Reduzer benytter miljødata fra NOBB Miljødata

  • Miljødataene legges inn av leverandørene i NOBB gjennom NOBB Leverandør.

  • Leverandørene jobber med å digitalisere innholdet fra EPD-ene for å gjøre miljødataene maskinlesbare.

  • Grunnlaget kommer fra produktets EPD, også kjent som miljødeklarasjonen.

  • Reduzer benytter datagrunnlaget fra NOBB Miljødata til å lage klimagassregnskap for sine kunder.

Det er nå et krav om å lage klimagassregnskap ved oppføring og rehabilitering av yrkesbygg og boligblokker.

Større datagrunnlag med færre tastetrykk


– I en klimagassberegning er innsamlingen av miljødata en av de mest tidkrevende delene. Den prosessen blir kraftig forenklet med NOBB Miljødata.

Det mener Eirik Resch, daglig leder i Reduzer. Startup-en utvikler programvare for å gjøre klimagassberegninger for bygg og anlegg, og har benyttet seg av NOBB Miljødata i et snaut år.

– Det gjør at vi kan tilby brukerne våre et betraktelig større datagrunnlag, samt at det sparer oss for mye manuell tasting. NOBB Miljødata tar hånd om en stor del av klimagassregnskapet ved å tilgjengeliggjøre data, fastslår Resch.

Effektivt

Den daglige lederen gir et innblikk i hvordan Reduzer har gjort Byggtjeneste-produktet til en viktig del av deres virke.

– Vi brukte litt tid på å tilrettelegge for å få NOBB Miljødata inn i vårt system, men nå er det «plug and play». Vi kobler på API-et og får automatisk lastet inn alle miljødataene fra databasen. Dermed blir tusenvis av produkter umiddelbart tilgjengelig for våre brukere, sier Resch.

– Istedenfor at man skal ha disse generelle EPD-ene som omfavner mange produkter, er NOBB Miljødata koblet opp mot spesifikke varer som faktisk er på markedet. Det er en stor forskjell, fortsetter han.

Bidrar til konkurranse

Reduzer-mannen er svært tydelig på at nytteverdien av NOBB Miljødata, er stor.

– En åpenbar gevinst er at det muliggjør å automatisere prosessen med klimagassberegninger. Og du kan mye lettere finne hvilke produkter du bør og skal bruke i et bygg, forteller Resch.

Det bringer han over på en annen gunstig effekt med tjenesten.

Les også: Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

– Brukerne får muligheten til å sammenligne klimapåvirkningen fra de ulike produktene. Det kan føre til en positiv konkurranse blant produsentene hvor de kan konkurrere på klimagassutslipp i tillegg til pris som de allerede gjør.

Et voksende behov

Foruten å være daglig leder i det relativt ferske firmaet, har for øvrig Resch en deltidsstilling som forsker på NTNU. Fagområdet er klimagassutslipp fra byggsektoren.

Eirik Resch - daglig leder i Reduzer
Eirik Resch – daglig leder i Reduzer

– Behovet for miljødata i bransjen vil bare bli større og større i tiden fremover. Tidligere var det hovedsakelig enkelte pilotprosjekter som ønsket klimagassberegninger, men fra 1. juli i år er det obligatorisk med klimagassregnskap for nesten alle nye bygg, påpeker Resch.

Han er klar på at dette bare er starten.

– Så kommer steg 2 etter hvert, og da vil det bli krav til absoluttverdier. Personlig tror jeg vi bare har sett den spede begynnelsen på viktigheten av miljødata – og man må begynne å forholde seg til det uansett hvor i næringskjeden man befinner seg.

Savner mer data

Det borger for at NOBB Miljødata vil kunne ha en svært sentral rolle i årene som kommer.

– Løsningen fungerer godt allerede, men samtidig er det noen utfordringer som må løses, mener Resch.

Det mest åpenbare forbedringspunktet går på volum. I skrivende stund er rundt 19.000 produkter i NOBB blitt beriket med miljødata.

– Det mangler fortsatt data for de fleste produktene i databasen, så NOBB Miljødata er ikke ferdig utbygd ennå, sier Resch.

Jakter heldigital flyt

Det får han medhold i av Bjørn Lindebrekke i Byggtjeneste. Han forteller at alle de store byggevarekjedene i Norge har kjøpt tilgang til NOBB Miljødata, i tillegg ser en rekke startup-selskaper på mulighetene til å bruke dataene i sine løsninger.

Bjørn Lindebrekke - markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste.
Bjørn Lindebrekke – markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste.

– Den største utfordringen er fortsatt å få produsenter til å legge inn miljødata slik at de blir digitalisert og tilgjengelig for sluttbrukeren, sier Lindebrekke.

Reduzers Eirik Resch trekker avslutningsvis frem en annen utfordring, nemlig det at produsentene må taste inn miljødata manuelt. Noe som gjør det nærmest uunngåelig at det dukker opp noen feil.

– Vi må på lengre sikt over på en heldigital dataflyt. Sånn at dataene kommer direkte fra de som utvikler EPD-ene og rett inn i NOBB-databasen. Det vet jeg Byggtjeneste jobber med, sier Resch, og får følge av Bjørn Lindebrekke.

–  Vår målsetning er at vi skal integrere oss mot de systemene som genererer EPD-er digitalt når det er klart. At vi kobler oss på API-ene til LCA.no, One Click LCA og EPD Digi og beriker rett fra kilden. Jeg håper det skjer ting i løpet av et års tid avslutter Lindebrekke.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.