Lag klimagassregnskap på ditt prosjekt med NOBB Miljødata

Med strukturerte og maskinlesbare data knyttet til klimagassutslipp fra produktenes EPD kan du lage klimagassregnskap for dine prosjekter.

Les mer om NOBB Miljødata

Mikkel Nielsen ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS

 

Mikkel Nielsen er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS og vil tiltre stillingen 9. oktober 2023.

 

Les hele saken

Byggtjeneste leverer mange viktige tjenester

Sentrale tjenester til hele byggenæringen

Byggtjeneste er en av Norges største leverandører av viktige løsninger for de aller fleste delene av byggenæringen. Våre løsninger sørger for at dataflyten går sømløst igjennom næringen slik at ulike aktører både kan tilføre og hente data automatisk etter eget behov igjennom våre databaser.

Databasene formidler korrekte produktdata

Norsk Byggevarebase (NOBB) og NOBB – VAVVS-databasen er byggenæringens største og mest komplette kilder for viktige produktdata som er standardisert etter næringens eget regelverk. Databasene skaper grunnlaget for digital handel og samarbeid. Innholdet og datakvaliteten skapes av våre dedikerte kunder.

Våre viktigste forretningsområder:

NOBB og NOBB-VAVVS er helt avgjørende

NOBB og NOBB-VAVVS-databasene er selve navet i byggebransjen når det gjelder produktdata. Men felles regelverk, god standardisering og kvalitetssikret innhold har næringen klart å skape en felles portal for produktdata som er unik på verdensbasis.

Regelverket satt i et system som fungerer

Regelverket har tradisjonelt vært på papir, men i Byggeportalen har vi tatt alle fordelene med papir over på en digital plattform som er logisk oppbygd og søkbart. Historisk arkiv går helt tilbake til 1924, her finner du hvilket regelverk som var gjeldene på et visst tidspunkt.

Miljødata gir grunnlaget for klimagassregnskap

Disse tjenestene tar utgangspunkt i eksisterende innhold i for eksempel produktets EPD. Men vi har også tjenester som vurderer produktets miljøfotavtrykk etter fastsatte miljøområder. Her kan man oppnå BREEAM-NOR poeng hvis man bygger et miljøbygg.

Dokumentasjon for hele byggenæringen

Dokumentasjon er en viktig faktor i dagens byggebransje. Det er strenge krav til å dokumentere det som blir gjort, og våre tjenester skal gjøre denne jobben enklere for de som jobber med bygget. Stoffkartotek for byggeplass er også endel av våre tjenester.

Aktuelle nyhetssaker fra Byggtjeneste

NOBB-konferansen 2023:

Bli med på årets viktigste konferanse

NOBB-konferansen er tilbake til høsten og vi jobber nå med det grunnleggende. Det vi kan love er en to dagers konferanse som arrangeres i Oslo.

NOBB-konferansen 2023 passer for alle som jobber innen byggenæringen med produktdata, miljødata, kalkulasjon, logistikk, salg, markedsføring og produksjon.
Konferansen er også relevant for de som planlegger, forsikrer, konstruerer eller bygger i Norge samt ansatte i byggevarekjedene og de som leder bedrifter innen bygg og VA/VVS.

Påmeldingen åpner til høsten.

Hold av datoene i din kalender


Vi kommer med link til påmelding til høsten, men du kan allerede nå legge NOBB-konferansen inn i din kalender.

Legg inn i kalender

 

Hvem bruker våre tjenester?

Våre kunder strekker seg over de aller fleste kategorier i næringen og vi har noe for de aller fleste.

NOBB

Norsk byggevarebase (NOBB) inneholder produktdata på alle varer som selges i Norge. Leverandørene vedlikeholder innholdet,  aktører som bruker dataene kan være byggevarekjeder, entreprenører, håndtverkere, rørleggere, systemleverandører, kalkulasjonssystemer osv.

Miljødata

Vurdering av byggevarens miljøpåvirkning brukes av leverandørene som vil markedsføre sine produkter, databasen brukes av de som leter etter produkter, som entreprenør, innkjøp og arkitekter. Grunnlaget for klimagassregnskap er interessant for entreprenører, prosjekterende og arkitekter.

Regelverket

Regelverket i Byggeportalen benyttes av alle som har behov for å regelmessig lese lover, forskrifter og veiledninger, eller hjelp til å forstå regelverket. Historisk arkiv er også tilgjengelig. Typiske kunder er kommuner, entreprenører, konsulenter, rådgivende ingeniører, arkitekter, studenter og elever.

NOBB - VAVVS

NOBB - VAVVS-databasen er kjernen i den digitaliserte samhandlingen innen VA/VVS. Leverandørene benytter databasen til å formidle produktdata på en effektiv måte som er avtalt i næringen. Grossist, handelen  og rørleggere bruker innholdet til å informere og sikre at ting blir riktig utført.

Kurskalender

25.

Oktober

Felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS
Bli med på webinar om felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS som blir en realitet i første kvartal i 2024.

Webinar
Streames på Vimeo
Kl. 10.00 – 11.00

15. – 16.

November

NOBB-konferansen 2023
Årets viktigste konferanse for alle som jobber med produktdata i byggenæringen. Påmelding kommer til høsten.
Se mer informasjon

Konferanse
Meet Ullevaal i Oslo
Kl. 09.00 – 16.00

NOBB-konferansen 2023 passer for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Konferansen passer for de som jobber med produktdata, de som planlegger, forsikrer, konstruerer og bygger i Norge, ansatte i byggevarekjedene og de som leder bedrifter innen bygg og VA/VVS.

NOBB-databasen i tall

Antall varer med produktbilde

 548000
Antall varer med produktbilde

 694000
Antall varer med F-pakk i NOBB

650000
Antall varer med dokumentasjon

 485000