Dette er Byggtjeneste:

  • Norges største leverandør av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen

  • Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden.

  • Byggtjeneste har 30 ansatte

  • Omsetning på nær 70 million NOK
  • Byggtjeneste er et aksjeselskap som eies av handel og industri i byggenæringen

Til kunder av Byggtjeneste og brukere av NOBB Leverandør


NOBB Leverandør har vært i drift siden september 2021. Byggtjeneste har nå gjort en evaluering av Riversand-løsningen og tatt et valg for veien videre.

Norsk Byggtjeneste AS er et teknologiselskap med en sentral posisjon i næringen. Det er derfor viktig for Byggtjeneste å betjene sine kunder på best mulig måte utfra hva markedet til enhver tid krever.

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

Bruken av NOBB som kilde har økt, fokus på digital samhandling i markedet og overtakelsen av NRF-Databasen (NOBB – VAVVS) stiller stadig nye krav til både NOBB Leverandør samt innhold og kvalitet. Dette forplikter.

I september 2021 ble den nye Riversand-løsningen for leverandører i NOBB satt i drift. Dette var en milepæl i et arbeid som vi startet i 2017. En av årsaken til at valget falt på Riversand, var at vi mente en «hyllevare» tilpasset vårt bruk ville løfte oss i ønsket retning, noe som også i stor grad har vist seg å være tilfelle. Men Byggtjeneste vil videre og vårt mål er å kontinuerlig kunne tilby stadig bedre tjenester til brukerne.

Et viktig strategisk valg

– Etter seks måneders drift med erfaringer, tilbakemeldinger og en omfattende evaluering, er vår konklusjon at selv om Riversand er en global leder innen MDM-programvare med mange vellykkede implementeringer, trenger vi en egenutviklet løsning som er skreddersydd til våre spesifikke behov. Derfor har vi tatt et strategisk valg om å avslutte samarbeidet med Riversand når avtalen utgår i 2023 og utvikler ny løsning på egenhånd sier Øyvind Skarholt.

«Riversand-løsningen har vært verdifull for oss» 

Øyvind Skarholt – Adm. dir. i Byggtjeneste


Riversand-løsningen har vært verdifull for oss når vi nå går i gang med å utvikle vår egen løsning. Vi tar med oss nyttige innspill fra våre kunder i dette arbeidet og takker Riversand for bidraget i prosessen med å lage en egenutviklet versjon av NOBB Leverandør. Selv om vi vil fase ut Riversand ser vi at de kan passe godt til mange MDM-brukstilfeller.

Byggtjeneste har endret seg

Byggtjeneste har i dag en robust organisasjon med solid kompetanse på teknologi og utvikling. Dette kombinert med innsikt og kompetanse om våre kunders forretningsprosesser gjør at vi er godt rustet til å ta et løft og utvikle en løsning som skal erstatte Riversand.

Vår nye løsning vil ha brukervennlighet, oversikt og hastighet i fokus. Prosjektet har allerede startet og vi er godt i gang! Målet er å være i drift innen første halvår 2023.

Frem til den nye løsningen er klar skal vi fortsette å gjøre vårt ytterste for å bistå dere. Det vil blant annet komme noen forbedringer i Riversand, og vi vil tilby gratis opplæring på områder som kan være krevende.

Med vennlig hilsen
Øyvind Skarholt
Administrerende direktør


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.