Gratis webinar:

Lansering av NOBB VA/VVS


Bli med på gratis webinar om lanseringen av en felles database for bygg og VA/VVS.  I dette webinaret går vi mer i detalj på hva hvilke muligheter dette gir til alle våre kunder innen VA/VVS.

 

  Les mer om webinaret

Byggtjeneste leverer mange viktige tjenester

Sentrale tjenester til hele byggenæringen

Byggtjeneste er en av Norges største leverandører av viktige løsninger for de aller fleste delene av byggenæringen. Våre løsninger sørger for at dataflyten går sømløst igjennom næringen slik at ulike aktører både kan tilføre og hente data automatisk etter eget behov igjennom våre databaser.

Databasene formidler korrekte produktdata

Norsk Byggevarebase (NOBB) og NOBB – VAVVS-databasen er byggenæringens største og mest komplette kilder for viktige produktdata som er standardisert etter næringens eget regelverk. Databasene skaper grunnlaget for digital handel og samarbeid. Innholdet og datakvaliteten skapes av våre dedikerte kunder.

Våre viktigste forretningsområder:

NOBB og NOBB-VAVVS er helt avgjørende

NOBB og NOBB-VAVVS-databasene er selve navet i byggebransjen når det gjelder produktdata. Men felles regelverk, god standardisering og kvalitetssikret innhold har næringen klart å skape en felles portal for produktdata som er unik på verdensbasis.

Regelverket satt i et system som fungerer

Regelverket har tradisjonelt vært på papir, men i Byggeportalen har vi tatt alle fordelene med papir over på en digital plattform som er logisk oppbygd og søkbart. Historisk arkiv går helt tilbake til 1924, her finner du hvilket regelverk som var gjeldene på et visst tidspunkt.

Miljødata gir grunnlaget for klimagassregnskap

Disse tjenestene tar utgangspunkt i eksisterende innhold i for eksempel produktets EPD. Men vi har også tjenester som vurderer produktets miljøfotavtrykk etter fastsatte miljøområder. Her kan man oppnå BREEAM-NOR poeng hvis man bygger et miljøbygg.

Dokumentasjon for hele byggenæringen

Dokumentasjon er en viktig faktor i dagens byggebransje. Det er strenge krav til å dokumentere det som blir gjort, og våre tjenester skal gjøre denne jobben enklere for de som jobber med bygget. Stoffkartotek for byggeplass er også endel av våre tjenester.

Lag klimagassregnskap på ditt prosjekt med NOBB Miljødata

Med strukturerte og maskinlesbare data knyttet til klimagassutslipp fra produktenes EPD kan du lage klimagassregnskap for dine prosjekter.

Les mer om NOBB Miljødata

NOBB-konferansen 2023 – påmeldingen er åpnet

Byggenæringens muligheter i en krevende tid

Endelig er NOBB-konferansen klar til deg, bli med på årets happening for oss som jobber med produktdata innen bygg og VA/VVS. I tillegg skal vi feire bursdag, NOBB-databasen fyller 30 år! 

NOBB-konferansen 2023 passer for alle som jobber innen byggenæringen med produktdata, miljødata, kalkulasjon, logistikk, salg, markedsføring og produksjon.
Konferansen er også relevant for de som planlegger, forsikrer, konstruerer eller bygger i Norge samt ansatte i byggevarekjedene og de som leder bedrifter innen bygg og VA/VVS.

Les mer om konferansen og meld deg på nå

Legg datoene i din kalender


Unngå dobbeltbookinger, legg inn NOBB-konferansen i din kalender.

Legg inn i kalender

 

Aktuelle nyhetssaker fra Byggtjeneste

Hvem bruker våre tjenester?

Våre kunder strekker seg over de aller fleste kategorier i næringen og vi har noe for de aller fleste.

NOBB

Norsk byggevarebase (NOBB) inneholder produktdata på alle varer som selges i Norge. Leverandørene vedlikeholder innholdet,  aktører som bruker dataene kan være byggevarekjeder, entreprenører, håndtverkere, rørleggere, systemleverandører, kalkulasjonssystemer osv.

Miljødata

Vurdering av byggevarens miljøpåvirkning brukes av leverandørene som vil markedsføre sine produkter, databasen brukes av de som leter etter produkter, som entreprenør, innkjøp og arkitekter. Grunnlaget for klimagassregnskap er interessant for entreprenører, prosjekterende og arkitekter.

Regelverket

Regelverket i Byggeportalen benyttes av alle som har behov for å regelmessig lese lover, forskrifter og veiledninger, eller hjelp til å forstå regelverket. Historisk arkiv er også tilgjengelig. Typiske kunder er kommuner, entreprenører, konsulenter, rådgivende ingeniører, arkitekter, studenter og elever.

NOBB - VAVVS

NOBB - VAVVS-databasen er kjernen i den digitaliserte samhandlingen innen VA/VVS. Leverandørene benytter databasen til å formidle produktdata på en effektiv måte som er avtalt i næringen. Grossist, handelen  og rørleggere bruker innholdet til å informere og sikre at ting blir riktig utført.

Kurskalender

24.

Januar

Webinar om ny løsning for VA/VVS
Vi planlegger nytt webinar for kommende løsning for NOBB - VAVVS. Mer infomasjon kommer.
Se mer informasjon

Webinar
Streames på Vimeo
Kl. 10.00

NOBB - VAVVS kommer som en del av NOBB Leverandør i 2024. Mer informasjon kommer.

NOBB-databasen i tall

Antall varer med produktbilde

 548000
Antall varer med produktbilde

 694000
Antall varer med F-pakk i NOBB

650000
Antall varer med dokumentasjon

 485000