Byggtjeneste i media


På denne siden kan du se en samling av redaksjonelle artikler der Byggtjeneste er omtalt.
Disse artiklene kan både komme fra pressemeldinger utgitt av Byggtjeneste, eller fra andre aktører i næringen.

Se pressemeldinger fra Byggtjeneste

 

Mer informasjon?

Hvis du trenger bilder, har en kommentar eller har andre spørsmål, ta kontakt med Byggtjeneste på 23 11 44 00 eller på e-post.

– Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

– Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Pressemelding utgitt av Byggtjeneste, les den på:

Bygg.no   VVS Aktuelt   VVS-forum

 

– Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

– Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Les mer på Bygg.no

 

 

Pressemeldinger fra Byggtjeneste

Se oversikt over pressemeldinger