Fakta om PBL for praktikere

  • Enkelt språk

  • Skrevet av fagfolk

  • Kommentarer til § i Pbl

  • Artikler om aktuelle emner

  • Gratis 14 dagers prøveabonnement

Sparer tid med PBL for praktikere


Beathe Ditlefsen sparer mye tid. Byggesaksbehandleren i nord tilpasser oppslagsverket til de lovparagrafene hun bruker mest. PBL for praktikere gir forenklet tilgang til et komplisert lovverk.

I Lyngen kommune – 69 grader nord – er kanskje byggesaker mer sesongbetonte enn i andre kommuner lengre sør i landet vårt. Like fullt har byggesaksbehandler Beathe Ditlefsen travle dager, med mye oppfølging av store og små saker gjennom hele året.

Sparer tid med PBL for praktikere

Beathe Ditlefsen opplever stor hjelp i Byggtjenestes applikasjoner, og spesielt PBL for praktikere. Den digitale tjenesten sparer henne for mye tid, og forsyner stadig den kunnskapssøkende byggesaksbehandleren med relevant informasjon.

Spar tid med PBL for praktikere

Lyngen kommune behandler rundt 80-90 store og små byggesaker i året. Beathe har med de fleste av dem å gjøre.

Abonnement gikk i arv

Som forholdsvis ny byggesaksbehandler i kommunen, tok hun over etter Kåre Fjellstad. Han er i dag Sektorleder for teknisk avdeling. Det var Kåre som opplyste Beathe om applikasjonene til Byggtjeneste, og abonnementet han hadde overtatt etter byggesaksbehandleren før han. Kåre fant tjenestene svært nyttige, og opprettet en ny bruker for Beathe slik at hun hadde egen tilgang og kunne lage eget ”bibliotek”.

«Jeg er jo langt fra noen jurist, men må kunne henvise til riktige paragrafer i lovverket.»

Beathe Ditlefsen, Byggesaksbehandler i Lyngen kommune.


– Jeg setter stor pris på den lettfattelige veiledningen i regelverket, og spesielt bruker jeg mye paragraf 28.1 – om sikkerhet. Språket er greit å forstå – man kan kanskje si at det er mer folkelig, sier Kåre Fjellstad.

Alltid tilgang til oppdatert informasjon

Som saksbehandler i det offentlige vil du i Byggtjenestes digitale applikasjoner finne oversikt over det byggetekniske regelverket, veiledninger til forskriftene og nyttige publikasjoner som er aktuelt innen ulike saker.

– Det er enkelt å navigere seg frem til informasjon, det er mulig å legge inn egne notater og markere den informasjonen du kanskje bruker mest, slik at det er enkelt å finne tilbake til, forteller Beathe. Hun opplever å spare mye tid ved å tilpasse oppslagsverket til de lovparagrafene hun bruker mest.

«Jeg satte stor pris på den lettfattelige veiledningen i regelverket, og spesielt brukte jeg mye paragraf 28.1 – om sikkerhet. Språket er greit å forstå – man kan kanskje si at det er mer folkelig. »

Kåre Fjellstad, Sektorleder teknisk avdeling i Lyngen kommune.


Siden det digitale verktøyet er tilpasset hver bruker, kan brukeren blant annet også lage sin egen samling av publikasjoner.

– Det er veldig positivt at det er nettbasert og oppdateres kontinuerlig. På den måten kan jeg stole på at informasjonen jeg eventuelt legger til grunn for et svar på en søknad, alltid er relevant.

God støtte når svar skal begrunnes grundig

Beathe behandler byggesøknader på alt fra naust og bolighus til større næringsbygg – både privat og offentlig. Så langt nord er byggesakene gjerne styrt av sesongene, så våren er spesielt travel med mange innkommende saker. Da er det ekstra godt å ha rask og enkel tilgang til lovverk og paragrafer. Lettfattelig veiledning å støtte seg til når søknadene skal besvares og ikke minst begrunnes, gjør også arbeidet enklere. Søkerne vil jo selvsagt ha svar så fort som mulig, samtidig som at alle søknadene må ha en grundig gjennomgang. Beathe henter mest støtte i regelverket og bruker for det meste PBL for praktikere – og særlig ved litt mer kompliserte byggesaker.

Varierte søknader krever bred kompetanse

I tillegg til å behandle og kontrollere byggesøknader, sitter Beathe med kundekontakt og veiledning, oppfølging av saker som for eksempel ulovlige bygg, ferdigattester, matrikkelføring og retting av feilføringer. Det er viktig at hun kan lovene med tilhørende forskrifter. PBL for praktikere gjør det enkelt å finne veiledning til loven.

Jeg er jo langt fra noen jurist, men må kunne henvise til riktige paragrafer i lovverket, forklarer hun.

Beathe bruker ofte PBL ved søknad om dispensasjoner, lovlighetsoppfølging og kompliserte bygg – for eksempel næringsbygg. Dette kan for det meste være byggesaker innen landbruk og påbygg eller tilbygg til eksisterende næringsbygg. 

En tjeneste som letter arbeidshverdagen

Kåre og Beathe er samstemte om at Byggtjenestes applikasjoner er enkle å bruke og synes PBL for praktikere letter deres arbeidshverdag betraktelig. De er glade for at Kåre oppdaget at de hadde tjenesten, nærmest ved en tilfeldighet, og bestemte seg for å utforske de ulike applikasjonene.

«Det er enkelt å navigere seg frem til informasjon og det er mulig å legge inn egne notiser og markere den informasjonen du bruker mest.  »

Beathe Ditlefsen, Byggesaksbehandler i Lyngen kommune.


– Vi har nå mulighet til å øke til opptil 20 brukere i abonnementet vårt, men det er nok litt i overkant av hva vi trenger i forhold til antall byggesaker, flirer Kåre.

*Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå april 2019

Foto: Red Shelter of ErWin at Flickr / CC BY-SA 2.0. Cropped and resized


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.