Dette er Byggtjeneste:

  • Norges største leverandør av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen

  • Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden.

  • Byggtjeneste har 30 ansatte

  • Omsetning på nær 70 million NOK
  • Byggtjeneste er et aksjeselskap som eies av handel og industri i byggenæringen

Til kunder av Byggtjeneste og brukere av NOBB Leverandør


NOBB Leverandør har vært i drift siden september 2021. Byggtjeneste har nå gjort en evaluering av Riversand-løsningen og tatt et valg for veien videre.

Norsk Byggtjeneste AS er et teknologiselskap med en sentral posisjon i næringen. Det er derfor viktig for Byggtjeneste å betjene sine kunder på best mulig måte utfra hva markedet til enhver tid krever.

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

Bruken av NOBB som kilde har økt, fokus på digital samhandling i markedet og overtakelsen av NRF-Databasen (NOBB – VAVVS) stiller stadig nye krav til både NOBB Leverandør samt innhold og kvalitet. Dette forplikter.

I september 2021 ble den nye Riversand-løsningen for leverandører i NOBB satt i drift. Dette var en milepæl i et arbeid som vi startet i 2017. En av årsaken til at valget falt på Riversand, var at vi mente en «hyllevare» tilpasset vårt bruk ville løfte oss i ønsket retning, noe som også i stor grad har vist seg å være tilfelle. Men Byggtjeneste vil videre og vårt mål er å kontinuerlig kunne tilby stadig bedre tjenester til brukerne.

Et viktig strategisk valg

– Etter seks måneders drift med erfaringer, tilbakemeldinger og en omfattende evaluering, er vår konklusjon at selv om Riversand er en global leder innen MDM-programvare med mange vellykkede implementeringer, trenger vi en egenutviklet løsning som er skreddersydd til våre spesifikke behov. Derfor har vi tatt et strategisk valg om å avslutte samarbeidet med Riversand når avtalen utgår i 2023 og utvikler ny løsning på egenhånd sier Øyvind Skarholt.

«Riversand-løsningen har vært verdifull for oss» 

Øyvind Skarholt – Adm. dir. i Byggtjeneste


Riversand-løsningen har vært verdifull for oss når vi nå går i gang med å utvikle vår egen løsning. Vi tar med oss nyttige innspill fra våre kunder i dette arbeidet og takker Riversand for bidraget i prosessen med å lage en egenutviklet versjon av NOBB Leverandør. Selv om vi vil fase ut Riversand ser vi at de kan passe godt til mange MDM-brukstilfeller.

Byggtjeneste har endret seg

Byggtjeneste har i dag en robust organisasjon med solid kompetanse på teknologi og utvikling. Dette kombinert med innsikt og kompetanse om våre kunders forretningsprosesser gjør at vi er godt rustet til å ta et løft og utvikle en løsning som skal erstatte Riversand.

Vår nye løsning vil ha brukervennlighet, oversikt og hastighet i fokus. Prosjektet har allerede startet og vi er godt i gang! Målet er å være i drift innen første halvår 2023.

Frem til den nye løsningen er klar skal vi fortsette å gjøre vårt ytterste for å bistå dere. Det vil blant annet komme noen forbedringer i Riversand, og vi vil tilby gratis opplæring på områder som kan være krevende.

Med vennlig hilsen
Øyvind Skarholt
Administrerende direktør


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.