Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Statsbygg krever digitale byggeplasser


Skal du levere til Statsbygg-prosjekter må du være digitalt oppegående. Fra i høst skal alle byggeplasser være papirløse.

Ingen bygger mer enn staten. I neste års statsbudsjett foreslås det å bevilge 7,1 milliarder til investeringer fra Statsbygg. Dette er rekord og 400 millioner mer enn i 2018.

Digibygg vil pushe byggebransjen

Vil du kjempe om å levere til disse prosjektene må du ha din digitale tvilling i orden. Hos byggherren Statsbygg er det ikke lenger noen kjære mor. De setter ikke en eneste spiker i veggen før det finnes en digital tvilling til bygget.

– Vi som byggherre må være ambisiøse og tørre å stille krav, sier Anett Andreassen, fungerende prosjektdirektør i Digibygg. Derfor har byggherren blant annet begynt å stille krav om papirløse byggeplasser fra i høst. Skal du vinne anbudskonkurranser for nye Statsbygg-prosjekter må du kunne skilte med digitale muskler. Digitaliseringen vil gi bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeid på byggeplassene:

– Dette er basert på erfaringer vi har gjort oss i Digibygg og som vi derfor anbefaler, forklarer prosjektdirektøren. Vi har opprettet Digibygg for å forske og eksperimentere. Og for å pushe bransjen litt, forklarer hun.

«Vi som byggherre må være ambisiøse og tørre å stille krav »

Anett Andreassen
null

Digitalt pilotprosjekt på Gol

Under NOBB-konferansen 2018 vil Anett Andreassen vise hvordan byggeplasser kan være heldigitale. Digibygg tester ut prosjekter slik at de kan gi råd om digitale gode løsninger i nye prosjekter.

Veitrafikkstasjonen på Gol er eksempel på et slikt eksperimentelt bygg. Bygget er en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter. Her har det ikke vært et papirark å se i noen fase. I byggefasen er det blant annet BIM-kiosker hvor arbeiderne kan hente den informasjonen de trenger.

– På Gol eksperimenterer vi med å gjøre mange ting digitalt. Både i byggefasen men også i ettertid. Målet er at så mye informasjon som mulig skal være koblet sammen når bygget er ferdig i januar 2019, forteller Anett Andreassen.

null

Alle må bidra

For å få til heldigitale byggeprosesser må alle bidra:

– Dette krever at alle som er koblet på bygget i hele byggets levetid er med å bidrar, slik at informasjonen er riktig, vedlikeholdt og oppdatert. Like viktig er det at man er villig til å dele, understreker Anett Andreassen.

Heldigital logistikk for bedre bærekraft

Bærekraft er den store, felles utfordringen bransjen og samfunnet står overfor. Statsbygg er opptatt av å pushe bransjen til å følge det vedtatte veikartet.

– Det er egentlig et veldig ambisiøst veikart, minner Anett Andreassen om. Men understreker at bransjen bare må henge i selene:

– Vi er jo en stor klimaversting!
Et viktig element i bærekraft er å se på logistikken i byggeprosjekter:

– Vi jobber nå også med flere nye prosjekter hvor vi blant annet skal se på heldigital logistikk, forteller Anett Andreassen.

Må fokusere på sirkulærøkonomi

Nå er det på tide og virkelig gjøre en forskjell for miljøet. Anett Andreassen vil spesielt fokusere på sirkulærøkonomi: – Digibygg har vært med i innovasjonsprogram hvor vi har sett på hvordan vi skal kunne få til en mye høyere grad av sirkularitet, forteller hun.

Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum.

– Vi har jo et digitalt veikart i byggenæringen som egentlig har ekstremt høye ambisjoner. Dette har hele næringen signert på, minner hun om. – Så vi må jo begynne å gjøre noe. 

Hele verdikjeden må snakke sammen

På NOBB-konferansen 2018 ser hun spesielt fram til å møte leverandørene. – Vi har ofte ikke noe dialog fordi vi setter bort arbeidet til en entreprenør. Men jeg tror det er viktig at vi kommunisere på tvers av hele verdikjeden, understreker Anett Andreassen, fungerende prosjektdirektør i Digibygg.

Om digital tvilling

Digitale tvilling er en digital kopi eller replika av det fysiske bygget som inneholder all den informasjonen som trengs lagret og tilgjengeliggjort for de som trenger det der de trenger det.

Om Digibygg

Statsbyggs Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Digibygg vil i første omgang se på de mindre byggeprosjektene i Statsbygg, for å på denne måten innhente erfaringer. Digibygg er allerede involvert i flere byggeprosjekter, for eksempel: Vegtrafikkstasjonen på Gol, Hulda Garborgs hus ved UiS, Campus Remmen ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Bergen, Bergen akuttsenter (for Bufetat) og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se foredrag om digitale byggeplasser fra NOBB-konferansen

Om Anett Andreassen

Anett Andreassen er leder Statsbyggs digitale satsning Digibygg. Hun er utdannet siviløkonom fra Nord Universitet, med spesialisering i Markedsføring. Hun har bakgrunn fra telecom før hun kom til Statsbygg for 13 år siden. Anett har bred erfaring fra å jobbe med grensesnittet mellom endringsledelse og teknologi, og tror på at digitalisering er mer organisasjons- og kulturendring enn teknologiutvikling.

(Kilde: Statsbygg.no)


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.