NOBB Integrasjon

  • Få levert produktdata når du trenger de

  • Tjenesten blir brukt av de fleste byggevarekjedene for å sikre sømløs flyt av data

  • Nye muligheter innen integrasjon blir tilgjengelig som en følge at NOBB Leverandør blir lansert

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Stenging av våre eldste integrasjonstjenester


Byggtjeneste rydder opp i integrasjonstjenestene og stenger noen av de eldste tjenestene som ikke støtter tekniske krav i fremtiden.

Et av de strategiske målene til Byggtjeneste er å bidra til å digitalisere byggenæringen. Som et ledd i denne tankegangen vil vi i nærmeste fremtid ta noen grep for å omstrukturere vår API/integrasjonstjeneste NOBB Integrasjon. Vårt fokus fremover vil være rettet mot REST API-tjenesten som benytter JSON.

Dette betyr at noen av våre eldste tjenester innen integrasjon vil bli stengt og at noen formater ikke lenger vil støttes. All videreutvikling av våre integrasjonstjenester vil være basert på JSON.

Hvorfor gjør vi dette?

Våre eldste integrasjonstjenester leverer ikke alle tilgjengelige data i NOBB databasen. I tillegg er SOAP formatet gammeldags, ikke fremtidsrettet og oppdateringer medfører krav til utvikling hos alle som bruker SOAP.

Med formatet JSON i REST APIet er alle felter i NOBB databasen tilgjengelig og du kan velge hvilke felter du ønsker å benytte. Fremtidige oppdateringer blir automatisk tilgjengelig uten at det påvirker funksjonaliteten på brukerens side.

Disse tjenestene blir påvirket

Følgende tjenester vil bli påvirket med tilhørende avslutningsdatoer:

SOAP Eksport 8.0
Webservice eksport av XML80
Avsluttes 1. juli 2022

Produktinfoservice
Tjenester knyttet til produktinfo.byggtjeneste.no vil bli avviklet.
Avsluttes 1. juli 2022 Se dokumentasjon

Mediabank REST
Oppdatering av «gamle» medialinker. Vi utvikler et konverterings-API som gjør om medialinker i kundenes egne systemer.
Avsluttes 1. juli 2022 Se dokumentasjon

Les teknisk dokumentasjon på gjeldende integrasjonstjeneste NOBB REST API 1.0
Detaljert informasjon på hva som er endret ved oppgraderingen til JSON

Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører for våre kunder og håper på forståelse for at disse helt nødvendige grepene blir gjennomført. De vil gjøre Byggtjeneste i stand til å møte nåværende og fremtidige krav innenfor levering av digitale produktdata til byggenæringen.

Tjenester som allerede er avviklet

SOAP Eksport 6.0
Webservice eksport av XML60
Avsluttet 1. januar 2022

Fulleksporter fra NOBB.no
XML6.0 og integ.dat avvikles. Nytt JSON erstatter disse. XML80 beholdes.
Avsluttet 1. januar 2022

Export API (REST)
XML60 avvikles. XML80 beholdes, alle nye kunder tilbys JSON.
Avsluttet 1. januar 2022

Søk/sortiment NOBB.no – Eksporter
XML6.0 og integ.dat avvikles. Nytt JSON erstatter disse. XML80 beholdes.
Avsluttet 1. januar 2022

Trenger du mer informasjon?

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon rundt våre integrasjonstjenester kan du kontakte Bjørn Lindebrekke, kommersiell integrasjonsansvarlig eller Øystein Berg, CTO.

Ønsker du å få tilgang til NOBB Integrasjon kan du ta kontakt med Glenn Kjærnes.

 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Overskrift Heading 2


Ingress i paragraph og bold

Brødtekst i vanlig paragrah. Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel

Enkle linjeskift med et enterslag

– Tankestrek foran når noen sier noe.

«Et sitat er et fint tekstbrudd, kan lages utfra innholdet i teksten»

Hans Hansen – daglig leder i Hansen Bygg AS


Pass på at avstand mellom sitat blir lik før og etter. Fint med litt luft, shift+enter lager myke linjeskift her. Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel.

Deloverskrift i artikkel heading 4 bold og blå tekst

Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel Brødtekst fortsetter videre i artikkel.

Video i en sak

Ny overskrift

Her må man passe på at det blir passe med luft og like avstander over og under videoen.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.