Program for dag 2

Dag 1    Dag 2

Noen smådetaljer gjenstår, så følg med på denne siden for å sikre deg de siste oppdateringene.

08.30

Registrering

Besøk våre utstillere

09.00

Velkommen

Hans Petter Nygård-Hansen

09.05

Bærekraftig transformasjon: Datadrevet og digitalisert
NOBB-data gir innsikt og trygghet slik at våre kunder kan bruke masterdata og digitalisering som middel i arbeidet med klimakalkyler og bærekraftige valg.  Hvordan kan NOBB-strukturen brukes til å optimere reesursbruk og karbonavtrykk?  Hva vil dette gi av muligheter for VA/VVS-bransjen, som nå blir en del av denne strukturen?

Martin Bondkall – Byggtjeneste

09.20

Kvalitet i produktdata er et konkurransefortrinn

Vår verdikjede opplever tøffere krav til effektivitet og forventninger til å kunne gjøre bærekraftige valg. Hvordan kan produktdata bidra til å innfri slike krav og forventninger?

Runar Hansesætre – Virke Teknisk Handel / CEO i Ahlsell

09.30

Hvordan skape konkurransekraft

Mestergruppen snakker om hvordan bruke masterdata strategisk for å oppnå målsetninger i byggebransjen.

Tonje Throndsen –  Mestergruppen AS

09.50

Panelsamtale

En panelsamtale mellom Mestergruppen, Ahlsell og Byggtjeneste om bransjedatabaser, bærekraft og lønnsomhet på tvers av håndverksfag.

Martin Bondkall – Byggtjeneste
Runar Hansesætre – Virke Teknisk Handel / CEO i Ahlsell

Tonje Throndsen –  Mestergruppen AS

10.00

Pause

Besøk våre utstillere

10.30

NOBB effektiviserer verdiskapingen i byggeprosjekter
Vi har invitert APX systems til å fortelle om hvorfor NOBB produktdata er så viktig i deres arbeid med å levere en komplett løsning, for blant annet Mestergruppen, som skal gi verdiskaping i byggeprosjekter. Målet er at alt skal henge sammen langs verdikjeden i byggeprosjektene og da spiller NOBB en meget viktig rolle.

Morten Skinnarmo – APX systems

10.50

Jakten på markedsinformasjon og fornøyde kunder – i fellesskap
Hvorfor er god og riktig markedsinformasjon så viktig?
Hvem «eier» egentlig produktinformasjonen som sluttbrukeren må forholde seg til? Et enkelt filter kan avgjøre om du er med eller ikke… Bli med og slå inn noen åpne dører, og se hvordan Byggmakker benytter NOBB-data.

Thomas Bosch – Onninen/Byggmakker

11.05

Fremtiden disruptes

Hans Petter Nygård-Hansen

11.30

Lunsj

Besøk våre utstillere

Konferansesalen bygges om til tre separate saler mens vi spiser lunsj


Parallellsesjoner

Sniktitt på ny løsning for VAVVS-leverandører i NOBB


12.30
Demo av den nye løsningen

Her vil du få innsikt i hvordan den nye løsningen vil fungere etter sammenslåingen av NOBB og NOBB VAVVS.

Vi vil gjennomgå hva som blir nytt, og hvordan vi vil hjelpe deg i gang. Det blir også en demo av NOBB Leverandør-løsningen, før vi avslutter med å fortelle om mulighetene for automatisk oppdatering av produktdata gjennom integrasjon.

Anders Tomter – Byggtjeneste
Anne Floan Stafv – Byggtjeneste
Bjørn Lindebrekke – Byggtjeneste

14.00 Slutt

NOBB Leverandør – markedsinformasjon og miljødata


12.30
Utnytter din bedrift potensialet i å markedsføre deres produkter gjennom NOBB?

NOBB-data spres til stadig flere brukere, og nødvendigheten av å ha oppdaterte data er viktigere enn noen gang!

Vi viser deg praktisk bruk og gir tips til hvordan dette kan gjøres.

Wenche Holtet-Lid – Byggtjeneste
Rita Iren Berget – Byggtjeneste
Kristin Lindqvist – Byggtjeneste

14.00 Slutt

Workshop
Ombruk i byggenæringen


12.30

Tema som skal diskuteres:

  • Er din bedrift forberedt?
  • Hvordan bidra til sirkulære forretningsmodeller?
  • Hva slags rolle kan man ta?
  • Hvilke data trenger vi for å sette fart?

Alle er velkommen til å delta

I panelet:

  • Mariya Simon – Ahlsell
  • Thorn Fredrik Hemsen –  Armaturjonsson
  • Bjørge Sandberg-Kristoffersen –  Asplan Viak
  • Knut Mathisen – GS1 Norway

14.00 Slutt

Dag 1    Dag 2