Hvorfor vurdere produkter i ECOproduct?

  • Punkt 1Synlig i produktsøk for de som søker miljøriktige materialvalg

  • Miljødokumentasjon i BREEAM-NOR-prosjekter

  • Økt konkurransekraft

Gilje styrker miljøprofilen og konkurransekraften med ECOproduct


– Nå kan vi hjelpe våre kunder med noen av de beste miljødokumenterte produktene på markedet, sier markedssjef Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS.

ECOproduct for miljødokumenterte materialvalg er et samarbeid mellom Byggtjeneste og Grønn Byggallianse . ECOproduct er unik fordi den vurderer byggevarenes klima- og  miljøbelastning basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration) , og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct-databasen brukes av entreprenører og utviklere som vil ha bekreftet helse- og miljøriktige materialvalg i sine byggeprosjekter.

«Resultatene i ECOproduct viser at vi lykkes med satsningen vår på en grønn profil»

Markedssjef Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS

ECOproduct benyttes som oppfyllelse av krav til helse- og miljødokumentasjon for BREEAM-NOR sertifisering av byggeprosjekter. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Les mer om ECOproduct

Flere store aktører i byggenæringen setter pris på at krav om produkter som oppfyller dokumenterbare helse- og miljømessige kriterier besluttes og beskrives fra tidlig fase slik at entreprenører kan oppfylle kravet ved innkjøp.

Vi er glad for vurderingen for inneklima og utslipp, hvor vi har fått høyest mulig rangering med «Utmerket» sier Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS
Vi er glad for vurderingen for inneklima og utslipp, hvor vi har fått høyest mulig rangering med «Utmerket» sier Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS

Godt fornøyd

– Dette er vi godt fornøyd med! Å få disse resultatene av ECOproduct vurderingen viser at vi lykkes med satsningen vår på en grønn profil, sier markedssjef Elin Gilje Jakobsen i Gilje Tre AS.

– Beste mulige poengoppnåelse i BREEAM-NOR krever en grønn score og vi har tre og fire grønne score i de fire miljøindikatorene til ECOproduct. Vi er også glad for vurderingen for inneklima og utslipp, hvor vi har fått høyest mulig rangering med «Utmerket».

Med denne ECOproduct vurderingen kan vi altså hjelpe våre kunder til å oppnå inntil 3 poeng på materialer og med poeng i helse og innemiljø i BREEAM-NOR, fremholder Elin Gilje Jakobsen.

Tidlig ute

Gilje Tre AS er en fremoverlent familiebedrift, etablert i 1948 og var tidlig ute med miljødokumentert overflatebehandling. De fikk FSC sertifisert trevirke i 2009, bruker nå trevirke med høy andel kjerneved, og er opptatt av å bygge videre på den grønne profilen.

– Vi har nærhet til produktet og produserer alt i Norge og har dermed full kontroll på produktet. Da må vi også kunne dokumentere det. Vi fikk Svanemerket i 2014 med ytterligere miljøforsterkning, EPD i 2019 og nå sist altså vurderingen ECOproduct. Alle dokumentasjonene er basert på standard produksjon. Det var ikke nødvendig for oss å gjøre produkttilpasninger for å oppnå de gode resultatene i ECOproduct, presiserer Elin Gilje Jakobsen.

I godt selskap

Med ECOproduct-vurderingen av sine produkter, er Gilje Tre AS i svært godt selskap. Via Byggtjeneste sin portal kan entreprenørene finne produkter som innfrir ulike miljøkrav fra byggherre både til ytre miljø og innemiljø. I Greenbuilt.no biblioteket finner beskrivende ledd egenskaper og erfaringer med våre og andre anerkjente miljødokumenterte produkter i miljødokumenterte prosjekter.

– At Gilje Tre AS kan bidra til at nordmenn får mindre miljøgifter i kroppen og et bedre inneklima i sin bolig, gleder oss selvsagt. Vi er fortalt at nordmenn er i verdenstoppen i antall miljøgifter i kroppen, og at industrien stadig produserer nye miljøgifter. Det ønsker ikke vi å være en del av og det bekrefter vår verifiserte dokumentasjon, sier Elin Gilje Jakobsen.

Les mer om ECOproduct


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.