Program for NOBB-konferansen 2024

Her finner du oppdateringer for programmet på NOBB-konferansen.

08.30

Registrering

Møt våre utstillere

09.00

Velkommen

Mikkel Nielsen – Byggtjeneste

09.10

Historisk tilbakeblikk – 30 år med NOBB-databasen
Hvilken verdi tilfører NOBB-databasen byggenæringen i dag og hvilken rolle vil den ha i årene som kommer?

Jon Karlsen – Styreleder i byggenæringen
Frode Ødegård – XL-bygg
Øyvind Skarholt – Compass
Ole Gunnar Honningsøy – Byggtjeneste
Mikkel Nielsen – Byggtjeneste

09.25

Full sporbarhet i byggebransjen
Sporbarhet betyr å ha full kontroll på alle varer du bruker. Prinsippene om full sporbarhet er innført i de fleste bransjer, men ikke fullt ut i byggenæringen. Hva hindrer bransjen å ta i bruk sporing?

Jon Karlsen – Styreleder i byggenæringen

09.50

God flyt av produktdata vil gi større fart på omstillingen
Vi ser på digitalisering som det viktigste verktøyet for at vi skal være i stand til å møte fremtiden krav – og ikke minst det grønne skiftet. Godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan gi store gevinster.

Olaug Hana Nesheim – DiBK

10.05

Pause

Besøk våre utstillere

10.20

Hvor ligger mulighetene, hva bør markedet fokusere på fremover.
Store deler av byggebransjen opplever nedgang, men hvilke faktorer forårsaket nedgangen, hvordan står det egentlig til i norsk økonomi og hvordan påvirker situasjonen utsiktene for BA-markedet. Vi får en analyse av situasjonen, driverne og hvordan offentlige krav påvirker mulighetenes marked, ROT-markedet.

Marte Herje Strømme – Prognosesenteret

10.45

Fra husdata til handlekurv
Unbolt vil presentere nye funn om ROT-markedet for bebodde adresser i Norge, og hvordan NOBB bidrar til å konvertere husets oppussingsbehov til korrekt handlekurv mot byggmarkedet.

Anders Frøystad – Unbolt

11.05

Digitalisering og standardisering i ROT-markedet
Steddy vil presentere hvordan digitalisering og standardisering i ROT-markedet kan bidra til å løse utfordringer for både sluttkunde og håndverker.  

Nicolai Malling – Steddy

11.25

Pause

Besøk våre utstillere

11.45

Nye standarder og metoder for EDI-samhandling
BEAst supply 4.0 prosjektet har testet ut nye metoder for utveksling av klimadata gjennom elektroniske meldinger. Prosjektlederne forteller om utfordringer, innovasjoner og noen betraktinger om fremtiden.

Ole Gunnar Honningsøy – Byggtjeneste
André Mamelund – Virke

12.00

Klimadata i EDI-flyten – muligheter for automasjon
Med BEAst Supply 4.0 følger mange muligheter, men også teknologiske utfordringer for leverandør og kunde. Logiq utvikler i samarbeid med Byggtjeneste løsninger for automatisert berikning av handelsdokumentene med klimadata. Videre utvikler vi løsninger for å samle inn, kvalitetssikre og berike varekjøpsdata fra fakturaer på byggeprosjekter.

Martin Børke – LOGIQ AS
Troels Hansen – LOGIQ AS

12.10

Utdeling av årets priser
Vi avslører hvem som blir Årets NOBBer og Årets NOBB-VAVVS-leverandør.

Carl Otto Løvenskiold – Styreleder i Byggtjeneste

12.20

Lunsj

Besøk våre utstillere

13.20

Sporbarhet og produktmerking
Prosjektet har som mål om å utvikle en standard for å effektivisere handel og logistikk i verdikjeden.  Standarden skal omhandle forsendelse, transport, varemottak, lagerhold og mulighet for maskinlesbarhet. Prosjektet skal også formidle miljø- og klimadata samt muliggjøre sporbarhet til produktets siste vesentlige bearbeidings sted. 

Ole Gunnar Honningsøy – Byggtjeneste
André Mamelund – Virke

13.40

Innføring av 2D koder i varehandelen
To-dimensjonale strekkoder er allerede i bruk i matbransjen. Hvordan kan de nye kodene hjelpe byggenæringen i den digitale utviklingen, ved å forenkle formidlingen av viktige produktdata.

Knut Mathisen – GS1 Norway

14.00

StartUpTimen:
Innovasjon og samarbeid i byggsektoren
Innovasjon og samarbeid er hjørnesteinene i det norske oppstartsmiljøet innen bygg og anlegg. Et mangfold av startups frembringer banebrytende løsninger, fra bærekraftig materialbruk til automatisering og smarte byggeteknologier. Samtidig knytter samarbeidet mellom entreprenører, investorer og offentlige aktører sektoren tettere sammen, og posisjonerer Norge som en leder i den moderne bygg- og anleggsindustrien.

Tomas Henninge – StartupLab

14.10

StartUpTimen:
Automatisk klimaavtrykk for alt varekjøp
De jobber med utvikling av en tjeneste hvor produsenter og distributører får beregnet klimaverdier/CO2e som kan sendes på fakturaer og ordrebekreftelser. I tillegg kan entreprenører få NOBB produktdata og verdier for klimaverdier/CO2e automatisk på varekjøp.

Ken Morten Steen – Order Control AS

14.20

StartUpTimen:
Full kontroll på FDV-dokumentasjon
De bruker kunstig intelligens for å automatisere bygningsdokumentasjon. Dette gir bedre kontroll på lovpålagt dokumentasjon og muliggjør bærekraft for både eksisterende bygg og byggeprosjekter.

Fredrik Halmøy Wisløff – Findable AS

14.30

StartUpTimen:
Teknologiske og kulturelle utfordringer for adopsjon av prefab
Modulize er en friksjonsfri anskaffelsesløsning for prefab-elementer og moduler. Modulize skal snakke om barrierene bransjen har for å adoptere prefab i stor-skala, hvorfor de burde gjøre det, og hvordan Modulize prøver å bryte disse ned.

Olav Ljosland – Modulize AS

14.40

En bursdagsoverraskelse…

Eirik Norman Hansen
Mikkel Nielsen – Byggtjeneste

14.55

Pause

Besøk våre utstillere

15.15

Nummer 1 på ombruk
Resirqel satset på ombruk før ombruk var i fokus, og har vært involvert i det meste av det som har blitt realisert av ombruk i prosjekter i Oslo og omegn de siste ti årene. Over 170 prosjekter er kartlagt, de har utviklet kartleggingsverktøyet Materia.no, og de har utviklet Ombygg.no – Europas største markedsplass for brukte byggematerialer. Resirqel kommer på besøk for å dele sine erfaringer, og forklare oss forskjellen på ombruk og gjenbruk en gang for alle.

Martin Eid – Resirqel

15.40

Kan lineære bedrifter begynne med ombruk og sirkulære forretningsmodeller?
The twin transition for digitalisering og bærekraft i praksis: Hvordan ombruk av byggevarer er avhengig av digital dokumentasjon og sporbarhet i eksisterende verdikjede. Eksempel av innsamlingspilot hos Ahlsell i samarbeid med Armaturjonsson, Asplan Viak og VB gruppen.

Mariya Simon – Ahlsell

16.00

AI-revolusjonen er her – Hvordan påvirker dette byggebransjen?
Sparkel AS kommer for å gi sitt syn på det som skjer rundt AI og hva som skjer i byggenæringen innen AI. I tillegg skal vi snakke om sammenhengen mellom data og AI, hva skjer fremover og hvordan forholde seg til et paradigmeskifte.

Magnus Nilsen – Sparkel AS

16.20

Avslutning av dag 1 og overgang til dag 2

Eirik Normann Hansen
Hans Petter Nygård-Hansen

16.30

Byggtjeneste spanderer en matbit

16.30

Baren på mesaninen er åpen i pausen før festmiddagen

18.30

Apéritif før festmiddag

Mikkel Nielsen – Byggtjeneste

19.00

Start for serveringen på festmiddagen

22.00

Festen fortsetter i Skybar

10.00

Baren stenger