NOBB Regelverk
 • Bilder og dokumentasjon
 • Hvordan benyttes NOBB hos dine kunder

24.

Mai

Grunnleggende kurs i NOBB Kontrakt for leverandører
Kurset passer for nye brukere eller for brukere som ønsker en oppfriskning av sine kunnskaper.

Digitalt kurs
Teams
Kl. 09.00 – 10.30

Les mer

Hovedtema

 • Generelt om NOBB Kontrakt
 • Registrering av avtaler
 • Hvordan benyttes NOBB Kontrakt hos dine kunder

NOBB-databasen i tall

Antall varer med produktbilde

 548000
Antall varer med produktbilde

 694000
Antall varer med F-pakk i NOBB

650000
Antall varer med dokumentasjon

 485000