Fakta om SSB:

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

De har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Statistisk sentralbyrå tester ut NOBB-data


Det siste halvåret har et gryende samarbeid mellom SSB og Byggtjeneste vært mulig å skimte.

– Vi har inngått en avtale med Byggtjeneste der vi ser på hvordan SSB kan utnytte prisdata fra NOBB. Om de på sikt kan supplere eller erstatte noe av dataene som vi i dag samler inn på skjema til byggekostnadsindeksene, forteller Martin H. Skjæveland i SSB.

Martin H. Skjæveland i SSB
Martin H. Skjæveland i SSB

Vurderer nytten

Kontakten ble opprettet i vår, og datautvalget er fra 18 relevante varegrupper, til sammen drøye 18.000 produkter. Skjæveland presiserer at statistikkgiganten foreløpig tester ut NOBB-dataene, og at det gjenstår å vurdere datakvaliteten nærmere med tanke på fremtidig bruk.

– Generelt arbeider SSB for å gjøre datainnsamling så enkel som mulig og å redusere oppgavebelastningen på den enkelte oppgavegiver/virksomhet. Sånn sett er dataene fra NOBB svært interessante, sier han.

Positiv effekt

Byggtjenestes Bjørn Lindebrekke er klar på at samarbeidet kan effektivisere hverdagen til deres produsentkunder ytterligere.

– Vi håper naturligvis at testperioden gir SSB svarene de vil ha, og at de faktisk tar i bruk NOBB-dataene fremover. Det vil skape en merverdi for våre produsentkunder. Den energien de bruker på å legge inn data i NOBB, vil da kunne gi en ny positiv effekt man ikke har sett tidligere, sier Lindebrekke.
Han tenker da på at prosessen med prisdataene, som brukes til byggekostnadsindeksene, i dag leveres via skjema i Altinn.

Bjørn Lindebrekke - Markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste
Bjørn Lindebrekke – Markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste

– En ting er effektiviseringen det gir å kunne automatisere dette arbeidet. Et annet element er at man får mer eksakte data med færre manuelle tastetrykk.

Kvalitetstegn

Byggtjeneste-mannen mener det er et særdeles godt tegn at en aktør som SSB fatter interesse for NOBB.

– Det ser vi på som et kvalitetsstempel, sier Lindebrekke, som avslutningsvis påpeker hvor unik databasen tross alt er.

– Å ha en sentral produktdatabase, som er kvalitetssikret med et regelverk, gir store muligheter for de forskjellige aktørene. De står i en særstilling i Norge ved å ha en bransjedatabase som dekker over et så stort antall produkter.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.