Nye måter å bruke innholdet i NOBB og NOBB – VAVVS

  • Drifti er et godt eksempel på selskaper som jobber med å ta i bruk produktdataene i NOBB og NOBB – VAVVS-databasene og tilbyr fremtidsrettede tjenester til markedet.

  • Byggtjeneste tilbyr disse bedriftene tilgang til produktdataene via NOBB Integrasjon sine API.

  • Med denne type innovasjon blir innsatsen som leverandørene legger ned i NOBB og NOBB – VAVVS-databasene bare enda viktigere.

Standardisering og innovasjon er nøkkelen


Drifti-appen skal automatisere og effektivisere hverdagen til håndverkerne, men det stopper ikke der. Daglig leder Knut Magnus Aasli ser for seg noe i nærheten av en revolusjon de kommende årene.

– Noen av de største endringene vil skje i byggenæringen. Det handler om hva forbrukerne forventer, og det vil dreie seg om miljøaspektet og bærekraft, sier han.

– Denne bransjen er en av de mest spennende plassene å være for øyeblikket, legger Aasli til.

Se hele innlegget fra NOBB-konferansen

Spiller en nøkkelrolle

Drifti er tuftet på at det skal være enkelt. Systemet skal følge deg som bruker, enten du er daglig leder eller håndverkeren som er ute og skrur, fører timer eller bestiller varer.

– Det skal være intuitivt og enkelt, om det er på en telefon eller en PC. Det er et fag- og handelssystem som er for brukeren, men skal ikke stå i veien for de, forteller Aasli.

NOBB – VAVVS-databasen spiller her en nøkkelrolle når Drifti skal favne hele håndverkerbransjen.

– NOBB – VAVVS-databasen vil være en veldig sentral komponent i vår løsning, som det vil være for de fleste andre leverandører innenfor dette segmentet, sier han.

Standardisering

Aaslis foredrag på NOBB-konferansen 2021 fokuserte på standardisering som en katalysator for innovasjon.

Daglig leder i Drifti Knut Magnus Aasli
Daglig leder i Drifti Knut Magnus Aasli

Et av de mer slående eksemplene på førstnevnte var containerstørrelser, som faktisk ikke ble standardisert før på 70-tallet. Når hele næringskjeden kunne tilpasse seg en standard størrelse, ble en helt annen effektivitet oppnådd.

Da de startet med utviklingen av Drifti var de nødt til å bruke en kjent «standard».

– Håndverkerne kan NRF-nummer på rams. Det ville vært veldig vanskelig for oss å lage et system basert på noe annet. Vi trenger produktdata, og det at det fantes noe som var en kutyme gjorde at vi lettere kunne komme til markedet med et nytt produkt, understreker han.

– Folk vil vite sitt miljøregnskap

Utviklingstakt er en ting. Kravene som venter der fremme vil ytterligere forsterke behovet for standardisering og sentralisering av produktdata.

– Du kommer til å måtte ha mye mer kontroll over hva et bygg, eller en oppussing, inneholder av elementer. Produktdata vil ikke kun være for en håndverker lenger, men også for deg og meg. Folk vil vite sitt miljøregnskap, påpeker Aasli.

– Dette noe som vil utvikle seg over tid, etter hvert som behovet endrer seg. Men at noen setter seg i førersetet for bransjen er kjempeviktig, understreker den daglige lederen. 

– Trenger mer data

Drifti-plattformen blir daglig brukt av 200 håndverkerselskaper og entreprenører. Det er først i 2021 de har ordentlig lansert.

– Vi har vært veldig konservative, så vi har holdt på i fire år. Vi har holdt litt tilbake fordi vi ikke skal gå på kompromiss med faget. Det har vi veldig respekt for, sier Aasli,

Utviklingen foregår kontinuerlig. Blant annet jobber de med kalkulering av bad, basert på læring.

– Vi har allerede testet det. Du får allerede opp automatiserte forslag. Det tar ikke lang tid før datamaskinen slår deg, sier han.

Men grunnlaget ligger i produktdataene fra NOBB – VAVVS.

– NOBB – VAVVS-basen er ekstremt viktig, vi trenger mer data, sier Knut Magnus Aasli. 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.