Slik ser høsten ut for oss:

  • Utviklingen av ny leverandørløsning går fremover

  • Mangeårig samarbeid i bransjen gir unik database i verden

  • Miljødata er på full fart inn
    NOBB – VAVVS har god fremgang

  • Byggtjeneste har flyttet

  • Påmeldingen til årets begivenhet, NOBB-konferansen 2022, er åpnet

Urolige tider er tid for investering


Høsten er her og det er mye som skjer om dagen. Les mer om hva som rører seg hos Byggtjeneste sett fra Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Byggtjeneste, sitt ståsted.

Det er forskjellige måter å håndtere en krise på. Britenes handlekraftige statsminister Winston Churchill skal ha sagt at man aldri skal la en krise gå til spille. I vår rolige del av verden er det ingen krise (ennå) – men utfordringer er det nok av. Sjeldent har så mye uro omkring oss påvirket både oss og næringen direkte eller indirekte.

Vi i Byggtjeneste kan se tilbake på et hendelsesrikt år så langt, der vi skjeler til et annet britisk ordtak – «keep calm and carry on». Hver dag å fokuserer vi på det vi kan gjøre noe med og som kan trygge våre kunder og brukere.

Ny leverandørløsning for fremtiden

Et eksempel på dette er blant annet beslutningen om å utvikle en ny egenprodusert versjon av NOBB Leverandør. Nesten 1000 leverandører ser nytten og verdien av å bruke NOBB og NOBB – VAVVS som markedsplasser. Vi ser at byggfag og tekniske fag har mange likheter – men også noen ulikheter som vi må løse.

Vår fremtidige rolle og løsninger vil være basert på at ulike kanaler skal dekke ulike behov. Ingen trenger alt, men alle trenger noe for å dekke behov som er kritiske for dem. Derfor vil vi utvikle en samhandlingsplattform – og ikke bare en «dum» database. Her er vi godt i gang og ser frem til å vise dette på NOBB-konferansen 15. og 16. november. Påmeldingen er nå åpnet og mer informasjon om programmet er snart klart.

NOBB-databasen er unik i verden

Vårt fundament i NOBB-databasen har siden 90-tallet vært samhandlingen mellom leverandører og handelsaktører. Det vil si snart 30 år med tett samarbeid om praktiske løsninger basert på ulike standarder. Resultatet er NOBB-databasen og alle løsningene som er knyttet til NOBB. Alt dette er unikt i verdenssammenheng og noe som mange land misunner oss, både samhandlingen og samarbeidet i hele bransjen.

Med en næring som fortsatt gjør viktige steg i digitaliseringen, tror vi at NOBB og innholdet i databasen bli viktig for flere enn bare mellom leverandør og handel. Dette har stor gevinst for alle parter i næringen. Byggtjeneste er med på denne utviklingen og er i kontakt med ulike start-ups som er nysgjerrig på hva produktdataene i NOBB kan tilføre deres forretningsidéer.

Miljødata er neste steg

Vi mener at miljødata er et område som har behov for bedre struktur. Her har Byggtjeneste over flere år samarbeidet med Grønn Byggallianse for å utvikle ECOproduct, som er et verktøy der leverandøren kan få et produktets miljøegenskaper vurdert, og utbygger kan finne produkter som passer byggeprosjektets miljøprofil.

Som et tilskudd til bedre struktur innen miljødata lanserte Byggtjeneste 18. mai «NOBB Miljødata». NOBB Miljødata følger den nye standarden ISO 22057 som gjør dataene maskinlesbare.

I NOBB Miljødata kan leverandøren registrere produkters verdier hentet fra miljødeklarasjonen (EPD-en) inn i et register. Verdiene danner grunnlaget for å lage et klimagassregnskap til et bygg. Med andre ord kan man på samme måte som man lager en økonomisk kalkyle lage en kalkyle for miljøavtrykket, et klimagassregnskap.

Vi har opplevd stor interesse og flere har tatt i bruk NOBB Miljødata. I samarbeid med brukerne av disse dataene jobber vi koordinert inn mot leverandørene som gjør det lettere for alle parter. Brukerne får dekket sine konkrete behov og leverandørene får distribuert sine produktegenskaper på en enkel, trygg og enhetlig måte. Tjenesten er basert på en ny internasjonal ISO-standard for formålet, og myndighetskravene om klimagassregnskap på byggeprosjekter.

Arbeidet med VA/VVS har god fremgang

Tor Strand Jacobsen – markedssjef NOBB-VAVVS i Byggtjeneste.
Tor Strand Jacobsen – markedssjef NOBB-VAVVS i Byggtjeneste.

Sammen med bransjeaktører innenfor VA/VVS har vi også klart å samordne en ny varegruppestruktur. Denne er et viktig fundament for at også disse bransjene skal kunne ta et felles løft videre i tiden som kommer. Her har vi latt oss imponere av VA/VVS-bransjen og det sterke engasjementet man har for en bedret informasjonsflyt.

Byggtjeneste har ansatt en ny ressurs som skal jobbe med VA/VVS i Byggtjeneste, han heter Tor Strand Jacobsen og er trolig et kjent fjes for mange. Han har mange års fartstid i VA/VVS-bransjen og tilfører Byggtjeneste mye viktig kompetanse.

Bli bedre kjent med Tor Strand Jacobsen: Forlot guttedrømmen til fordel for Byggtjeneste

Hva med fremtiden?

Byggtjeneste ser som mange andre med litt bekymring på markedsutvikling og konjunkturer fremover. Likevel, og kanskje nettopp på grunn av dette, er det enda viktigere å ikke avslutte investeringene i utvikling.

Vi lover å fortsette våre investeringer og hver dag gjøre vårt beste for våre kunder og samarbeidspartnere og ser frem til en spennende høst!

Byggtjeneste har flyttet inn i nye lokaler

Vår besøksadresse er C.J. Hambros plass 2, inngang D
Vår besøksadresse er C.J. Hambros plass 2, inngang D

Etter 15 år fine år i Stensberggata 27 var det på tide å få på plass mer moderne og funksjonelle lokaler. Vi har jobbet godt i 2022 med å finne lokaler som passer oss, utvikle en løsning som fungerer etter våre behov og sette i stand de nye lokalene.

Vår nye besøksadresse er C.J. Hambros plass 2, inngang D, 0164 Oslo

Bygget er også kjent som Ibsenkvartalet og ligger mellom Tinghuset og Regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum. Fasaden er kanskje enda mer kjent som kulisse for Hotell Cæsar i den nå nedlagte såpeserien med samme navn på TV2.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.