Fakta om Etisk handel Norge:

  • Sammen med medlemmer jobber de for å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, dyr, samfunn og miljø.

  • Etisk handel Norge er Nordens ledende nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

  • Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard


– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.

I samarbeid med Etisk handel Norge har Byggtjeneste videreutviklet NOBB slik at leverandører kan laste opp og vise frem dokumentasjon på sine etiske forpliktelser.

– Dette bredder ut databasen, og er et aktivt bidrag for å sikre at virksomheter driver etisk forsvarlig og i henhold til åpenhetsloven, forklarer Mikkel Nielsen.

En milepæl for byggebransjen

Heidi Furustøl - daglig leder i Etisk handel Norge.
Heidi Furustøl – daglig leder i Etisk handel Norge.

Initiativet kom som et svar på det økende kravet om åpenhet i næringslivet, spesielt i kjølvannet av Åpenhetsloven. Byggebransjen får nå en mulighet til å tydelig vise at de opererer innenfor etiske retningslinjer og lovmessige krav.

– Det er flott at NOBB tar bærekraft på alvor, og at våre medlemmer nå kan vise frem arbeidet med aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og klima og miljø, uttaler Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge.

Medlemmer av Etisk handel Norge forplikter seg til å jobbe systematisk med internasjonale standarder for menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd. Rapportene kan derfor gi en pekepinn på leverandørenes etikk- og miljøinnsats samt seriøsitet. En synliggjøring av Etisk handel Norge-logoen i NOBB-plattformen, kan derfor være et viktig verktøy for bransjen.

Lettere å velge rett

Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste.
Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste.

Med store porteføljer, lange leverandørkjeder, mange delkomponenter og bruk av grossister, er det en betydelig kompleksitet som må håndteres for å sikre etisk handel gjennom hele bransjens verdikjede. Byggtjeneste håper at NOBB kan bidra til å gjøre dette enklere.


– Denne type dokumentasjon bidrar til transparens og redusert risiko. At denne dokumentasjonen kan lastes opp hos oss, bidrar også til å synliggjøre og belønne de aktørene som har forpliktet seg til å jobbe systematisk og målrettet med bærekraftig forretningspraksis i bransjen. Det gjør det også lettere for innkjøpere og byggherrer å ta etiske beslutninger, mener Nielsen.

Styrket fokus på bærekraft

Heidi Furustøl håper at medlemmenes årlige rapporter aktsomhetsvurderinger og etisk handel vil inspirere andre i bransjen.

– Vi har nå en stor økning av medlemmer fra bygg, anlegg og infrastruktur – og leverandører til bransjen – og vi tror NOBB plattformen er viktig for å inspirere og løfte bransjens bærekraftsarbeid. For når andre i byggebransjen ser hvordan de kan rapportere på åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger kan dette virke inspirerende. Medlemsrapportene kan også være et nyttig verktøy i leverandør-screening og oppfølging, mener hun.

Utvikles videre

Nielsen har også planer for videre utvikling og flere muligheter for klimadokumentasjon i NOBB.

– Vi er allerede den største leverandøren av strukturerte, maskinlesbare klimadata i dag. Vi jobber også med å utvide antall produkter som har spesifikke klimadata. Der det ikke finnes spesifikke data, er vi i ferd med å få på plass en løsning for generiske klimadata. Muligheten for å kunne synliggjøre flere typer sertifiseringer er også noe vi ser på. Vi ønsker å være den samarbeidspartneren som kan tilby stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan finnes, sier han og peker på at NOBB kan bidra til en fremtid hvor compliance kan bli enklere for alle i bransjen.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.